Vytápět dům elektřinou?

2

Plně elektronický průtokový ohřívač STIEBEL ELTRON DHE SLi electronic comfort dodává vodu ohřátou přesně na stupeň od 20 °C do 60 °C. Uspoří až 30 % vody a energie oproti hydraulickým průtokovým ohřívačům.

 

Elektrické vytápění je nejkomfortnějším způsobem, jak si zajistit teplo v domě. Snadno se reguluje, je investičně nenáročné. Přípojka elektrického napětí je samozřejmostí pro každý rodinný dům. To jsou jednoznačné výhody. Ale co cena?

O elektrické energii víme, že je stále nejdražším zdrojem energie na vytápění. Rozhodujeme-li se tedy pouze podle ceny paliva, pak ji zřejmě pro vytápění domu nezvolíme. Cena samotného paliva však není jediným kritériem pro naše rozhodování. Vezmeme-li v úvahu všechny souvislosti, může ekonomická bilance hovořit ve prospěch elektřiny. Jak je to možné?

1

Tepelné čerpadlo BUDERUS Logatherm WTP 270 je určeno pro ohřev teplé vody, energii získává z venkovního vzduchu nebo ze vzduchu v místnosti. Dokáže ušetřit až 70 % provozních nákladů.

 

DŮLEŽITÁ JE SPOTŘEBA
Nezáleží totiž jen na tom, kolik stojí kilowatthodina paliva, podstatnější je, kolik jich spotřebujeme a kolik zaplatíme za potřebná technická zařízení. V současnosti budované energeticky úsporné domy mají mnohem nižší potřebu tepla na vytápění, protopíme v nich tedy mnohem méně, čímž se snižuje podíl nákladů na vytápění na celkových provozních nákladech domu. Tím se logicky snižuje i význam samotné ceny paliva. V ekonomické bilanci začne vzrůstat význam pořizovacích nákladů, začneme-li se ptát, zda se nám „zaplatí“ vyšší investice do zdroje využívajícího levnější palivo úsporou na provozních nákladech. Při malé spotřebě energie není absolutní úspora v poměru mezi dražším a levnějším druhem paliva vysoká, a nemusí proto pokrýt zvýšenou investici ani za celou dobu jeho životnosti. Nízká pořizovací cena je totiž významným plusem elektrických topných systémů. Nezapomínejme, že při porovnávání investičních nákladů na různé způsoby vytápění musíme brát v úvahu nejen cenu samotného zdroje tepla, ale všechny související výdaje, jako náklady na vybudování teplovodních rozvodů, plynové přípojky a podobně. Obecně můžeme tvrdit, že čím je menší tepelná ztráta domu, tím delší je návratnost investice do dražšího a úspornějšího topného systému.

3

Elektrické topné kabely nebo rohože FENIX Ecofl oor mohou v energeticky úsporných domech sloužit jako hlavní zdroj tepla nebo jako doplňkové vytápění například v koupelnách. Pro úsporný provoz vytápění je nutná instalace regulačního systému, který snímá pomocí sond teplotu vzduchu v místnosti i teplotu podlahy. Podlahové sondy plní tzv. limitační funkci – brání zvyšování teploty podlahy na nežádoucí hodnotu.

 

4

Nástěnný elektrokotel DAKON Daline PTE 4-18 kW lze připojit k otopnému systému tak, že vytápí systém přímo nebo ohřívá topnou vodu v akumulačních nádržích. Výhodou je možnost instalace společně s kotlem na tuhá paliva nebo dalšími zdroji tepla.

 

Sazba a tarif
Distribuční sazba je přidělena na základě způsobu využívání elektřiny a jejím odebraném množství. Volba sazby na klientovi nezávisí. Vedle základní sazby (svícení, běžné spotřebiče) existují tzv. dvoutarifní sazby, které zvýhodňují náročnější spotřebitele (přímotopy, bojler, tepelné čerpadlo). Speciální kategorií pak jsou chaty. Tarif elektřiny představuje jednotlivé nabídky nabízené v rámci přidělené sazby. Zatímco sazbu budete mít u všech dodavatelů stejnou, tarif si budete volit až podle konkrétní nabídky vybraného dodavatele. Rozlišuje se nízký a vysoký tarif, který představuje dvě cenové hladiny.

HLAVNÍ ZDROJ TEPLA?
Z uvedeného vyplývá, že použití elektřiny jako hlavního zdroje tepla je efektivní v domech s malou tepelnou ztrátou. Jedinou výjimkou jsou tepelná čerpadla, která díky několikanásobně nižší spotřebě elektrické energie, možnosti zároveň ohřívat vodu a sloužit i k chlazení domu snižují provozní náklady natolik, že mohou být zajímavá i pro energeticky náročnější domy. Další finanční výhodou domů vytápěných elektřinou je možnost získat výhodnější – dvoutarifní – sazbu, kdy pro určitou část dne platí nižší tarif, podle typu používaného zařízení 16–22 hodin denně. Nízký tarif platí v tuto dobu pro všechny spotřebiče v domě, což představuje další výraznou úsporu v rodinném rozpočtu. Existuje také speciální sazba pro chaty a chalupy, kdy platí nižší tarif o víkendu.

5

Hybridní tepelné čerpadlo DAIKIN Altherma kombinuje výhody tepelného čerpadla vzduch-voda a plynového kotle. Hledá optimální ekonomické podmínky pro svůj provoz tím, že porovnává parametry nákladů na energii (elektřina, plyn), účinnosti tepelného čerpadla a požadavků na tepelné zatížení. Díky tomu se zvyšuje účinnost vytápění až o 35 % a výrazně se snižují náklady. Vyrábí DAIKIN, dodává A-Z CHLAZENÍ.

 

CO MÁME NA VÝBĚR?
Klasické přímotopy, akumulační kamna, sálavé topné panely, elektrické podlahové vytápění, popřípadě stěnové či stropní a samozřejmě celou řadu doplňkových přenosných spotřebičů. Výhodou všech těchto systémů je, že jsou na sobě nezávislé a pohotové, můžeme vytápět každou místnost zvlášť, obejdeme se bez instalace teplovodních rozvodů ústředního vytápění. Ale i pro tento případ je možné využít elektřinu – zdrojem tepla pro centrální vytápění může být elektrokotel či tepelné čerpadlo. Při rozhodování bude hrát hlavní roli tepelná ztráta domu či jednotlivých místností a již zmíněné porovnání provozních a investičních nákladů. Svou roli sehraje i snadnost obsluhy, pohotovost a setrvačnost. Přímotopy bodují nízkou cenou, ale ke svému provozu potřebují nejvíce energie. Jako hlavní zdroj tepla je proto volíme jen v domech s velmi nízkou tepelnou ztrátou, ale dobře poslouží jako doplňkový zdroj tepla. Vhodné jsou tam, kde přicházíme domů až večer či na chalupě a potřebujeme místnosti rychle vyhřát. Nemají však žádnou tepelnou setrvačnost, vypneme-li je, okamžitě přestanou hřát. Dlouhou setrvačnost nabídnou akumulační kamna, která jsou v současné době mnohem subtilnější a lépe regulovatelná. Výhodná může být kombinace obou. A můžeme přidat i sálavé panely, jejichž výhodou je, že nás jejich sálavé teplo okamžitě zahřeje. Přímotopy zahřívají vzduch, takže je nám teplo, až když stoupne teplota v celé místnosti. Infračervené paprsky sálavých panelů zahřívají obdobně jako slunce přímo předměty a samozřejmě i osoby, takže máme rychle pocit dobré tepelné pohody.

6

Stylový sálavý panel CAMPAVER s přední akumulační deskou z masivního skla má dvě sálavá tělesa: povrchový panel integrovaný na sklo a vnitřní, panel s vysokou schopností sálání tepla. Nabízí se v různých barevných provedeních. Vyrábí CAMPA, dodává SEFEN.

 

7

Elektrické ohřívače vody řady TATRAMAT EOV extrémně snižují spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu. Nízká tepelná ztráta je zajištěna především díky 48mm tepelné polyuretanové izolaci.

 

NA CO SI DÁT POZOR PŘI ZMĚNĚ DODAVATELE jsme se zeptali Tomáše Suchého, produktového manažera pro oblast energií na portále Ušetřeno.cz

SKUTEČNĚ UŠETŘÍTE?
Pokud je vaší motivací ke změně právě úspora, musí být prvním krokem nutně zjištění, jestli je na trhu dodavatel s výhodnější nabídkou. K tomu můžete využít některý z bezplatných internetových srovnávačů, jako je například právě Ušetřeno.cz, nebo si porovnání udělat sami na základě veřejně dostupných ceníků jednotlivých dodavatelů.

STÁVAJÍCÍ SMLOUVA
Než ke změně dodavatele přistoupíte, podívejte se, jakou smlouvou jste vázáni k tomu stávajícímu. Nejčastější je uzavření smlouvy na dobu neurčitou, u které můžete o změnu dodavatele zažádat prakticky kdykoli. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, musíte si zjistit pravidla odstoupení – lhůta oznámení odstoupení od smlouvy, případné sankce apod.

VÝPOVĚDNÍ LHŮTA
Každá změna dodavatele má být podle zákona provedena zdarma do 10 pracovních dnů. Je ale potřeba nezapomínat na výpovědní lhůtu, která obvykle činí tři měsíce. Pokud tedy o změnu zažádáte například v únoru, kvůli výpovědní lhůtě začnete levnější elektřinu odebírat až v květnu. Je proto dobré řešit změnu včas, abyste vždy následující topnou sezonu, během které jsou náklady nejvyšší, odebírali již od nového dodavatele, a vaše úspora tak byla maximální. Ze zákona není nijak omezeno, kolikrát za sebou změnu dodavatele provedete, ale právě doba výpovědní lhůty nepřímo limituje i frekvenci, se kterou je reálně možné dodavatele měnit.

NOVÁ SMLOUVA
Postupujte jako vždy, když uzavíráte novou smlouvu – pročtěte si všechny podmínky, nechte si vysvětlit, čemu nerozumíte, a buďte si jistí, že víte, co podepisujete. Se vším vám pomůže nezávislý zprostředkovatel změny, případně přímo váš nový dodavatel.

PODOMNÍ PRODEJCI
Doporučuji ignorovat nabídky podomních prodejců – prakticky nikdy vám neposkytnou komplexní porovnání, často vás tlačí do rychlého rozhodnutí a navíc se mezi nimi vyskytuje mnoho podvodníků, kteří se prokazují falešnými průkazy a podvodnými nabídkami z lidí tahají nemalé peníze. Bezpečné je využít služeb nezávislých zprostředkovatelů nebo se obrátit přímo na konkrétní dodavatele.

8

Malé beztlakové zásobníky STIEBEL ELTRON SNU k montáži pod umyvadlo jsou vybaveny plynulým nastavováním teploty v rozmezí 35 °C až 85 °C, takže vždy můžete odebírat vodu o stejné teplotě. Volitelné omezení teploty na 38, 45, 55 nebo 65 °C slouží jako ochrana před opařením nebo může být využito k úsporám energie.

 

9

KDYŽ SÁLÁ PODLAHA
Sálavá složka tepla převládá u podlahového vytápění, které je v našich domácnostech stále oblíbenější. Díky sálání tepla z velké plochy se u podlahového, případně stropního nebo stěnového vytápění dosahuje rovnoměrnějšího rozložení teplot v prostoru a vzhledem k velikosti zahřívané plochy ji stačí ohřát na nižší teplotu než jednotlivá menší tělesa. Z hygienických důvodů není možné podlahu ohřívat na více než 27 °C. V nízkoenergetických domech je tato teplota dostatečná k tomu, aby mohlo být podlahové topení hlavním zdrojem tepla. Elektrické topné systémy (topné kabely, rohože či tenké fólie) můžeme instalovat v celém domě, nebo jen v některých místnostech, například v koupelně, nebo dokonce jen v části podlahy – třeba před kuchyňskou linkou. Instalují se buď přímo pod podlahovou krytinu, pak se teplo předává velmi rychle do prostoru, nebo do vrstvy betonu. Ta dokáže akumulovat teplo a dodá systému setrvačnost, například k překlenutí období vysokého tarifu.

10

11

Skleněné panely FENIX Ecosun G spojují úsporné infračervené vytápění s čistým designem skla. Plní nejen funkci topidla, ale stávají se také významným designovým prvkem. Je možné je opatřit potiskem, který změní sálavé topidlo v ojedinělý a nepřehlédnutelný doplněk interiéru. FENIX

 

NEJLEVNĚJŠÍ I NEJDRAŽŠÍ
Samostatnou kapitolou jsou tepelná čerpadla. Jsou elektrickými zařízeními, zároveň však využívají energii vzduchu, vody či země. Vyrobí několikanásobně více energie, než ke své činnosti potřebují. Jejich nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady, výhodou nejnižší náklady provozní. Nejefektivněji pracují při nízkých teplotách, opět jsou proto vhodná pro energeticky úsporné domy, ovšem výše zmíněné porovnání provozní úspory a pořizovacích nákladů nemusí na první pohled vycházet v jejich prospěch. Při rozhodování je však třeba vzít v úvahu, že mohou stejně ekonomicky ohřívat užitkovou vodu i vodu v bazénu, sloužit k chlazení domu v létě a ušetřit tak na instalaci klimatizačních jednotek. A samozřejmě to, že jsou díky využití přírodních energií šetrnější k životnímu prostředí. I to nás může zahřát. Navíc je na jejich provoz poskytována nejvýhodnější sazba. Tepelná čerpadla mohou být zajímavým řešením i pro domy méně úsporné, zvláště tam, kde je z nějakých důvodů obtížné provést zateplení.

12

Elektrická topidla se pro svou pohotovost velmi dobře uplatňují v koupelnách. Elektrický koupelnový žebřík MOOREA neobsahuje žádnou kapalinu, čímž trojnásobně zrychlí nárůst teploty po celém povrchu žebříku, než u kapalinových. Může být vybaven topným venilátorem. Vyrábí Airélec, dodává SEFEN.

 

OHŘEV VODY
S tím, jak v celkovém rozpočtu klesá podíl nákladů na vytápění, stoupá význam nákladů na ohřev vody. Na jejich výši bohužel nemají vliv tepelně izolační vlastnosti domu. K úsporám při ohřevu vody může přispět solární kolektor nebo tepelné čerpadlo, zatím je však v domech vytápěných elektřinou obvyklé ohřívat stejným způsobem i vodu. Buď pomocí akumulačního ohřevu v zásobníku – bojleru, nebo průtokovým ohřívačem. Mluvíme-li o bojleru, nemáme na mysli starý neekonomický ohřívač bez regulace a tepelné izolace. Moderní zásobníky jsou vybaveny termostatem, díky němuž je voda udržována na dané teplotě, a dobře izolovány, aby docházelo k minimálním ztrátám energie. Výhodou akumulačního zásobníku je, že při splnění určitých podmínek vzniká nárok na výhodnější dvoutarifní sazbu, která umožňuje odběr elektřiny v nízkém tarifu osm hodin denně. Na průtokové ohřívače se zvýhodněná sazba nevztahuje, navíc kvůli velkému příkonu často vyžadují silnější jistič, což znamená zvýšené náklady na vybudování přípojky. Na druhou stranu, v bojleru se musí neustále udržovat velké množství vody na příslušné teplotě, kdežto průtokový ohřívač ohřeje pouze množství, které je v danou chvíli potřeba. Zásobníkům proto dáváme většinou přednost u pravidelného a dlouhodobého odběru teplé vody, naopak průtokové ohřívače poslouží dobře tam, kde teplou vodu odebíráme jen příležitostně nebo v místě vzdáleném od centrálního ohřívače. Tak trochu kompromisem je ohřev vody v malých zásobnících rozmístěných blízko odběrných míst. Konkrétní řešení však vždy závisí na chodu domácnosti, spotřebě vody, požadovaném komfortu či porovnání úspor vzhledem k výhodnější sazbě.

 

Uložit

Edit: