Aktivní dům v Dánsku

Blíží se rok 2020, kdy bude i pro rodinné domy platit standard téměř nulové spotřeby energie, tak jak ho uložila Evropská unie Směrnicí o energetické náročnosti budov. Že je možné potřebné parametry splnit a nabídnout zároveň maximální komfort, dokazuje aktivní dům postavený v dánském Solbjergu.

Dánský výrobce prefabrikovaných domů KFS Boligbyg A/S spojil síly se společností VELUX, aby vytvořili další, tentokrát typový příklad aktivního domu. Některé z experimentálních domů VELUX jsme již několikrát představili na stránkách Pěkného bydlení. Jejich mottem je co nejvíce denního světla a čerstvého vzduchu při minimálních provozních nákladech. Aktivní domy znamenají aktivitu ve spotřebě energie. V průběhu roku vyrobí více energie, než jí spotřebují. Vytvářejí zdravější a pohodlnější vnitřní prostředí, využívají přírodní zdroje energie a materiály ohleduplné k životnímu prostředí.

Typový, přesto individuální

V městečku Solbjerg na předměstí druhého největšího dánského města Aarhus se vloni na jaře konala výstava, kde tento reálně postavený dům Futura dokázal, že je možné naplnit energetické požadavky budoucnosti jednoduchými, a přitom účinnými prostředky. Aktivně a zároveň nenásilně. Přestože se jedná o typový dům, nabízí v konečném řešení vysokou flexibilitu – od zvoleného stavebního systému, úpravy dispozice až po jednotlivé detaily. Žádný dům Futura proto není stejný, ale pro všechny je zásadní a společné denní světlo prostupující až do nitra domu. Vzorový dům s pultovou střechou má místnosti otevřené do krovu, což v interiéru domu vytváří velmi útulnou atmosféru. Vazbu k okolní krajině zajišťují tradiční materiály použité na fasádě – neomítnuté cihly a dřevo.

Zvenčí dům vypadá nenápadně, jako by byl ponořen do země. Přesto je natolik nad úrovní okolního terénu, že nabízí dokonce působivé výhledy na okolní přírodu.

Energie z přírodních zdrojů

Příznivý energetický koncept budovy má počátek v architektonickém návrhu – tvaru a orientaci domu, vysoce tepelně izolovaném plášti budovy a intenzivním využitím aktivních i pasivních zisků sluneční energie. Aktivní zisky zajišťují fotovoltaické panely na střeše domu, pasivní benefity získává dům průnikem tepelných paprsků fasádními okny, čtyřmi velkými střešními okny i velkým počtem světlíků VELUX.
Kromě tepelných zisků přispívají i ke snížení spotřeby elektřiny – dostatek denního světla zkracuje dobu, kdy je třeba využívat osvětlení umělé. Na aktivním kontu spotřeby energie se podílí i tepelné čerpadlo napojené na podlahové topení. Velké sálavé plochy podlah zajišťují rovnoměrné ohřívání místností, čímž se také snižuje potřeba tepla na vytápění.

K prosvětlení domu významně přispívají střešní světlíky, které poskytují rozptýlené světlo, jež má příznivý vliv na psychiku jeho obyvatel.

Ohleduplně k přírodě

Architekti kladli důraz na sepětí s přírodou jak vnějším vzhledem domu, tak samotnými materiály. Dřevo použité k výstavbě i zařízení domu má cerfitikaci FSC, tedy pochází z šetrně obhospodařovávaných lesů, a je zpracováváno v souladu s ekologickými, sociálními a ekonomickými kritérii a požadavky definovanými Českým standardem FSC. Přednost zde dostaly opětovně zpracovatelné materiály, například nosná pórobetonová konstrukce se, až doslouží, může rozdrtit a znovu využít, maximálně recyklovatelná je i izolace Rockwool či stropy Troldekt.
Cihly ani dřevo použité na fasádě nevyžadují zvláštní údržbu. Takzvané kebony dřevo, vyráběné v Norsku, je tepelně upravené (obdobně jako thermowood, jen při jiné teplotě) a navíc je ještě impregnováno kapalinou z biologického odpadu. Kebony dobře odolává slané vodě i nepřízni počasí. Zkrátka, vše je promyšleno do posledního detailu.

Co je to FSC?

FSC je anglická zkratka pro Forest Stewardship Council – Rada pro správu lesa. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, která podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy.

Proč je certifikace FSC důležitá?

Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety, téměř polovina světových lesů zmizela vlivem činnosti člověka docela, v nenarušeném stavu zůstává jen asi dvacet procent. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik, stále vážnější problém představuje nelegální těžba. A to se netýká jen tropů, ale i severské tajgy. Navíc ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky a odolávat různým kalamitám, například při přemnožení kůrovce…

FSC ve vašem obchodě

Ve většině západoevropských zemí představují výrobky z certifikovaného dřeva již několik procent zboží nabízeného na trhu a jejich podíl dále rychle roste, nabízejí je jak zpracovatelé dřeva, tak výrobci nábytku, hraček, nářadí, schodů, stavebních desek, papíru… Při nákupu dřevěných produktů se proto zajímejte o certifikaci FSC.
Zdroj: www.czechfsc.cz

Půdorys:
1 – vstupní chodba, 2 – WC, koupelna, 3 – průchod do garáže, technická místnost, 4 – garáž, 5, 6 – pokoje pro hosty, pracovny, 7 – spíž, 8 – kuchyň s jídelním koutem, 9 – obývací pokoj, 10 – šatna, 11 – koupelna, WC, 12 – dětský pokoj, 13 – ložnice

Text: Miloslava Perglová
Foto: Torben Eskerod Photography, archiv VELUX

Edit: