Elektrické topení

Elektřina je bezesporu nejpohodlnějším médiem, které můžeme využít k vytápění a ohřevu vody v domě. Je všude po ruce, nepráší, není nepotřeba komín… A pokud ji užijeme na vhodném místě správným způsobem, nemusí zatížit naši peněženku o nic víc než jiná paliva.

Pozice elektřiny jako nejdražšího topného média se v posledních letech začala měnit. Příčinou této změny není jen samotný fakt, že se v posledních letech zvýšily ceny i ostatních paliv, zejména plynu, ale jiný je především přístup k bydlení. Přestalo se hýřit teplem a domy se stavějí a rekonstruují tak, aby bylo k vytápění potřeba co nejméně energie. Tím se mění vztah mezi provozními a investičními náklady.

3

Elektrické ohřívače vody typu OKFE AC/DC používají na ohřev vody dva zdroje elektrického proudu. Střídavý (AC) z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) z fotovoltaických panelů. DZ Dražice

4

Inteligentní ohřívač vody OKHE 100 SMART umožňuje volbu několika režimů provozu, například Smart ušetří 10 % energie tím, že během jednoho týdne udržuje konstantní teplotu a sleduje odběr vody. Informace takto získané následně aplikuje tak, aby připravil pouze potřebné množství vody, s určitou rezervou pro případ nečekaného odběru. DZ Dražice

PRO ÚSPORNÉ DOMY

Obecně lze totiž tvrdit, že čím je menší tepelná ztráta objektu, tedy čím je dům lépe zateplen, tím menší váhu v celkových nákladech na vytápění mají provozní náklady, a tedy čím dál větší roli hrají náklady pořizovací a náklady na údržbu systému, respektive poměr mezi pořizovacími a provozními náklady. A právě v nízkých pořizovacích nákladech spočívá výhoda přímotopného elektrického vytápění v porovnání s teplovodním, ať už se jedná o přímotopné konvektory nebo elektrické podlahové topení. Při srovnání pořizovacích nákladů je třeba srovnávat nejen samotný topný systém, ale i související náklady, jako například přípojku plynu či komín. Z ekonomického hlediska elektřině nahrává i skutečnost, že při vytápění domácnosti elektřinou poskytují dodavatelé nižší tarif až po 20 hodin denně. Tento zvýhodněný tarif využívají v té době všechny spotřebiče, což může znamenat v moderní domácnosti významnou úsporu. K finančním úsporám přispívá i její snadná regulovatelnost, protože můžeme systém rychle přizpůsobit aktuální potřebě.

5

Elektrické topné folie ECOFILM jsou určeny pro elektrické velkoplošné podlahové nebo stropní vytápění interiérů. Hlavní předností je tloušťka topné folie – jen 0,4 mm a schopnost vyhřívat v celé ploše, čímž je docíleno potřebného výkonu při nižších teplotách. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a povrchová teplota je rovnoměrně rozložena. FENIX GROUP

6

TEPELNÁ ČERPADLA

Na nutnost snižování spotřeby energie nemusíme nahlížet jen z úzkého zorného úhlu našeho domácího rozpočtu, ale i z hlediska širšího, tedy jejího vlivu na životní prostředí při vlastní výrobě. Pak možná zaměříme pozornost na tepelná čerpadla, která prvotně využívají přírodní energii země, vzduchu nebo vody. Ke svému provozu sice elektrickou energii potřebují, ale několikrát méně, než energie vyrobí. Kolikrát, to závisí na tak zvaném topném faktoru, tedy podílu mezi energií vyrobenou a spotřebovanou. V tomto případě je vztah pořizovacích a provozních nákladů opačný než u přímého vytápění elektřinou, pořizovací náklady jsou poměrně vysoké, ale platby za spotřebovanou energii několikanásobně nižší. Tepelná čerpadla jsou navíc ještě více zvýhodněna nižším tarifem, levný proud je účtován 22 hodin denně. Kdy je pořízení tepelného čerpadla výhodné? Jaká je návratnost vložených finančních prostředků? Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Jednak jsou značné rozdíly v ceně jednotlivých druhů čerpadel, nejlevnější jsou čerpadla vzduch-vzduch či vzduch-voda. Tam, kde potřebujeme čerpat teplo ze země pomocí plošných kolektorů nebo vrtů, budou náklady na pořízení vyšší, avšak čerpadlo bude efektivně pracovat při vysokém topném faktoru i při nižších venkovních teplotách, na provozních nákladech tedy ušetříme více. Tepelná čerpadla pracují nejefektivněji při nízkých teplotách topné vody, jsou tedy vhodná pro nízkoteplotní topné systémy, tedy pro úsporné domy s malou tepelnou ztrátou. Na druhou stranu však vzhledem k malé potřebě tepla na vytápění není úspora na provozních nákladech tak výrazná. Pak je otázkou, zda má význam investovat do poměrně drahého zařízení. Jak jsme však již zmínili, nemusíme ani na své vlastní bydlení nahlížet jen z našeho mikropohledu. Navíc je téměř jisté, že cena energií bude nadále stoupat a úsporný provoz může hrát stále větší roli. Tepelná čerpadla však mohou být zajímavým řešením i pro domy méně úsporné, zvláště tam, kde je z nějakých důvodů obtížné provést zateplení. V mnoha případech dokonce není nutné provést výměnu otopného systému, investice do tepelného čerpadla pak může nahradit investici do zateplení domu.

8

Dotykový termostat TFT disponuje jak obrovským množstvím vlastností, jejichž cílem je optimalizovat podmínky provozu a minimalizovat náklady, tak nejjednodušším rozhraním dotykového displeje.

9

Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s plynulou regulací výkonu NIBE SPLIT, zajistí vytápění, ohřev teplé vody, ohřev bazénu i aktivní chlazení. NIBE SPLIT využívá venkovní vzduch, a proto není nutné zřizovat vrty nebo plošné zemní kolektory. Je konstruováno pro systémy teplovodního vytápění. NIBE SPLIT je zcela kompaktní zařízení, které nezabere více než 0,4m2 plochy.

10

Nibe F1250 je první tepelné čerpadlo systému země-voda vybavené plynulou regulací výkonu kompresoru. To znamená, že se tepelné čerpadlo v kterémkoli okamžiku automaticky přizpůsobí požadavkům na vytápění dané budovy. Když je třeba více topného výkonu nebo více teplé vody, jeho výkon se zvýší a naopak.

ELEKTŘINA JAKO DOPLNĚK

Pohotovost elektřiny a její dostupnost ji přímo předurčuje ke kombinaci s jinými zdroji tepla. Zpravidla slouží jako doplňkový zdroj pro dohřev teplé vody v teplovodních systémech, v akumulačních zásobnících vody, které jsou například přednostně vyhřívány solárními kolektory. Nebo naopak, elektrický topný systém může být doplněn krbem, což je řešení často používané v nízkoenergetických domech. Krb pomůže překlenout přechodná období a zkrátí potřebu vytápět dům dražší elektřinou.

11

Tepelné čerpadlo Altherma typu Flex topí, chladí a vyrábí teplou užitkovou vodu. Díky funkci zpětného získávání tepla může systém využívat teplo odebrané při chlazení a tím následně ohřívat teplou užitkovou vodu až na 60 °C. Vyrábí DAIKIN, dodává A-Z Chlazení

12

Nástěnné elektrické přímotopy přijdou vhod zejména v místech, která jsou využívána sporadicky nebo pouze v určitém období, jako jsou pokoje pro hosty nebo koupelny, popřípadě jako doplňkové topení jiného zdroje tepla. Pokud je to nutné, topí rychle a výkonně. STIEBEL ELTRON

13

Malý elektronicky řízený průtokový ohřívač s bezdotykovou armaturou se uvede do činnosti automaticky, infračerveným senzorem na armatuře. Prosvětlením LED diodami v horní části armatury se barevně indikuje výstupní teplota vody. Teplota je regulována elektronicky, nedochází k mísení se studenou vodou. CLAGE CZ

ŠETŘETE NA OHŘEVU TEPLÉ VODY

Mít stále k dispozici teplou vodu je dnes naprostou samozřejmostí. Přitom je její ohřev po vytápění energeticky nejnáročnější, z celkové potřeby energie to bývá zhruba čtvrtina. A v nízkoenergetických domech je tento podíl výrazně vyšší, úměrně tomu, jak klesá potřeba energie na vytápění domu. Proto je třeba se zamyslet, kolik utrácíme zbytečně tím, že ohříváme vodu ve velkém starém elektrickém bojleru. Snížit náklady na ohřev vody můžeme několika způsoby. Jednak volbou úspornějšího spotřebiče s malou tepelnou ztrátou, jednak kombinací s ohřevem vody pomocí solárních kolektorů, nastavením nižší požadované teploty vody, správným dimenzováním objemu ohřívače, tepelnou izolací rozvodů a v neposlední řadě tím, že zkrátíme cestu vody od ohřívače k místu odběru.

14

Elektrokotle Protherm Ray se vyznačují téměř bezhlučným provozem, jsou vybaveny všemi provozními a bezpečnostními prvky včetně základní regulace. Oproti starším verzím mají plynulou modulaci výkonu a vestavěnou ekvitermní regulaci. Kotle RAY je možné připojit na nepřímotopné zásobníky vody, výhodou tohoto kompaktního řešení je úspora místa v bytě. PROTHERM

15

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea bylo nainstalováno do modelového domu projektu Creative Energy Homes Project, který organizuje univerzita v britském Nottinghamu. Cílem projektu je vývoj ekologického vytápěcího systému, maximálně účinného a přitom úsporného provozu při vytápění a chlazení domácnosti. PANASONIC

16

Inteligentní systém podlahového topení Raychem T2 Red automaticky přizpůsobí svůj topný výkon okolní teplotě. Kabel lze instalovat do všech typů podlah bez rizika přehřátí. ŠTORC

MODERNĚJŠÍ SPOTŘEBIČE

I elektrické ohřívače musejí být vybaveny energickým štítkem. Vybírejme proto zásadně třídu A. Přímý vliv na úsporný provoz má nejen samotná technologie ohřevu, ale kvalita tepelné izolace povrchu akumulační nádrže – v moderních bojlerech se většinou používá polyuretanová pěna. Porovnat jednotlivé výrobky lze pomocí koeficientu měrných tepelných ztrát, tedy spotřebou ve Wh během 24 hodin na jeden litr objemu nádrže. Kvalitní výrobek by měl mít tuto hodnotu nižší než 8 Wh/24 hodin/litr. Bojlery vyráběné v osmdesátých letech, které mnohde ještě slouží, mají tento koeficient větší než 30 Wh/24 hodin/litr. Důležitá je také vhodně zvolená velikost, abychom neohřívali zbytečně moc vody a nezvyšovali tak zbytečně náklady na její ohřev nebo aby nedocházelo často k nedostatku teplé vody. Velké elektrické akumulační ohřívače má smysl využívat tehdy, pokud má domácnost zvýhodněný tarif. Ohřev vody by při normálních sazbách vyšel neúměrně draho. Některé elektrické akumulační ohřívače vody jsou připraveny pro kombinaci se solárními kolektory. Můžeme jimi ušetřit zhruba dvě třetiny elektrické energie nutné k ohřevu vody.

EKONOMICKÝ OHŘEV

K velkým ztrátám tepla dochází v potrubí, kterým se voda dostává od ohřívače k místu odběru. Je proto třeba ho důsledně tepelně izolovat, ale především cestu vody co nejvíce zkrátit. Odběrová místa by proto měla být co nejblíže ohřívače. Pokud to není možné, je lépe zvolit menší zásobníkový ohřívač vody nebo průtokový. Ten je vhodný v případech, kdy vodu odebíráme nepravidelně a zásoba vody v nádrži by nebyla dostatečně využita a zbytečně by se udržovala na potřebné teplotě. Anebo by se naopak mohla voda vyčerpat a museli bychom čekat, až se znovu dohřeje. V průtokovém ohřívači se ohřeje vždy jen tolik vody, kolik opravdu potřebujeme a bez tepelných ztrát. Přesně se nastaví požadovaná teplota, čímž se minimalizuje míchání studené vody se zbytečně teplou. Nevýhodou je, že rychlého ohřevu je dosaženo vysokým příkonem a v okamžiku spotřeby se proto výrazně zvýší příkon elektřiny. Obzvláště výhodné jsou průtokové ohřívače pro chaty či chalupy. Teplá voda je k dispozici ihned při příjezdu v neomezeném množství a při odjezdu nezanecháváme žádnou vodu, která by zde nevyužita chladla. Nejhospodárněji pracují ohřívače elektronicky řízené. Oproti běžným průtokovým ohřívačům si můžeme nastavit teplotu na přehledném displeji a nahradíme tak drahé termostatické baterie. Elektronická regulace umožňuje spínání pouze nezbytně nutného výkonu s ohledem na průtokové množství vody, vstupní teplotu a teplotu nastavenou uživatelem. Tyto ohřívače lze s úspěchem zapojit do solárního systému. Voda je přednostně ohřívána solárními kolektory, při odběru se elektricky dohřeje na požadovanou teplotu jen to množství, které nezbytně potřebujeme, na rozdíl od nahřívání větších objemů v solárním zásobníku.

1

Beztlakový zásobníkový ohřívač SNU 5 SLi, objem 5 l, výkon 2 kW, termostat s možností plynulého nastavení teploty do 85 °C a s energeticky úsporným stupněm, možnost omezení maximální teploty na 45/55/65 °C, protizámrazová ochrana. STIEBEL ELTRON

2

Tlakový elektronicky řízený průtokový ohřívač s dynamickou regulací průtoku DSX SERVOTRONIC® zajistí dostatečnou zásobu teplé vody pro jedno i více odběrových míst. Teplotu vody je možno přesně nastavit v rozmezí 20 °C až 60 °C, požadovanou teplotu vody lze snadno uložit do paměti pomocí čtyř dotykových kláves. Ohřívač má kompatibilitu se solárním ohřevem. CLAGE CZ

Více informací se nachází v červencovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Datum vydání: 6. 3. 2016

Edit: