Restaurátor a sochař Tomáš Skalík

Důkazem, že osobnosti renesančního formátu nevymřely, je člověk mnoha řemesel, zájmů a činností, sochař a restaurátor Tomáš Skalík. Vystudoval restaurování a sochařinu, oběma se věnuje a přednáší také jako odborný asistent – restaurátor na Slezské univerzitě v Opavě. Navíc dokončil první z řady knih Průvodce po opavských sochách a podílel se na vydání knihy o obnově drobných památek.

Jednu ze svých sochařských prací právě teď prezentuje i na výstavě Na houby / for John Cage. Ve volném čase pracuje v občanských sdruženích za záchranu rodného kraje. A spolu s dalšími kolegy rozjíždí novou firmu zaměřenou na design, umění a realizace výtvarných řešení v architektuře. S panem Skalíkem jsme si popovídali také o tom, jak se seznámil se svou manželkou a co mu v životě dodává energii.

2

Socha anděla na hřbitově v Palkovicích, 2012

1

Andělská hora, restaurovaný kříž

Nyní se věnujete zejména restaurování starých i nových venkovních skulptur a sousoší. Nic- méně jaká byla realita po restaurátorské škole?

Věděl jsem, že mne při této práci čeká hodně cestování, neustálé studium nových poznatků, řešení nejrůznějších hádanek, neexistence pevné pracovní doby a v podstatě ani volného času, ale na druhou stranu možnost tohle všechno dělat… Již během dlouhého studia restaurování a sochařiny jsem pracoval jako restaurátor učeň. Pak jsme si společně s kolegou a spolužákem Petrem Gláserem pronajali v Opavě první ateliér a začali samostatnou podnikatelskou činnost. Přišly první zakázky a už jsme se nezastavili. V restaurování je vše podřízeno požadavkům konkrétní sezony. Nyní realizujeme 90 % prací v Moravskoslezském kraji. Náš stálý tým je poměrně malý (tři lidé). Při zatím nejsložitějším restaurátorském úkolu, tedy restaurování sousoší pegasů z Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea (2011), nás bylo osm.

Jak pohlížíte na svou sochařskou činnost?

Sochařskou tvorbu nepovažuji za druhou profesi, ale je zakódována ve způsobu mého vnímání světa – v ní rozvíjím a prověřuji myšlenky o prostoru, v němž žijeme. Umísťuji v něm prostorové instalace či jiné technologie, jako jsou infračervené paprsky, pohybová čidla atd. Nejde mi o originalitu ani sebeprezentaci. Vystavuji pravidelně (až třikrát do roka). Současná výstava Na houby / for John Cage v Opavě, kde jsem jako jeden z autorů také zastoupen, je velmi dobře připravená a rád jsem si prověřil svou instalaci v kontextu jiných prací.

3

Kaple, Nové Těchanovice

4

Instalace objektů z Výstavy TransART – Dům Umění Opava

5

Zvuková sprcha, Pardubice, 2009

Náš nový projekt má název Art Consultancy, výtvarné umění propojené s architekturou v harmonický celek. Existuje mnoho zájemců o kvalitní výtvarné umění a jeho propojení s architektonickým interiérem a exteriérem. Vytvořili jsme showroom, kde je možné si prohlédnout a zakoupit kvalitní umělecké objekty a obrazy nejrůznějších autorů, jež nabízí naše portfolio, či si je u nás nechat vyrobit „na míru“. Druhou částí našeho projektu jsou konzultace a poradenství investorům, architektům a realizátorům tak, aby byla architektura propojena s adekvátním výtvarným dílem, se kterým vytvoří harmonický celek. Třetí částí je nabízet pro realizaci klientova záměru komplexní profesionální služby – využíváme proto jak tradiční řemesla, tak i moderní technologické postupy výroby. Díky spojení našich profesí (já sochař a restaurátor, Martin Klimeš kurátor a teoretik umění), zkušeností a výrobních nástrojů jsme schopni vyřešit všechny složité požadavky investora a dosáhnout tak požadovaného cíle. Kontakt nebo www.artconsultancy.cz

Vaše jméno a práce jsou často spojeny s kapličkami a božími mukami, mají pro vás nějaký duchovní či filozofický rozměr či přesah? Cítíte to tak, že vám vyprávějí nějaký příběh?

K drobným sakrálním památkám jsem se dostal jako člen občanského sdružení Za Opavu. Boží muka, kříže a kapličky jsou pozoruhodné tím, jakým pramenem poznání mohou být. Jsou svědky toho, že i naši předchůdci cítili, že je přesahuje cosi většího. Dokazují, že i v dobách bez veškerých výdobytků moderního světa dokázali lidé v našem kraji najít energii a prostředky na vytvoření něčeho, co postrádá praktický význam ve smyslu užitné potřeby. Jsou oslavou lidského ducha a zároveň pojítkem doby jejich vzniku se současností. Při setkání s takovou památkou v krajině ve mně sílí pocit, že mé kořeny jsou právě zde, v krajině, kde generace lidí před námi žily a stavěly je. Památky, ať už architektonické, sochařské nebo jiné, skutečně dokážou vyprávět příběhy. Samotný výběr materiálu, způsob opracování, výtvarný projev autora, stopy poškození a oprav, to vše jsou stránky příběhu, který se může správným čtením poskládat do souvislého vyprávění. Paradoxně snadno o ně můžeme přijít nejen nezájmem, ale také neodbornou či příliš vehementní opravou.

6

Pan Skalík při restaurování krucifixu sochy sv. Františka.

7

8

Sousoší Pegasů z Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě

TIP OD RESTAURÁTORA

Ve své práci využíváme novou, účinnou mikroabrazivní metodu nízkotlakého čištění povrchu památek. Tato metoda je velmi přínosná i pro běžné uživatele domů či interiéry bytů, kde je potřeba očistit povrchy – přírodní materiály jako kámen, dřevo, beton, teraco, cihla – tak, aby nedošlo k jejich trvalému poškození vlivem působení agresivních chemických prostředků. Patentovaná technologie Rotosoft dokáže pracovat s celou řadou mikroabrazivních médií od gumy, jedlé sody až po granát či korund a za velmi šetrného nízkého tlaku tak očistit i nejodolnější nečistoty, např. v domácnosti staré nátěry nebo graffiti, korozi železa, krusty v okolí vodních zařízení, zašlé a usazené prachové nečistoty, saze apod.

Váš vztah s manželkou vznikl se zrodem občanského sdružení Za Opavu, jehož je vaše žena předsedkyní. Jak zvládáte skloubit všechny činnosti se starostí o děti – jedno malé a jedno právě narozené?

Na žádné naší akci občanských sdružení Za Opavu či Radkov pokud možno nechybí celá naše rodina. Jsem rád, když mohu být s dětmi maximum času. I když je to někdy těžké, je to stále lepší než přijít o všechny běžné radosti a starosti. S mojí ženou Kateřinou máme propojené zájmy, vnímání a názory, mohu s ní přirozeně sdílet realitu a podle mne není v partnerském životě asi nic důležitějšího. Na spoustě projektů je se mnou, díky tomu jsme schopni pracovat s takovým nasazením a brát práci jako součást života.

9

Kamenná historická fasáda. Čištění historické balustrády. Obojí po aplikaci abraziva uhelné strusky pod tlakem pouhé dva bary.

10

Na střeše při restaurování soch kostela sv. Ducha v Opavě.

11

Mikroabrazivní čištění RotoSoft® nachází široké uplatnění v restaurátorství.

Jaké vazby máte ke kraji, ve kterém žijete? Jste zakládajícím členem dvou občanských sdružení. Vedou aktivity sdružení k přímé záchraně památek?

Rád cestuji, ale kořeny mám pevně zasazené v naší půdě. Na jedné půlroční stáži jsem měl možnost do sebe vstřebávat krajinu řeckých Atén a okolí. Dalo mi to jistotu, že právě můj rodný opavský kraj je místo, kde chci strávit většinu života. Asi je to dáno našimi stromy, travou, pozvolnými kopci – jsem více spojen se zemí než se vzduchem. Občanské sdružení Za Opavu jsme založili v roce 2007 jako platformu lidí, kteří mají rádi své město a jeho tvář. Nelíbila se nám komunikace mezi občany a vedením města, a to zejména v otázce architektonických realizací a velkých developerských projektů a její (ne)součinnosti s památkovou péčí. Časem se tato kritická diskusní organizace, dávající podněty na opravy, stala také realizátorem oprav řady drobných historických objektů. Snažíme se být příkladem a inspirací, že i běžný občan může přiložit ruku k dílu a záchraně. Vesnice Radkov je nyní mým domovem. Sdružení Radkov je podobného charakteru, jde o dlouhodobé projekty týkající se místní fary, muzea, zříceniny hradu Vikštejna a nádherné dubovské lipové aleje, která je významným krajinotvorným prvkem. Dále jsme iniciovali zapsání desítky dalších památek do seznamu ohrožených kostelů a kaplí v České republice, aby se jejich záchraně věnovaly také zodpovědné úřady. Někdy stačilo velmi málo, jeden dopis, a kaplička byla zachráněna před demolicí.

12

13

Restaurátor Skalík a jeho tým čistí metodou RotoSoft® také exteriéry a interiéry rodinných domů a veřejných budov.

14

MgA. BcA. Tomáš Skalík
(*1978)
„MgA. BcA. Tomáš Skalík (6. 10. 1978). Narodil se a žije v Opavě. Je ženatý a má dvě děti. Od roku1999 pracuje v oboru restaurování kulturních památek a předmětů kulturní povahy, zejména nepolychromovaných prostorových sochařských uměleckých děl z kamene a terakoty, a zároveň se věnuje vlastní volné umělecké tvorbě. Od roku 2012 je zaměstnán jako odborný asistent – restaurátor Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě. Spolupracuje se sochařkou Evou Plaširybovou a Radimem Pavelkem.“
Vzdělání:
◗ 1993–1997 Střední průmyslová škola strojnická a Uměleckoprůmyslová škola v Opavě, navrhování hraček a dekorativních předmětů.
◗ 1997–2002 Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl o. p. s., Litomyšl, Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů.
◗ 1999–2007 Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění, Brno, Sochařství I, vedoucí ateliéru: Prof. Jan Ambrůz, ak. soch.
◗ 2005 Education Technological Institut of Athens, Řecko (studijní pobyt).

Restaurátorské práce (2011–2012):
◗ Korunní římsa severní fasády konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, Opava
◗ Pomník Pestalozziho, Vítkov
◗ Křížek na Nýtku
◗ Socha Jitra, Opava
◗ Kašna se sochou Neptuna, Frenštát pod Radhoštěm
◗ Kamenné prvky severní fasády kostela Narození Panny Marie v Orlové

Výtvarné práce v architektuře a městském prostoru (2010–2012):
◗ Čestná brána, park v Novém Jičíně
◗ Sochy pro obyvatele Kyjovic, Kyjovice
◗ Pomník Františka Zíky, Štítina
◗ Pamětní deska Antonína Mikoláška, Litomyšl
◗ Jeskyně, modely a makety, Slezské zemské muzeum, Opava

Samostatné výstavy volného umění (2009–2010):
◗ Instalovaná vymezení, Příhrádek No5, Pardubice
◗ Světelné překvapení, Oblastní galerie v Liberci, Liberec
◗ Double duel – part I. (s Janem Steklíkem), Galerie Školská 28, Praha
◗ Transformy, galerie Fiducia, Ostrava
Kontakt:
www.skalik.net, www.artconsultancy.cz

15

16

Graffiti nalezneme na všech typech povrchů, mikroabrazivní čištění zajistí jejich efektivní odstranění bez poškození podkladu. Zde na keramickém venkovním obkladu.

Edit: