Tepelná čerpadla: čerpejte energii co nejlevněji

Tepelná čerpadla patří z hlediska provozních nákladů k nejlevnějším způsobům vytápění a ohřevu vody. Právě proto o tepelném čerpadle uvažujete, ale odrazuje vás poměrně vysoká pořizovací cena? Ta však postupně klesá a především je možné získat na pořízení čerpadla významnou finanční podporu.

Možná máte zafixováno, že se tepelná čerpadla instalují pouze do úsporných novostaveb, v kombinaci s nízkoteplotními otopnými systémy, jako například podlahovým topením. Tepelné čerpadlo však může být velmi vhodnou náhradou kotle na pevná paliva nebo elektrokotle ve starším domě. Právě tam jsou v současné době směrovány dotace na pořízení tepelných čerpadel.

3

Tepelná čerpadla konstrukční řady WPL E jsou vhodná jak do novostaveb, tak k renovacím. Díky postupnému vstřikování páry je i za nízkých venkovních teplot dosaženo vysoké teploty vstupní strany a vzorného topného výkonu. I při -20 °C dosahuje ještě systém WPL teplot vstupní strany 60 °C. Tím je zajištěn celoročně efektivní topný výkon. STIEBEL ELTRON

2

Hybridní tepelné čerpadlo Nelumbo napojené na akumulační nádrž s integrovaným zásobníkem TUV, zajistí jak vytápění objektu, tak ohřev užitkové vody. Technologie EVI umožňuje používat tepelné čerpadlo do venkovních teplot až do -25 °C. Tepelné čerpadlo má celou řadu inteligentních funkcí – hlídání nízkého/vysokého tlaku, ochranu proti zamrznutí. NELUMBO ENERGY

1

Nízkoteplotní čerpadlo DAIKIN Altherma vzduch-voda je určeno pro maximální využití obnovitelných energií integrovanou solární jednotkou. Solární podpora přípravy teplé užitkové vody probíhá pomocí beztlakového (drain-back) solárního systému. Slouží pro vytápění, ohřev vody i chlazení.

ODKUD A KOLIK?

Dotaci na výměnu neekologického zdroje za tepelné čerpadlo můžeme získat buď z programu Nová zelená úsporám nebo ve formě tak zvané kotlíkové dotace z Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1 prostřednictvím krajských úřadů. V případě Nové zelené úsporám je poskytována dotace na tepelná čerpadla, která nahradí hlavní zdroj elektrického vytápění. Dotace na výměnu kotlů na uhlí, koks či uhelné brikety za tepelné čerpadlo se od 15. 7. poskytují jen z kotlíkových dotací. Poskytnutí podpory z obou těchto programů je vázáno na energetickou náročnost domu. Z programu Nová zelená úsporám lze v případě, že měrná roční potřeba tepla na vytápění vašeho domu nepřesahuje 150 kWh/m2 získat dotaci 80 000 Kč u čerpadel získávajících energii z vody či země, či 60 000 Kč na tepelné čerpadlo vzduch-voda. Má-li váš dům horší parametry, je třeba současně provést kroky vedoucí k energetickým úsporám, zateplit dům, vyměnit okna…, aby potřeba tepla na vytápění klesla alespoň o 20 %. Pak můžete na tepelné čerpadlo získat příspěvek ve výši 100 000 Kč, respektive 75 000 Kč.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu starých neefektivních kotlů na pevná paliva za ekologičtější zdroj, tedy i za tepelné čerpadlo, které ovšem musí splňovat předepsané parametry (Směrnice o Ekodesignu). Dům musí podle Průkazu energetické náročnosti budovy spadat minimálně do třídy C. Pokud ne, je nutné realizovat některá stanovená mikroopatření ke snížení energetické náročnosti objektu. Tepelná čerpadla musejí instalovat pouze kvalifikovaní topenáři. Dotace je poskytována ve výši 80 % uznatelných nákladů, v krajích se zhoršenou kvalitou ovzduší navíc ještě 5 % ke stávající podpoře. Maximální uznatelné náklady jsou 150 000 Kč. Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla včetně otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace. Konkrétní podmínky se mohou mírně lišit v jednotlivých regionech, protože kraje i obce mohou přispívat i na zbývající náklady.

4

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda WPL 10 I/IK 3 se dokonale hodí pro novostavby rodinných domků a dvojdomků. Instaluje se uvnitř a dodává potřebné teplo pro každé obytné prostředí při minimálních nárocích na místo. STIEBEL ELTRON

5

A CO JINAK?

Co v případě, že stavíte nový dům, nebo potřebujete vyměnit dosluhující plynový kotel?

Je pro vás v tom případě pořízení čerpadla výhodné, i když není nijak dotováno? Sice není, doufejme, že jen prozatím, to však neznamená, že byste neměli o tepelném čerpadle uvažovat. Proč? V prvé řadě protože využívá obnovitelný zdroj energie, a to jak pro vytápění, tak pro ohřev vody a protože pracuje s velmi nízkými provozními náklady. Je pravdou, že současné novostavby potřebují k vytápění stále méně energie a spotřeba energie na vytápění tak hraje stále menší roli v celkovém rozpočtu domácnosti. Může se tedy zdát, že se vyšší investice do pořízení tohoto zdroje nevyplatí, že absolutní úspora na provozních nákladech je poměrně malá. To ovšem jen v případě, že propočítáváme návratnost pouze na základě úspor nákladů na vytápění. Je však třeba si uvědomit, že energetická náročnost domu nijak neovlivňuje náklady na ohřev vody. Té naopak spotřebovávají domácnosti stále více. Navíc můžeme tepelným čerpadlem přihřívat i vodu v bazénu, který se stává stále častější výbavou domácností. Celkové platby za spotřebu elektrické domácnosti výrazně sníží levnější sazba elektrické energie, která platí pro všechny spotřebiče v domácnosti po dobu 22 hodin denně. A musíme brát v úvahu i všechny související náklady. Například pořízení kvalitního čerpadla vzduch-voda pro menší rodinný dům v kategorii B či C bude znamenat celkovou investici zhruba od 120 000 Kč. Porovnáme-li ji s cenou plynového kotle, zdá se rozdíl značný, ale jen na první pohled. K samotné ceně kotle musíme ještě započítat náklady spojené s připojením plynu a odvodem spalin, tedy vybudování či vyvložkování komína, pak je investice téměř srovnatelná. Provozní náklady však budou přibližně dvojnásobné. Pouze z hlediska vstupní investice se nejpříznivěji jeví elektrické vytápění, na pořízení elektrokotle stačí třeba jen 20 000 Kč, tepelné čerpadlo však spotřebuje na vytápění a ohřev vody alespoň o dvě třetiny méně elektrické energie. Můžeme tedy shrnout, že i do novostavby tepelné čerpadlo je nejen ekologicky, ale i ekonomicky výhodnou volbou.

9

Nuos je novou řadou ohřívačů vody značky ARISTON s tepelným čerpadlem vzduch–voda, ve verzi závěsné na zeď nebo stacionární od 80 do 250 litrů. Na první pohled je podobný tradičnímu elektrickému bojleru, ale nepoužívá při běžném pracovním cyklu elektrickou energii pro přímý ohřev vody pomocí topného tělesa, používá ji k pohánění kompresoru odpovědného za termodynamický cyklus a ventilátoru schopného zachycovat vzduch z vnějšího prostředí, ze kterého odebírá teplo. Tímto způsobem je užitková voda ohřívána stejně jako v elektrickém bojleru, ale výrazně účinnějším způsobem a s přibližně třetinovou spotřebou.

8

Systém WATERSTAGE společnosti Fujitsu General je založen na technologii tepelného čerpadla a nabízí velký výběr systémů ohřevu vody od podlahového vytápění až k vytápění radiátory, dodávky TUV a ohřevu vody v bazénech. Díky použité technologii lze dosáhnout vysoké teploty výstupní vody 60 °C při venkovní teplotě -20 °C bez nutnosti využití záložního zdroje tepla, přičemž jednotky pracují až do venkovní teploty -25 °C. IMPROMAT KLIMA

7

Tepelné čerpadlo NIBE 1245 typu země-voda je vyvinuto tak, aby se dalo skládat, mělo ucelený vzhled a všechna nevzhledná připojení byla zakryta. Sezónní topný faktor čerpadel dosahuje až 5,4. DZ DRAŽICE

KOMBINOVAT SE SOLÁRNÍMI KOLEKTORY?

Ohřev vody pomocí elektrických bojlerů je velmi neekonomický, i ohřev vody plynem je poměrně nákladný. Voda je proto v současné době velmi často ohřívána solárními kolektory, které se kombinují s vytápěním plynem či jiným zdrojem. Jejich pořízení však také není zcela levné a jak jsme řekli, je ho nutné zohlednit při případném porovnávání nákladů na pořízení tepelného čerpadla. To přitom stejně jako kolektory využívá energii slunce, které je nejvíce v létě, kdy není třeba vytápět. Kombinace tepelného čerpadla se solárními systémy proto nemusí být výhodná, investice i složitost systému se může neúměrně zvýšit. Tepelné čerpadlo zvládne ohřev spolehlivěji, efektivněji a po delší část roku než solární systém. Tepelné čerpadlo se doplňuje elektrickým dohřevem vody, který je obvykle zapotřebí jen v extrémních mrazech, kterých bývá v našich podmínkách jen pár dní do roka. Přesto se doporučuje navrhovat elektrický zdroj tak, aby mohl tepelné čerpadlo zastoupit v případě poruchy.

11

12

Tepelná čerpadla vzduch-voda Zubadan Inverter – New Generation disponují velmi nízkou hladinou akustického tlaku a díky možnosti dlouhého vedení chladiva, umožňují snadné umístění a jednoduchou montáž. Rozsah použití od teploty venkovního vzduchu -28 °C do +35 °C, s výstupní teplotou vody až 60 °C, bez nutnosti použití elektrického dohřevu. Kompletní systémové řešení tepelného čerpadla skládajícího se z venkovní jednotky a vnitřního hydraulického modulu výrazně zjednodušuje instalaci. www.zubadan.cz

13

Tepelné čerpadlo Spirála WW15 voda-voda čerpá teplo z podzemní vody, nejčastěji ze studny. Tam, kde jsou pro jeho instalaci vhodné podmínky, je neúčinnějším typem tepelných čerpadel, protože má voda stálou průměrnou teplotu kolem 10 °C. Jde tedy o nejteplejší zdroj přírodní energie v době její největší spotřeby. Spirála má nejnižší spotřebu vody díky trubkovým výparníkům podle vlastního patentu výrobce: Josef Stuchlík-Tepelná čerpadla SPIRÁLA.

JAKÉ VYBRAT?

Tepelná čerpadla mohou odebírat energii ze země – z vrtu nebo plošného kolektoru, vody nebo vzduchu. Podle toho, odkud energii získávají a kam ji odevzdávají, rozlišujeme čerpadla země-voda, voda-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch. Které zvolit, záleží na tom, jaké jsou možnosti pro umístění tepelného čerpadla, chceme-li jen topit nebo také levněji ohřívat vodu či mít možnost i chladit dům. Bude záležet na kvalitě zateplení domu a jeho velikosti a samozřejmě na finančních možnostech. Nejúčinnějším typem čerpadel jsou typy voda-voda a země-voda z hlubinného vrtu, protože mají na vstupní straně nejstabilnější teplotu. Vyžadují však poměrně specifické podmínky, hlubinný vrt je navíc poměrně drahý. Častěji se proto využívají čerpadla typu země-voda, která odebírají teplo z půdy pomocí plošného kolektoru z plastových trubek. V poslední době se však nejvíce prosazují čerpadla vzduch-voda, která se díky velkému technologickému pokroku vypořádala s nevýhodou kolísajících teplot vzduchu, z něhož čerpají energii, a v účinnosti dohánějí čerpadla země-voda. Od jara do podzimu dokonce ohřívají teplou vodu efektivněji. Stejně tak se podstatně snížila hlučnost, která byla ještě před pár lety snad největší brzdou jejich rozšíření. Výhodou oproti jiným typům čerpadel je jejich snadná instalace, která trvá jeden až tři dny.

15

Hybridní systém tepelného čerpadla DAIKIN Altherma kombinuje tepelné čerpadlo s účinnou plynovou kondenzační technologií. Teplota proudění v systému ROTEX HPU je 25 °C až 80 °C a je vhodná pro jakýkoliv typ budovy.

16

Tepelná čerpadla Logatherm WPL AR v provedení vzduch/ voda disponují pokročilou invertorovou technologií (regulací výkonu), díky níž je výkon tepelného čerpadla přizpůsoben okamžité potřebě topného systému. BUDERUS

POZOR NA VÝBĚR DODAVATELE

U tepelných čerpadel obzvlášť platí, že není možné řídit se při výběru především cenou, nekupujeme totiž jen samotný produkt, jako například ledničku. Při výběru dodavatele je třeba srovnávat konkrétní návrh řešení od volby vhodného typu čerpadla přes stanovení potřebného výkonu po zapojení do otopné soustavy. Stejně tak nestačí porovnávat jen uváděné topné faktory, které jsou velmi proměnlivou veličinou. Určitě se proto vyplatí porovnat více nabídek. A sledovat, abychom srovnávali srovnatelné, i když je to obtížnější než obvykle. V nabídce někdy scházejí ceny některých komponent, jako například oběhová čerpadla, nemusí zahrnovat ohřev vody a podobně. Zásadním prvkem, který určuje, jak úsporně bude čerpadlo pracovat, je regulace. Kvalitní regulace se sice promítne do pořizovací ceny, přináší však s sebou nemalé úspory. Určitě vybírejte u specializovaných firem čerpadla renomovaných výrobců. Jistou záruku můžete mít při výběru dodavatele z řad členů Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVČT), nejlepším kritériem jsou jako vždy reference uživatelů. Snažte se tedy co nejvíce prověřit dodavatelskou firmu.

17

18

Tepelná čerpadla vzduch-voda SINCLAIR S-THERM+ s výkonem 14 kW a 18 kW garantují výstup vody 65 °C teplé při venkovní teplotě -10 °C. Jsou proto vhodná i pro rekonstrukce topných systémů v rodinných domech i chalupách. Systém je plně automatizovaný, pro větší komfort ovládání bude možné připojit vnitřní jednotku přes internet ke službě vzdáleného dohledového centra. NEPA

19

Pro čerpání energie ze země se nejčastěji využívají čerpadla typu země-voda, která odebírají teplo z půdy pomocí plošného kolektoru z plastových trubek.

Datum vydání: 7. 2. 2016

Edit: