Pojištění není zbytečný luxus

3

Zloději, přírodní živly, vandalové. To vše vám může v souvislosti s bydlením hodně znepříjemnit život a vyprázdnit peněženky. Přestože uděláte první poslední, aby k ničemu nepředpokládanému nedošlo, některé věci prostě neovlivníte.

Stejně tak si můžete deset let říkat, že k žádné nehodě vyžadující pojištění nedošlo a že to jsou vyhozené peníze… A další rok se pak nestačíte divit. Pojistit svou domácnost či nemovitost sice znamená každoroční několikatisícové výdaje, rozhodně to však není nadbytečný luxus.

DOMÁCNOST, NEBO NEMOVITOST?

Pojištění vztahující se k bydlení by měl mít každý, kdo bydlí v nějaké domácnosti nebo je majitelem nemovitosti. Neplánujete-li bydlet ve stanu nebo pod mostem, tedy i vy. Dělí se zpravidla na dvě hlavní oblasti, které si však lidé velmi často pletou nebo je vůbec nerozlišují: pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Přestože lze obě uzavřít v rámci jedné smlouvy, rozdíl mezi nimi je značný, rozhodně nelze jedno zastoupit druhým. Potřebná jsou většinou obě.

Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení domova – například elektroniku, nábytek, vybavení kuchyně, a pomůže fi nancovat znovupořízení zničeného nebo odcizeného majetku. Ovšem pozor, jen pokud jsou tyto věci jmenovány v pojistných podmínkách pojišťovny. Pojištění domácnosti zpravidla zahrnuje dvě skupiny pojistných rizik: riziko krádeže věcí v pojištěné domácnosti a riziko živelní zkázy, tj. zničení pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, pádu stromu či letadla aj. Ano, letadla u nás příliš často nepadají, ale třeba požárů je vcelku dost.

Pojištění nemovitosti je možné sjednat na stavby, rodinné domy, bytové domy, ale i bytové a nebytové jednotky, a to vše i v rozestavěném stavu a včetně jejich součástí a příslušenství. Pojistíte tak i třeba střechu, okna, krovy, podlahy, dveře… Pojistit můžete i rekreační objekty, garáž a další stavby, jako jsou ploty, bazény nebo třeba skleníky. Spočítáte-li si, o co můžete například díky požáru přijít, zjistíte, že pojištění nemovitosti je minimálně stejně důležité jako pojištění domácnosti. Praotec Čech nám sice vybral dobré místo k žití – bez velkých teplotních změn, zemětřesení či tsunami, nicméně i obyčejná česká vichřice, bouřka či povodně dokáží napáchat veliké škody, jejichž náprava je většinou velmi drahá. Ostatně zvláště po záplavách v letech 1997 a 2002 se právě povodně staly pro pojišťovny důležitou událostí. A loňské červnové záplavy to jen potvrdily. V oblastech, kde voda napáchala největší škody, došlo k velkému nárůstu cen pojistného, a některé nemovitosti se dokonce staly zcela nepojistitelnými. Jinými slovy: pokud jste si před lety vyhlédli lukrativní nemovitost na romantickém místě u řeky a opakovaně ji zalila bahnitá voda z rozvodněného vodního toku, nejenže vás náprava škod jistě stála hodně peněz, ale vaše nemovitost se stala jen těžko prodejnou. To, v jaké povodňové oblasti se vaše nemovitost nachází, lze nalézt v tzv. povodňových mapách. Najdete je třeba na internetových stránkách České asociace pojišťovatelů. Slouží pojišťovnám ke stanovení výše pojistného, a zvláště ti, kdo teprve vybírají nemovitost ke koupi, by je neměli podceňovat, neboť zařazení nemovitosti do oblasti s vysokým rizikem povodní může velmi ztížit získání hypotéky nebo výrazně snížit cenu nemovitosti.

1

TIP REDAKCE:

Češi jsou často dobří zahrádkáři, přitom málokdo ví, že pojistit lze i poškození zahrady. Nejčastěji způsobují škody na zahradách přírodní živly.

JAKÉ POJIŠTĚNÍ VYBRAT?

Dospěli jste k rozhodnutí pojistit vaši domácnost či nemovitost, nebo nejlépe obojí, a nastává otázka, jaké pojištění tedy zvolit. A máte z čeho vybírat. Pojištění domácnosti i nemovitosti dnes nabízí více než deset pojišťoven, každá pak navíc v několika variantách. Ne vždy platí, že to nejlevnější je nejvýhodnější ani že to nejdražší je nejlepší. A věnovat čas výběru spolehlivé pojišťovny a vhodného produktu se rozhodně vyplatí.

Než se do výběru toho správného pojištění pustíte, sepište si, jaký majetek vlastně chcete pojistit. V případě pojištění domácnosti jsou největšími položkami hlavně nábytek, elektronika, sportovní vybavení, obrazy atd. Výše pojistného se odvíjí od ceny pojištěných věcí, a pokud vám požár zničí kuchyňskou linku za 300 000 Kč, z pojistky, kde je oceněna na šestinu své ceny, si koupíte tak maximálně pár skříněk. Vedle drahých věcí nezapomeňte zahrnout také věci běžné denní spotřeby, jako je nádobí, obuv, oblečení nebo třeba knihy. I ony tvoří leckdy docela vysoké náklady, máte-li si je pořizovat znovu. V případě pojištění nemovitosti si zkuste rámcově spočítat, kolik by stála oprava zdí, podlah, střechy atd. Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a zvolené spoluúčasti, ale též na lokalitě, ve které se domácnost nachází.

Nejdražší pojistné mají Pražané a vyšší cena je častá také u pojištění domácností či nemovitostí, které se nacházejí na samotě. Srovnávat můžete i další parametry, jako je spoluúčast, technická pomoc při havárii, odemčení dveří, zdravotní asistence, poskytnutí náhradního ubytování. A určitě nezapomeňte na reference svých známých či hodnocení a zkušenosti klientů, které najdete na internetu. Některé pojišťovny nemají zrovna pověst rychlých výplatníků, a poslední, co v případě podobně nepříjemné události jako poškození majetku potřebujete, je čekat na výplatu částky několik měsíců. Nebo se jí nedočkat vůbec.

2

TIP REDAKCE:

Na internetu lze najít různé srovnávače cen, kde jednoduše zadáte parametry bytu, domu či hodnotu majetku, který chcete pojistit, a podle zobrazeného přehledu si můžete lehce vybrat.

Prodejci pojištění domácnosti a nemovitosti

 • Allianz pojišťovna
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • Česká pojišťovna
 • ČSOB Pojišťovna
 • DIRECT Pojišťovna (pouze domácnost)
 • Generali Pojišťovna
 • HALALI, všeobecná pojišťovna
 • Hasičská vzájemná pojišťovna
 • Kooperativa pojišťovna
 • MAXIMA pojišťovna
 • Slavia pojišťovna
 • Triglav pojišťovna
 • UNIQA pojišťovna
 • VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna
 • Wüstenrot pojišťovna

KOLIK ZAPLATÍTE?

Jak už jsme zmínili výše, pojistné se odvíjí především od hodnoty pojišťovaného majetku a případně jeho velikosti. Například pojištění domácnosti ve standardně vybaveném osmdesátimetrovém bytě v obytném domě v centru Prahy se může pohybovat mezi 2000–4000 Kč ročně. Výši pojistného snižují různá zabezpečovací zařízení, jako jsou bezpečnostní dveře a zámky, elektronický zabezpečovací systém, ochrana oken a skleněných dveří, bezpečnostní závory atd. Pojišťovny také často berou v úvahu, zda již domácnost či nemovitost byla pojištěna, zda v minulosti nenastala potřeba pojistnou částku vyplácet či zda byla lokalita zasažena nějakou škodou. Slevu také můžete získat, pokud máte u stejné pojišťovny sjednaná i jiná pojištění (např. auta, úrazové pojištění atd.) nebo pokud pojištění uzavřete on-line na internetu. Zkusit můžete i finanční poradce, zpravidla lze u nich dosáhnout i o několik desítek procent nižších cen, a navíc se nemusíte o nic starat.

Naopak cenu pojistného navyšují různá připojištění. Těmi jsou v případě pojištění domácnosti nejčastěji druhá domácnost, živelní škody či odpovědnost za škodu v občanském životě, u některých pojišťoven dokonce včetně domácích mazlíčků. Připojistit lze i cennosti, věci sloužící k výdělečným účelům, skla, elektromotory, věci v nebytových prostorách nebo dočasné přepětí v elektrorozvodné a telekomunikační síti. Ale nezapomeňte, že kumulace stejného typu pojištění vám náhradu škody nenavýší. Jste-li pojištěni u více pojišťoven, náhradu škody můžete přijmout jen jednou.

4

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

 • promlčecí doba u pojistného plnění je tři roky a začíná běžet rok po vzniku pojistné události?
 • pojistné plnění je ze zákona splatné do patnácti dnů po ukončení šetření pojistné události, přičemž pojistitel je povinen ukončit šetření škodní události do tří měsíců od jejího oznámení?

POZOR NA VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplacenou, pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě. Základní pojištění nemovitostí se většinou týká škod, které způsobil požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části, nebo náklad, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy či sněhová lavina, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů či jiných předmětů. Dále k němu patří tíha sněhu nebo námraza, zemětřesení, voda vytékající z vodovodního zařízení; pojistka se většinou vztahuje i na věci odcizené krádeží vloupáním nebo loupeží, vandalismem nebo kouřem. Výběr je jen na vás.

Konkrétní obsah pojištění však musí být vždy specifikován v pojistné smlouvě. Informace na internetu jsou jedna věc, vždy si ale ověřte, na co všechno se vaše pojištění opravdu vztahuje. Mezi pojišťovnami jsou rozdíly v tom, za co už si musíte připlatit. Důkladně si pročtěte smluvní podmínky a zaměřte se hlavně na tzv. výluky z pojištění. Vyplatí se číst nejen obecné, ale i speciální výluky k jednotlivým pojistným nebezpečím. V případě pojištění bohužel platí, že není voda jako voda, a když se ta, co vám poničila podlahy, nevejde do definice té, na kterou se vztahuje vaše pojistka, nedostanete nic. Nebojte se, a pokud nerozumíte pojišťovací terminologii, zavolejte nebo zajděte na pobočku a zeptejte se dříve, než smlouvu podepíšete. Dojmy nejsou pojmy, neznalost neomlouvá, a malý rozdíl v definici může znamenat desetitisícový rozdíl ve vašich financích.

Pojištění domácnosti se obvykle nevztahuje na zvláštní situace, jako jsou válečné události, terorismus, jaderná reakce atd. V praxi to vypadá tak, že v případě, kdy terorista položí do obchodu bombu, která vybuchne a poničí váš byt nad obchodem, nemáte na pojistné plnění nárok. Státní úřady však musí vždy oficiálně potvrdit, že se jednalo o teroristický čin. Pokud vám však nějaký vandal vhodí do bytu zápalnou láhev oknem a způsobí tak požár, máte na odškodnění nárok. Typické výluky u pojištění domácnosti jsou také například škody způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí či v důsledku požití alkoholu či jiných omamných látek. Častými případy nedbalosti jsou například vodovodní škody nebo škody způsobené požárem kvůli odhozenému nedopalku. A nebojte se. Pokud jste pojistnou smlouvu ztratili, byla vám ukradena nebo ji spláchla povodeň, pojistné tím nezaniká. Pojišťovna má originál uložený a podle jména a rodného čísla ho vždy dokáže dohledat.

5

CO DĚLAT, KDYŽ DOJDE K POHROMĚ?

Zajistěte, aby se rozsah a následky škody nezvětšovaly.

 1. Vše důkladně zdokumentujte. Škody vyfoťte, natočte, přiveďte si svědky.
 2. V případě potřeby přivolejte Policii ČR.
 3. S odstraňováním škod a záchrannými pracemi nemusíte čekat na pracovníka pojišťovny.
 4. Událost nahlaste své pojišťovně co nejdříve. Připravte si všechny relevantní nabývací doklady, smlouvy a faktury.
 5. Pokud se škoda nějak vyvíjí, vše si postupně dokumentujte.
 6. Poškozených věcí se do příchodu pracovníka pojišťovny rozhodně nezbavujte.

Datum vydání: 25. 6. 2015

Edit: