Pro vytápění stačí nižší teploty

Ruku v ruce se zateplováním domů musí jít i způsob jejich vytápění, jinak by snaha o energetické úspory nepřinesla kýžený efekt. Změny se dotýkají jak zdrojů tepla, tak jeho rozvodu po domě. Pro komfortní vyhřátí více místností zůstává nadále perspektivní teplovodní ústřední topení. Díky malým tepelným ztrátám domu může pracovat s nižší teplotou vody, což je jednak méně energeticky náročné a jednak dovoluje efektivně využít obnovitelné zdroje energie.

Voda se osvědčila jako teplonosné médium pro její dostatečně vysoké měrné teplo. Ústřední topení v klasické podobě ale již moderním budovám s nízkou potřebou tepla na vytápění a účinnými regulovatelnými zdroji nevyhovuje. Hospodárnější provoz a lepší tepelnou pohodu zajistí takzvané nízkoteplotní soustavy, kde poměr mezi teplotou topné a vratné vody – teplotní spád – je 55/45 °C, 45/35 °C nebo 35/25 °C. Za jednu z jejich mála nevýhod můžeme považovat závislost na elektrické energii, protože nízký teplotní spád vyžaduje nucený oběh pomocí oběhového čerpadla. Starší teplovodní soustavy díky rozdílným hustotám chladnější a teplejší vody dokázaly pracovat samotížně, s přirozeným oběhem vody, vodu však bylo nutné ohřát na výrazně vyšší teplotu.

2

Nástěnný konvektor s ventilátorem OKIOC je speciálně vyvinut pro nízkoteplotní otopné systémy, vysoká účinnost zaručena i při velmi malých teplotních spádech. Je ideální všude tam, kde je zdrojem tepla tepelné čerpadlo, solární systém, kondenzační kotel nebo jako doplňující zdroj tepla pro podlahové vytápění, Zároveň může být v letních měsících použity pro dochlazování místností. LICON

1

Nástěnný konvektor COIL – PS 480 spojuje výhody předávání tepla sáláním i konvekcí. Designové nástěnné těleso se vyznačuje plochým provedením, kromě hliníkového kompozitu může čelní desku tvořit žula nebo sklo. MINIB

NIŽŠÍ TEPLOTA STAČÍ I NA VELKÉ MRAZY

Při pohledu na výše uvedené hodnoty vás možná napadne, že pomocí tak nízkých teplot není možné dům dostatečně vytopit, obzvláště ne v tužší zimě. Vždyť otopná tělesa, do nichž proudí voda třeba jen 35 stupňů teplá, budou jen trochu vlažná, říkáte si. Je to pravda, pokud máte na mysli dům takzvaně neúsporný, s vysokou potřebou tepla na vytápění, nejčastěji starší nerekonstruovaný. Tam bychom pomocí nízkoteplotní soustavy tepelné pohody a nízkých nákladů na vytápění jistě nedosáhli. Předpokladem pro to, abychom mohli k vytápění využít vodu ohřátou na nižší teplotu, je dům s malou tepelnou ztrátou, dům dobře zateplený, s kvalitními termoizolačními okny, ať nový či rekonstruovaný. Druhým předpokladem jsou vhodná otopná tělesa – radiátory s větší teplosměnnou plochou, podlahové či stěnové topení či podlahové konvektory.

3

Systémy gabotherm® s trubkami hetta představují dokonalou stavebnici, která se přizpůsobí každému interiéru. KKH BRNO

4

Nízkoteplotní systémy fungují efektivně ve spojení s podlahovým topením. V současnosti jsou nejkvalitnějšími trubkami používanými v podlahovém vytápění trubky vyrobené z polybutenu. KKH BRNO

NÍZKÉ VÝKONY A REGULACE

Pro zajištění tepla domů, kde potřeba tepla na vytápění činí méně než 50 kWh/m2, postačí zdroje o nízkých výkonech, obvykle do 10 kW. Výkonnější kotel by dům zbytečně přehříval, nepracoval by v optimálním režimu a tedy nikoliv úsporně, produkoval by více spalin… Při výběru zdroje proto není rozhodující dosáhnout co nejvyššího výkonu, ale výkonu optimálního pro konkrétní dům i konkrétní podmínky. Dům s nízkou tepelnou ztrátou reaguje výrazněji na zvýšení či snížení výkonu, je proto velmi důležitá i možnost regulace zdroje, respektive celého systému. Regulátory mohou být přímo na kotlích, v jednotlivých větvích soustavy nebo na topných tělesech, instalují se prostorové termostaty a různé typy čidel. Nejúčinnější je ekvitermní regulace, kdy je teplota média automaticky uzpůsobována venkovní teplotě se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu. Tam, kde se zdroj obtížněji reguluje, je výhodné zařadit do systému zásobník tepla – akumulační nádrž. Umožňuje „skladovat“ teplo, které vzniká při vyšším výkonu kotle a zabraňuje tak nehospodárnému častému spínání a zapínání. Zásobní nádrž je vynikajícím pomocníkem i tehdy, využíváme-li k vytápění více zdrojů tepla.

5

NIBE F1245 je kompletní tepelné čerpadlo systému země/voda nebo voda/voda pro vytápění a ohřev teplé vody ve vestavěném zásobníku o objemu 180 litrů. Výkon (0/35°C) 6,43 kW, topný faktor 4,95. NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

6

Díky unikátnímu invertorovému kompresoru čerpadla DAIKIN Altherma je snížena spotřeba energie až o 30 % ve srovnání s jednotkami, které fungují bez této technologie. Čerpadlo využívá pouze výkon nutný k zajištění potřebné teploty v danou chvíli. DAIKIN

ČÍM TOPIT?

Nízkoteplotní soustavy neomezují náš výběr co se paliva týče, omezením může být právě výše zmíněná velikost výkonu, což se bude týkat zejména kotlů na pevná paliva. Naopak nízké výkony otevírají větší možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, ke slovu přicházejí zejména tepelná čerpadla, do teplovodní soustavy můžeme zapojit i solární kolektory. Ty obvykle primárně slouží k ohřevu vody, lze je však využít i k podpoře vytápění. V nízkoteplotních soustavách se velmi dobře uplatňují kondenzační plynové kotle nebo automatické kotle na pelety, které dokáží pracovat s vysokou účinností při nízkých výkonech. Do otopného systému můžeme zapojit i krby či krbová kamna, pokud jsou opatřena teplovodním výměníkem tepla. Čím topit záleží tedy zejména na osobních preferencích, zda upřednostňujeme nízké provozní náklady a snížení závislosti na cenách energií, nebo dáváme přednost nízké vstupní investici. V prvním případě bude řešením například tepelné čerpadlo v kombinaci se solárními kolektory či krbem, ve druhém elektrokotel popřípadě nízkoteplotní plynový kotel.

8

Tepelné čerpadlo DAIKIN Altherma vzduch-voda je vhodné pro novostavby a nízkoenergetické domy. 4 – 8kW jednotky mohou poskytovat výstupní teplotu vody pro vytápění až 55 °C bez potřeby záložního elektrického topení. DAIKIN

9

Tepelné čerpadlo NIBE F2300 typu vzduch- voda je vhodné pro objekty s tepelnou ztrátou 12 – 25 kW. Díky novému typu kompresoru SCROLL EVI je schopno zajistit teplotu topné vody až 65 °C a při venkovní teplotě –25 °C stále 63 °C. NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

OTOPNÁ TĚLESA

Není pravdou, jak se někdy mylně uvádí, že teplovodní soustavy je možné kombinovat pouze s podlahovými systémy vytápění. Soustavy s malým teplotním spádem mohou fungovat jak s radiátory, ovšem v moderním provedení, tak s velkoplošnými sálavými plochami – podlahovým či stěnovým topením, možná je i jejich kombinace. Nevyhovují samozřejmě již stará článková tělesa, dnes se používají radiátory nových konstrukcí, které pracují s mnohem menším objemem vody a díky tomu se snadněji regulují. Vyznačují se i lepším rozložením teplot, což vše vede k úsporám energie. Schopnost tepelné výměny ovlivňuje velikost vyhřívací plochy radiátoru i jeho tvar. Výhodou podlahového je vytvoření velké sálavé plochy, díky níž dochází k příznivému rozložení teplot v místnosti a k dosažení tepelné pohody je třeba nižší teploty než pomocí konvekčních otopných těles. Nevýhodou je menší pružnost systému, nedokáže tak rychle jako radiátory reagovat na měnící se teplotní požadavky. Třetí možností jsou podlahové konvektory, někdy nesprávně zaměňované za podlahové systémy vytápění. Jedná se de facto o konvektorová otopná tělesa umístěná v podlaze, fungují na principu ohřívání proudícího vzduchu. K provozu potřebuje konvektor až 20 x méně vody než radiátor, protože voda není v celém tělese, ale pouze ve výměníku, přes který se ohřívá vzduch. Díky nízké potřebě vody tělesa okamžitě reagují na vytápění či dochlazování interiérů.

10

Podlahový konvektor je vlastně otopné těleso umístěné v podlaze, které je zakryto designovou mřížkou. Nízká potřeba vody k okamžitému vytápění či dochlazování prostoru zaručí významnou úsporu energie. MINIB

11

Kombi sestava se solární přípravou teplé vody s nástěnným kondenzačním kotlem WOLF CGB 20 kW, kolektory TopSon F3-1 a stacionárním solárním zásobníkem SEM-2 ušetří na nákladech vytápění do 20 %, na přípravu teplé vody až 65 %. KKH BRNO

12

Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W slouží k vytápění i ohřevu vody, přitom se dá nenápadně instalovat ve výklenku v koupelně, na stěnu v technické místnosti domu i nad pracovní deskou, pračkou nebo sušičkou. VIESSMANN

DOMU NA MÍRU

Navrhnout otopný systém je složitá záležitost, kterou je nutné svěřit odborníkům, a to těm, kteří mají s moderními otopnými soustavami zkušenosti a neprojektují „po staru“, ale dokáží vzít v potaz všechny faktory ovlivňující předpokládané úspory tepla, dokáží vyregulovat systém tak, aby bezchybně fungoval po dlouhá léta. Vyregulovat správně otopnou soustavu nelze bez správného projektu. Výhodou projektu je i to, že se můžete připravit do budoucna na úpravy, které si nyní nemůžete z finančních důvodů dovolit, například až doslouží plynový kotel, budete ho moci jednoduše vyměnit za tepelné čerpadlo.

13

Do ústředních systémů vytápění lze zapojit krbovou vložku s teplovodním výměníkem. Krb pak slouží nejen k vytopení jedné místnosti, ale podílí se i na ohřevu topné, případně i užitkové vody. Krbová vložka KV 025 W 02 s centrálním přívodem vzduchu je sama schopna vytopit 150 – 290 m3. ROMOTOP

15

Suchý systém pokládky podlahového topení REHAU se vyznačuje nízkou stavební výškou a umožňuje okamžitý zátop po instalaci, mimo jiné i instalaci podlahového vytápění na stropy z masivního dřeva a dřevěných trámů.

16

Základem systému podlahového vytápění Rehau je trubka RAUTHERM S ze zesíťovaného polyethylenu PE-Xa. Pomocí zesítění dochází k vylepšení již tak dobrých vlastností PE, zejména teplotní a tlakové odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. Pokládku usnadňuje maximálně flexibilní a variabilní systémová deska Varionova. REHAU

17

Elegance a výkon se vždy navzájem omezovaly. Vulcanix je designový radiátor z řady „New Technology“, který nabízí díky vnitřnímu prolisu topných profilů větší topnou plochu. Díky jedinečnému profilu nabízí Vulcanix přibližně o 30 % více topné plochy při nižším objemu vody než běžný designový radiátor. LAURENS

Datum vydání: 22. 11. 2015

Edit: