Pevná paliva zdravěji a lépe!

Máte pocit, že se vám v poslední době nedostává dobrých zpráv? Tak čtěte: „Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle.“

Špička: Kotel na dřevní pelety Easypell 16 kW nabízí plně automatický provoz a účinnost až 95 %. Kotlíková dotace, 5. emisní třída. Obchodní zastoupení v ČR. Foto Oekofen

 

Přesně tohle stojí na webu Státního fondu životního prostředí České republiky (www.sfzp.cz). A text pokračuje: „Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou moci i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.“ A ještě jedna dobrá zpráva je tam zvýrazněna hned na úvodní stránce Kotlíkových dotací: „Pokud o dotaci požádáte a doložíte to úřadům, nebudete v případě kontroly po 1. září 2022 platit pokutu za nevyměněný kotel a dostanete další rok na jeho výměnu.“

 

Na co lze dotaci čerpat?

Na výměnu kotle na pevná paliva, který nesplňuje 3., 4. nebo 5. emisní třídu, za nový ekologický zdroj. Podporovanými zdroji tepla jsou:
• kotel na biomasu (minimálně energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
• elektrická a plynová tepelná čerpadla (minimálně energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 813/2013),
• plynový kondenzační kotel (minimálně energetická třída A a parametry podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 813/2013).
Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, například certifikát nebo technický list, které prokáží, že zdroj splňuje stanovené parametry programu.

 

Dotace pro domácnost s nižšími příjmy

O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu). Jaké jsou konkrétní podmínky?
– Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány.
– Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
– Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilé pro dotaci.
– U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč.
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů. Finanční limity pro jednotlivé zdroje tepla jsou: plynový kondenzační kotel 100 000 Kč, kotel na biomasu (včetně akumulační nádrže) 130 000 Kč, tepelné čerpadlo rovněž 130 000 Kč.

 

Dotace pro ostatní domácnosti

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nesplňují výše uvedené sociální podmínky domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám (NZÚ). Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu – třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. V rámci NZÚ je také více podporovaných typů zdrojů – například i napojení na soustavu zásobování teplem nebo kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace). Ta ovšem pouze pro bytové domy. Žádost podává žadatel či jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky na webu novazelenausporam.cz. Tam také najdete podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně bezplatnou infolinku 800 260 500. Veškeré dotační formality můžete svěřit také odborníkům – například na webu dotaceprolidi.cz.

 

Výše podpory pro rodinný dům

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů. Dotační limity pro rodinný dům jsou: u plynového kondenzačního kotle 35 000 Kč, u kotle na biomasu 80 000 Kč (s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva) nebo dokonce 100 000 Kč (se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet), u tepelného čerpadla podle typu od 60 000 Kč (systém vzduch-vzduch) až do 140 000 Kč (pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému).

 

Ekologický komfort

Chcete i po výměně zůstat věrní kotli na biomasu? Proč ne: Automatický kotel na pelety dnes dosahuje účinnosti kolem 90 % a vydrží topit bez zásahu uživatele i několik dní. Díky propracované regulaci dokáže přizpůsobit spotřebu paliva vašim aktuálním potřebám a dosáhnout s nižšími náklady vyššího tepelného komfortu. Vyspělé technologie vám navíc umožní ovládat i kotel na pevná paliva prostřednictvím webového rozhraní či chytrého telefonu. Není tedy nejmenší důvod bát se, že kotle na biomasu ztrácejí kontakt s „tepem moderní doby“. Pro výběr se můžete nechat inspirovat naší fotografickou přehlídkou.

 

text Vít Straňák

foto se souhlasem firem Fröling, Vše pro kotelny CZ, Saufert, Atmos, Dakon, Hostomský, Attack, Viessmann, Oekofen

Edit: