Rekonstrukce je zásahem do organismu

Starší dům, ač již trpí lecjakými neduhy, je složitým fungujícím organismem, v němž jednotlivý zásah v některé jeho části může vyvolat komplikace na jiném, mnohdy nečekaném místě. Místo radosti z opraveného domu nás mohou nepříjemně zaskočit starosti ze zjišťování toho, kde se stala chyba, a z obtížných oprav.

Nejčastější příčinou potíží po nesprávně provedené rekonstrukci je vlhkost. A to jak v samotné konstrukci, tak vlhkost vzniklá provozem domácnosti, když jejímu úniku zabráníme utěsněním domu při rekonstrukci. Do fungujícího organismu domu zasáhne výrazně například pouhá výměna oken, která může přinést komplikace v podobě plísní, špatného tahu komína či zdravotních potíží z nedostatku čerstvého vzduchu. Nebo po rekonstrukci podlah v přízemí nám najednou někde, třeba i v jiné místnosti, začnou vlhnout zdi. Proč? Vodě, která si neškodně pobývala ve stěnách domu a stačila se vypařovat, byla do cesty postavena překážka a ona si našla cestičku, kudy se dostat ven. Tentokrát však už ne neškodně. Ukázalo se, že zateplení podlahy měla předcházet celková ochrana spodní stavby před vlhkostí. Proto dříve, než začneme s jakoukoli větší opravou či úpravou v domě, bychom se měli poradit s odborníkem, který dokáže posoudit všechny souvislosti.

3

Výměnou 15–20 let starých oken je možné dosáhnout snížení tepelných ztrát o více než 40 %. Okenní systémy INOUTIC nabízejí širokou škálu dekorů jak dřevěných, tak jednobarevných provedení, dekorů s hliníkovým vzhledem nebo provedení s hliníkovým krytem.

2

1

Modrá akustická deska Rigips díky svému unikátnímu složení výrazně snižuje hladinu hluku v systémových sádrokartonových konstrukcích. Má vhodně zvolenou hustotu jádra, kterou tvoří upravená sádrová krystalická struktura se specifickými tlumicími vlastnostmi. RIGIPS

HYDROIZOLACE – ZÁKLAD REKONSTRUKCE 
Starší dům se velice často potýká se zemní vlhkostí kvůli nedokonalým a zastaralým hydroizolacím. Proto jakmile se v domě objeví příznaky jako například vlhnutí zdí, mapy a výkvěty na fasádě, vlhká podlaha ve sklepě, opadávající vnitřní či vnější omítky a podobně, je nutné co nejdříve zajistit nápravu. Voda je vytrvalý nepřítel a trpělivě si buduje cestu hlouběji do konstrukce. Závady však nemusejí být takto zřejmé, protože starší zeď se často dokáže vypořádat i s poměrně vysokým procentem vlhkosti. Zdi zůstávají zdánlivě suché díky tomu, že se voda může přirozeně celoplošně odpařovat, a navíc vodní páry unikají netěsnostmi v domě. U starších domů je přesto velká pravděpodobnost, že hydroizolace nebude nějakým způsobem v pořádku, bude narušená, nedostatečná, dokonce může zcela chybět. Proto v okamžiku, kdy se chystáme k zateplení domu, je důležité prověřit, zda jsou stěny dostatečně suché, zda do nich nevzlíná vlhkost. Opatříme-li izolací stěnu nedostatečně izolovanou od vzlínající vlhkosti, dosavadní únik vodních par ze zdiva ven se tím omezí. Může tak postupně dojít k provlhnutí izolace, která bude ztrácet své tepelně izolační schopnosti, postupně se sníží i pevnost zdiva, v interiéru na vlhké zdi mohou vznikat plísně, na vnější fasádě se začnou projevovat nejrůznější vady…

4

5

Chemickou injektáží se vytvoří účinná překážka pronikání zemní vlhkosti. Injektáže pomocí silikonových mikroemulzí a krémů či polyuretanových pryskyřic jsou bezprašné, rychlé a mohou se aplikovat zevnitř i zvenčí. HASIT

6

Tam, kde kumulovaná voda ohrožuje spodní stavbu a funkčnost, můžeme odvodnit půdu pomocí drenáží. VODIZOL

7

8

Při instalaci nových oken je velmi důležité utěsnění montážní spáry mezi okenním rámem a konstrukcí. Systém Dafe 3P zajistí kvalitní tepelnou i zvukovou izolaci, přenos sil pohybu mezi stavebním otvorem a rámem okna, ochranu spáry před vlhkostí z interiéru i exteriéru. Pomocí přesahujících pásek se v dalších krocích provádí napojení na zdivo. DAFE PLAST

KDY JE POTŘEBA STAVEBNÍ POVOLENÍ 
Stavební zákon formuluje jen rámcově, kdy je třeba stavební povolení či ohlášení pro rekonstrukci, proto mají stavební úřady velkou volnost v jeho interpretaci. Je proto nejlepší informovat se na příslušném úřadě na konkrétní případ. Stavební zákon neužívá pojem rekonstrukce, najdeme zde pojmy udržovací práce a stavební úpravy, které však nejsou blíže specifikovány. Ohlášení ani stavební povolení není třeba pro práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání. Nevyžadují je ani takové stavební úpravy, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Ohlásit je třeba úpravy, kterými se mění užívání části stavby, ale nezasahuje se do nosných konstrukcí, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. V ostatních případech je třeba stavební povolení.

ZACHOVAT VÝMĚNU VZDUCHU 
Domy třeba „jen“ dvacet let staré vyžadují výměnu oken. Starší okna již nestačí současným nárokům na tepelnou izolaci a těsnost, uniká jimi mnohem více tepla než obvodovými zdmi. Ale jak jsme již naznačili, výměna oken může přinést následné těžkosti. V domě se staršími netěsnými okny dochází k nekontrolované, leč trvalé výměně vzduchu. S ním odchází i nadbytečná vlhkost, které vyprodukuje čtyřčlenná domácnost denně kolem patnácti litrů, nejen vařením, praním, koupáním, ale i pouhým dýcháním. Vyměníme-li okna za kvalitnější, dobře těsnící, sice jimi neuniká zbytečně teplo, ale neuniká jimi ani zmíněná nadbytečná vlhkost. Ta může v chladnějších místech kondenzovat a mohou se začít tvořit plísně. Další těžkosti se mohou projevit v důsledku nedostatku čerstvého vzduchu, který do domu netěsnostmi pronikal. Mohou se objevit zdravotní problémy, jako jsou bolesti hlavy, ranní únavy z přebytku oxidu uhličitého ve vydýchané ložnici a podobně. Dostatečný přísun vzduchu je nutný i pro proces spalování, ať v krbu nebo třeba v plynovém kotli. Musíme proto počítat s tím, že po výměně oken se budeme muset naučit intenzivně a často větrat. Ideální pro naše zdraví je zajistit 25 m3/h čerstvého vzduchu na osobu. Znamená to větrat každé dvě až tři hodiny, tedy vstát i v noci a vyvětrat. Pohodlnějším a jistějším řešením je postarat se o dostatečný přísun vzduchu do domu jinak. Buď samotnými okny, nebo systémem řízeného větrání. Aby i těsná okna umožnila výměnu vzduchu, bývají vybavena funkcí mikroventilace, která vlastně simuluje netěsnost okna. Uměle vytvořenou netěsností uniká i cenné teplo. Proto výrobci vyvíjejí i jiné větrací systémy, například ventilační klapky, zabudované v okenních profilech. Výměna vzduchu i tak nemusí být dostatečná, proto na rychlé a intenzivní vyvětrání nezapomínejte. Nebo svěřte starost o dostatek čerstvého vzduchu větrací jednotce, nejlépe vybavené rekuperačním výměníkem, který odcházejícímu vzduchu odebere teplo a využije ho k ohřátí vzduchu příchozího, čerstvého. Minimalizují se tak ztráty vzniklé větráním.

9

Pokud nechcete měnit okna, ale ušetřit za vytápění, či se třeba zbavit rosení skla, je možné jednoduše vyměnit stávající za dvojskla s meziskelnou fólií s Ug = 0,6 W/m2K, která mají mnohem lepší tepelně-izolační vlastnosti (Ug = 0,6 W/m2K). V podstatě jako trojsklo, ale při váze a tloušťce dvojskla. Proto lze přesklívat stávající starší okna. Ztráty zasklením se zmenší na polovinu a v drtivé většině případů dojde také k odstranění kondenzátu. IZOLAČNÍ SKLA

10

11

Dřevěná okna je možné nahradit dřevo-hliníkovými ALU Design Classic IV96, která si z interiéru zachovávají krásu přírodního materiálu, zvenku jsou kryta hliníkem. Součinitel prostupu tepla Uw = 0,72 W/m2K. VEKRA

12

13

14

Při rekonstrukci topného systému, při zateplování podkroví a podobně je možné zvolit elektrické stropní vytápění. Je vhodné zejména do sádrokartonových stropních konstrukcí. Sálavé teplo, které vydává elektrická fólie ECOFILM, je velmi příjemné, nevíří prach, doporučuje se pro astmatiky, protože nedochází k nepříjemným efektům vysušování vzduchu a ke zvýšené prašnosti ve vytápěných prostorách. FENIX

HYDROIZOLACE STARŠÍHO DOMU 
Zabránit vodě vzlínat ze základů vzhůru můžeme buď mechanicky podřezáním zdiva a vložením plastové fólie do vzniklé spáry či vrážením nerezových desek do zdiva, nebo chemicky – injektáží látek, které vyplní kapiláry zdiva, anebo fyzikálně – elektroosmózou, kdy je pomocí anod a katod instalovaných ve zdivu permanentně vytvářeno elektromagnetické pole, které zabraňuje vzlínání vody. Tyto přímé metody mohou být ještě doplněny i nepřímými, jako je odvodnění okolního terénu či odvětrání suterénního zdiva. Další možností je odkopat zeminu okolo domu a provést novou svislou izolaci.

PROJEKT REKONSTRUKCE
U velkých rekonstrukcí spojených s modernizací či dostavbou se většinou obrátíme na architekta či projektanta. Naznačením možných souvislostí jsme chtěli ukázat, že není radno podceňovat ani případy, které si myslíme, že zvládneme sami nebo s pomocí místního řemeslníka. I třeba jen dvacet let starý dům si žádá, aby se do něj zasahovalo pod dohledem odborníka, který připraví koncepci budoucích oprav. Nejprve by měl stavbu prohlédnout, zhodnotit závady, případně provést zaměření. Potom předložit návrh úprav i s hrubým odhadem ceny. Ten pro nás bude vodítkem, co nás čeká, co si můžeme finančně dovolit, jak případně rozložit rekonstrukci do časových etap. Určitě se vyplatí požadovat rozpracování do projektu, nejen budeme-li potřebovat stavební povolení. Projekt rekonstrukce by měl být podrobnější než projekt pro stavební povolení, nejlépe na úrovni prováděcího projektu se specifikacemi všech prací a položek, s vypracováním konstrukčních detailů. Pak by nemělo docházet k tomu, že si řemeslníci jedné profese budou lámat hlavu s tím, jak navázat na práci svých předchůdců, a nebudou se na jejich špatnou práci vymlouvat.

15

Nerovnosti podlahy vyrovnají samonivelační hmoty – stěrky. Před stěrkováním je vhodné natřít podlahu vhodným penetračním nátěrem, který uzavře póry silně savých a porézních podkladů, případně zaplní spáry. HENKEL

16

17

18

Parobrzda ISOVER VARIO KM DUPLEX UV má kromě parotěsné funkce navíc proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťku, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu v konstrukci. Se systémem VARIO je snadné dosáhnout dokonale vzduchotěsné šikmé střechy pouhou rekonstrukcí zevnitř.

JAK NAJÍT SPOLEHLIVÉHO ŘEMESLNÍKA NA INTERNETU 
Na to jsme se zeptali zakladatele portálu NejŘemeslníci.cz Miloše Lenocha. V roce 2009 zvítězil tento projekt v přehlídce startupů na konferenci WebExpo, od té doby se vypracoval v uznávaný web, na kterém je možné vybírat z více než 12 000 registrovaných firem. NejŘemeslníci pomáhají najít spolehlivé firmy na základě referencí předchozích zákazníků.

Jakým způsobem váš portál funguje? 
Nejlepším způsobem použití je zadat si konkrétní poptávku. My ji rozešleme nejlepším firmám v okolí a zákazník e-mailem dostává tři až pět nabídek, z nichž si vybere, na koho se obrátit. Máme propracovaný algoritmus, díky němuž oslovíme nejprve nejlépe hodnocené a geograficky blízké firmy.

Co je váš hlavní rozdíl oproti jiným poptávkovým systémům? 
Hodnocením firem. Oslovení osvědčených firem přednostně je naprosto zásadní. To mění vše. Pomáhá zákazníkům, protože k nim posíláme již prověřené firmy. A pomáhá to i dobrým firmám, protože neplýtváme jejich časem. V jiných systémech poptávku dostane třeba i 250 firem. Od firem stále slyšíme nářky, že tam jen dělali nabídky a nikdy z toho nic nebylo. I proto, že jsou kvalitní, ale ne nejlevnější. A zákazník bez znalosti kvality firem vybírá nejnižší cenu. Bohužel radost z toho, jak ušetřil, nemívá dlouhé trvání. Nabídky často bývají nereálné nebo od nespolehlivých firem, které slíbí cokoliv. Výsledky bývají tristní. Nejlevnější nemusí být nejvýhodnější. Proto jsme se rozhodli podpořit firmy, které se nebojí hodnocení a na své kvalitě si zakládají. Naším mottem je dobrá práce za rozumnou cenu. Ani u nás to není bez soutěže. Ale rovný s rovným.

A co když vhodnou firmu mezi registrovanými firmami nenajdete? 
Dnes se nám to již příliš často nestává. A to pokrýváme běžné stavební profese od podlahy po střechu, od kapajícího kohoutku až po stavební firmy pro stavbu rodinného domku na klíč. A pokud se to přece jen stane, snažíme se zákazníkovi individuálně pomoci a někoho sehnat.

Jak je to s pravostí hodnocení? Nemohou se firmy chválit samy? 
Pravost referencí zajišťují naše bezpečnostní mechanismy i individuální ověřování. Falešné chvály i kritiku odhalíme především díky tomu, že je možné psát reference pouze na základě uskutečněné práce. A to i na firmu, která u nás není registrovaná. Nejprve si ověříme, zda se opravdu taková zakázka realizovala. Faktura nebo jiný doklad o dané práci celkem jasně omezuje možnost podvádět.

Jaký zájem mají o vaše služby sami řemeslníci, firmy? 
Zájem firem se zapojit je velký. Pro ně nemusíme ani dělat žádnou propagaci, firmy si to řeknou mezi sebou. Víme o mnoha případech, kdy nám děkovaly, jak jsme jim v době nedostatku zakázek doslova zachránili podnikání.

Pokud není zákazník s firmou spokojen, může se na vás obrátit ještě během realizace zakázky? Můžete mu nějak pomoci? 
Samozřejmě. V problémovém případě se snažíme s firmou dohodnout nápravu. A naše slovo má váhu, protože pokud se řešení nenajde, firma v systému končí. Takže často pochopí, že z dlouhodobého hlediska se problém vyřešit vyplatí. Do budoucna bychom rádi nabídli i program garancí, ve spolupráci s některou z pojišťoven.

19

20

21

Při rekonstrukci oceníte sádrovláknité desky FERMACELL s profilovanou hranou (TB-hrana), které usnadňují montáž vnitřních příček, opláštění stropů a střešních šikmin. Profil hrany je tvořen lehce zešikmenou plochou a zkosením na hraně desky, díky čemuž se dvě třetiny upevňovacích prostředků přetmelí v jednom pracovním kroku při tmelení spáry.

22

NA REALIZACI ZÁLEŽÍ
Bohužel ani ten sebelepší a detailní projekt nezajistí, že bude rekonstrukce správně provedena. Řemeslníci jsou tím posledním, a svým způsobem nejdůležitějším článkem řetězu. Zkušený řemeslník může poukázat třeba i na chybu v projektu, ale nekvalifikovaný či nezodpovědný může svou prací způsobit nemalé škody. Na správném a precizním provedení dnes záleží více než dříve, protože stavební postupy jsou složitější a přesnější, existuje široká škála stále sofistikovanějších materiálů, u kterých záleží na bezchybné aplikaci. Jak však poctivého, zkušeného a pečlivého řemeslníka najít, že? Pokud nemáme štěstí na známé, kteří nám doporučí někoho na základě vlastní dobré zkušenosti, velmi často se v současné době obracíme k vyhledávání firem v časopisech, katalozích a na internetu. Jak však poznat, že bude firma dobrá a spolehlivá, když „každý pták své peří chválí“? Nový vítr do hledání přináší internet, kde můžeme hledat jak fulltextovými vyhledávači, tak ve všeobecných i oborových katalozích, které jsou však víceméně pouhými adresáři. Existují však i sofistikovanější webové stránky, které vám pomohou s nalezením vhodné firmy po zadání vaší poptávky. Internet umožňuje setkat se i s pozitivními a negativní zkušenostmi zákazníků jednotlivých firem. Takže můžeme použití internetu při hledání odborníků doporučit. A další rada na závěr: Pokud se pouštíte do rozsáhlejší rekonstrukce, jistě se vyplatí obrátit se na specializovanou firmu, která převezme záštitu nad celou rekonstrukcí. Vyhnete se tak hledání viníků při reklamacích. A dá se předpokládat, že si taková firma správnou návaznost a provedení ve vlastním zájmu ohlídá lépe, než provádí-li každou práci někdo jiný.

23

Automatická ventilační klapka V40P u střešních oken FAKRO zajistí přísun optimálního množství vzduchu do místnosti, udržuje v podkroví žádoucí mikroklima a zároveň zamezuje únikům tepla.

24

25

Integrovaný větrací systém SCHÜCO VentoTherm s rekuperací vzduchu za tichého chodu nasává vzduch z interiéru a přivádí ho k rekuperátoru. Ve stejném okamžiku je z exteriéru nasáván čerstvý vzduch, který je přiváděn přes vnější filtr, jenž zabraňuje vstupu pylu, jemného prachu i drobného hmyzu.

26

27

Při instalaci střešních oken do rekonstruovaného podkroví musíme dbát na jejich dokonalé osazení a vodotěsné napojení na střešní plášť. K tomu slouží lemovací sady VELUX, které se vyrábějí v různých variantách podle typu střešní krytiny.

 

Odborná spolupráce: Ing. Jiří Domlátil

Datum vydání: 14. 9. 2015

Edit: