Přístavba v horách

Na první pohled nenápadná, přesto sebevědomá přístavba obytné budovy na statku Felderhof ve Villanders v italských jižních Tyrolích dokazuje, jak lze vést dialog mezi historickým a současným stavěním.

Mladý majitel, který koupil zemědělskou usedlost Felderhof, si už od začátku uvědomoval, jak úžasná přírodní scenérie ji obklopuje. Dvojice původních budov se lehce zakusuje do příkrého svahu – byly uchovány v původním stavu – je dokonalou ukázkou kompozice typického statku na úbočích údolí Eisack na dohled od Dolomit. Obytný dům s šindelovou střechou zatíženou kameny a hospodářské stavení s působivou doškovou střešní krytinou jsou autentickým připomenutím života v ještě nedávné minulosti.

JEDEN CELEK

Namísto toho, aby majitel přikročil k okamžité rekonstrukci, nejprve se do domu nastěhoval; chtěl se zde zabydlet a aklimatizovat. V té době, která trvala asi dva roky, se zrodilo rozhodnutí, že domy zakonzervuje v jejich původní podobě. A rozhodl se také, že hospodářská budova bude dál sloužit k ustájení dobytka.
Přesto bylo nezbytné včlenit do usedlosti některé prvky moderního života a správně vybalancovat současné potřeby s historickou autenticitou. Soustava obou domů však nesměla být narušena příliš okatou přístavbou třetího objektu. Bylo tedy nezbytné vymyslet to tak, aby z historických obytných budov a nové přístavby vznikl jeden živoucí celek.

Dokonalý klid, ticho a čerstvý vzduch… Hlavní přednosti chaty v horách. Málokdo by u starého stavení hledal moderní přístavbu.

STARÉ S NOVÝM

Topografie pozemku nabízela možnost skrýt nové prostory částečně pod terén. Od úrovně obytné místnosti v původní stavbě odbíhá jakoby zděná budova, která se směrem k západu zařezává pod terén a propojuje tak staré s novým. Ve východo-západní ose vzniká na úbočí svahu téměř úplně skrytá přístavba, které nenarušuje horský ráz krajiny. Do louky nad ní se propisují pouze dva světlíky, pod nimiž lze jen těžko tušit podzemní kubaturu. V jižním směru se však přesto zářez poněkud otevírá a činí to v silném a sebevědomé gestu: z podzemí vybíhá mohutná betonová římsa, jež rámuje dlouhé, téměř pásové okno, za nímž se nalézá nový obytný prostor s výhledem orientovaným na údolí.

S KRÁSNÝM VÝHLEDEM

Díky velkoryse formované a rafinovaně otevřené jižní fasádě si ti, kdo v přístavbě pobývají, mohou užívat spektakulárních výhledů nejen na Eisacké údolí, ale i vzdálené vrcholky Dolomit. A platí to nejen o denní obytné zóně, ale i o ložnicích. Otevřený prostor, velkorysé výšky a světlíky představují vzrušující protiklad k uzavřené kompozici historických budov. Světlíky zároveň přivádějí slunce až do hloubi dispozice a jejich geometrické řešení je v maximální možné míře otevírá a rozšiřuje.

Koupelna ukrytá v těle domu materiálově souzní s jeho stylem.

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

Schodiště, které spojuje starou budovu s novou a rozlehlou garážovou zónu s rezidenčním podlažím, představuje spojení moderního s historickým. Všechny užité materiály dávají myšlence tvář a jsou v souladu s okolní krajinou. Převládají přírodní kámen, pohledový beton, ocel a dřevo. Téměř všechny prvky z nich vytvořené byly vyrobeny na míru. Zatímco geometricky lomený strop z pohledového betonu kopíruje kontury zvlněné stráně, která byla během stavby odstraněna, nábytek a povrchy jsou zhotoveny z klasických, extenzivně použitých materiálů.

V DIALOGU

Felderhofská přístavba dokazuje, jak mohou být moderní budovy připojeny k historickým, jak se soudobé prvky vysoce kvalitního bydlení mohou snoubit s původním charakterem chráněné stavby. Použitím tohoto postupu vstupuje nová přístavba do působivého vztahu se starým stavením a obě se vzájemně doplňují v přátelském dialogu.

Připravila: Mirka Vernerová
Foto: Oscar Da Riz

Edit: