Rodinný dům a beton

Možná patříte k těm, co si pod pojmem beton představí spíše panelák než útulný rodinný dům. Že si beton dovedete představit v základech domu, ale betonové stěny už vás nelákají? Je-li tomu tak, pojďte se s námi porozhlédnout po možnostech, které nabízí tento materiál v individuální výstavbě, třeba změníte názor.

Uvažujeme-li o tom, z čeho postavit rodinný dům, zajímá nás v prvé řadě pevnost, odolnost, trvanlivost. To jistě betonu nikdo neupírá. Ale co třeba tepelně izolační vlastnosti? Můžeme postavit z betonu třeba i pasivní dům?

1

2

3

Kompletní pórobetonový stavební systém YTONG nabízí řešení pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu. Všechny produktové formáty jsou vzájemně dokonale přizpůsobeny, zaručují rychlé a snadné zpracování. YTONG

4

Novinkou mezi tvárnicemi YTONG je tvárnice Lambda YQ z nově vyvinuté třídy pórobetonu Ytong P2-300. Snížení objemové hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti přineslo další zlepšení tepelně izolačních vlastností. Zdivo tloušťky 450 mm splňuje podmínku pro obvodové stěny stanovené v Nové zelené úsporám a se zdivem tloušťky 500 mm je možné postavit dům s nejvyšší dotací z tohoto programu. Spolu s Lambdou YQ byly vyvinuty další novinky – tepelně izolační zakládací malta, speciální lehčená tepelně izolační omítka, výztužná tkanina Ytong a U-profily YQ.

BETON A TEPLO

Beton se stal pro svou pevnost a stabilitu i ve vlhkém prostředí téměř nepostradatelným materiálem ve stavebnictví. Jeho velkou předností je, že ztuhne v předem daném tvaru, a to buď přímo na stavbě nebo při výrobě prefabrikovaných dílců. A je nehořlavý, zdravotně nezávadný, složený z přírodních surovin. Tedy pro stavbu domů jako stvořený. Jediné, co betonu schází, jsou dostatečné tepelně izolační vlastnosti. Způsoby, kterými je tento handicap odstraňován daly vzniknout různým stavebním materiálům a postupům. V zásadě však jde o kombinaci betonu s tepelnými izolanty, nebo o úpravu samotného materiálu tak, aby získal lepší tepelně izolační schopnost. A opět jsou tu různé cesty, jak toho docílit, buď záměnou písku v betonové směsi za tepelně izolační materiál nebo zvětšením podílu vzduchu v hotovém výrobku.

5

6

Obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM s integrovanou vložkou z polystyrenu či neoporu umožňuje stavbu domu jednovrstvým zděním. Dosahuje při tloušťce 400 mm součinitele prostupu tepla U = 0,20 W/m2K. BETONOVÉ STAVBY – GROUP

7

ORIGINÁLY ZE ŽELEZOBETONU

Tvárnosti betonu dají vyniknout železobetonové, respektive ocelobetonové konstrukce, které nabízejí tvarovou i dispoziční variabilitu a umožňují vytvořit originální odvážné stavby. V současné době však nezbytně vyžadují přídavnou tepelnou izolaci. Díky pevnosti betonu může být konstrukce velmi subtilní, takže i s izolantem se dosáhne poměrně malé tloušťky stěn a získá se tak více užitného prostoru. Ze železobetonu je možné vytvořit pouze pevný nosný skelet budovy a výplně pak mohou být z různých materiálů, čímž je možné spojit výhody obou. Nevýhodou ocelobetonových konstrukcí je jejich poměrně vysoká cena a nutné použití těžké techniky.

ZDĚNÍ JE KLASIKA

V souladu s tradicí se však ve stavbě rodinných domů mnohem více uplatňují zděné konstrukce. Zdění je zkrátka klasika, vhodná právě pro menší domy i stavění svépomocí. Pro stavbu zdí domů se používají vylehčené formy betonu, a to nejen pro usnadnění manipulace, protože beton je sám o sobě těžký, ale právě pro zmíněné zlepšení tepelného odporu materiálu. Platí totiž, že lehčí hmoty lépe izolují. Zlehčit beton je v zásadě možné dvěma způsoby. Buď zvětšením podílu vzduchu v hotovém výrobku nebo záměnou písku za lehčí materiál. Tím může být například keramzit, liapor, tedy expandované keramické kamenivo, které je pevné, lehké a má výborné tepelně izolační i mechanické parametry. Liaporbetonové tvárnice navíc vynikají velmi nízkou nasákavostí.

9

Rodinný dům LIME ze stavebního systému Velox splňuje parametry pasivního domu.

8

Obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM s integrovanou vložkou z polystyrenu či neoporu umožňuje stavbu domu jednovrstvým zděním. Dosahuje při tloušťce 400 mm součinitele prostupu tepla U = 0,20 W/m2K. BETONOVÉ STAVBY – GROUP

10

Stavební systém VELOX je založen na technologii ztraceného bednění. Stěny a stropy se betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX doplněných pěnovým polystyrenem, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí. Štěpkocementové desky VELOX a pěnový polystyren zajišťují výbornou tepelnou a zvukovou izolaci, beton pevnost konstrukce a tepelnou akumulaci. HOFFMANN CHRUDIM

VZDUCH IZOLANTEM

Nejznámějším představitelem lehkých betonových zdicích materiálů je pórobeton. Ze samotného názvu je patrné, co ho dělá lehkým. Jemné póry se vytvoří v betonové směsi pomocí plynotvorné přísady, která při výrobě ve směsi reaguje. Vznikne lehká jemnozrnná homogenní pevná hmota, z níž se vytvářejí přesné zdicí prvky. Vzduch hmotu nejen vylehčí, ale výrazně zvýší její tepelně izolační schopnost. Vývoj pokročil tak daleko, že je možné z pórobetonu stavět i pasivní domy bez dodatečné vrstvy tepelné izolace.
Výhodou pórobetonu je homogenní struktura hmoty, která umožňuje výrobu velmi přesných tvárnic a jejich snadné opracování. Spojují se jen tenkou vrstvou malty nebo speciálními lepidly, čímž se vyloučí mokré stavební procesy. Takto spojované přesné tvarovky snižují na minimum účinek spár působících jako tepelné mosty, což je u jednovrstvého zdění nadmíru důležité. Lehké přesné tvarovky a další systémové prvky z pórobetonu umožňují snadnou výstavbu svépomocí.

OTAZNÍKY KOLEM PÓROBETONU

O pórobetonu se traduje že je z důvodu pórovité struktury nasákavý. Avšak zkoušky materiálu prokazují, že jsou tyto hodnoty v porovnání s jinými zdicími materiály velmi dobré. Díky uzavřeným pórům nedochází k volnému šíření vody materiálem, jak tomu je například u keramického zdiva, kde dochází ke vzlínání díky kapilární struktuře. Není nutné mít větší obavy než u jiných materiálů ani při povodních: „Zkušenosti ukázaly, že při povodni trvá dva až tři dny, než se stěna z pórobetonových tvárnic nasytí vodou. Pevnost materiálu mírně poklesne, ale vzhledem k navrhování zdiva s trojnásobným stupněm bezpečnosti bez nebezpečí pro statiku domu. Po vyschnutí se pevnost vrátí na původní hodnotu,“ říká Ing. Martin Hajný, technik společnosti Xella CZ.

11

Dům z litého železobetonu postavený podle návrhu Ing. arch. Jiřího Špačka má beton přiznaný i v interiéru. Foto: Robert Žákovič

12

Beton je základním materiálem pro vybudování základů domu. Jejich výstavbu je možné urychlit pomocí značkových, lehce zhutnitelných a samozhutnitelných betonů COMPACTON, které přiveze z betonárny skupiny CEMEX autodomíchávač až na stavbu v předem domluveném čase i kvalitě. Díky pokrokové receptuře a nově i vyšší tekutosti se ještě snadněji ukládají do konstrukce, například čerpáním. Oproti běžným betonům vyžadujícím hutnění se ušetří až 70 % času.

13

SENDVIČOVÉ ZDIVO

Pro zdění je možné betonové či liaporbetonové skořepinové tvárnice. Díky pevnosti, jednoduchosti zdění i příznivé ceně se často využívají pro stavby, na které nemáme zvláštní tepelně izolační požadavky, garáže, dílny a podobně. Pro stavbu rodinných domů je však nutné opatřit je dodatečnou vrstvou izolace. I zde je výhodou pevnost betonu, nosná zeď tedy může mít poměrně malou tloušťku. Výrobci však nabízejí jednodušší možnost – tvarovky s integrovanou vrstvou izolace. Nízkoenergetický dům je tak možné postavit de facto klasickým zděním. Tvarovky jsou kladeny na sraz izolačních vložek, čímž se zajistí celistvost tepelné izolace. Oproti monolitickým stavbám je výhodou i příznivá cena.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Specifickým způsobem dodává betonu potřebné tepelně izolační vlastnosti technologie tak zvaného ztraceného bednění. K jeho tvarování používá bednění, které se po vytvrdnutí neodstraňuje, ale zůstane součástí stavby. Může být vyrobeno z kvalitního izolantu a postarat se o tepelně izolační schopnost zdiva. Nejčastěji se používají cementotřískové desky, ale setkáme se i s polystyrenem či neoporem. Z tvarovek nebo desek se vytvoří uzavřený vnitřní prostor, který se vyplní betonovou směsí a vznikne pevná a dobře izolovaná konstrukce, která může být ještě zpevněná ocelovou výztuží.

KRÁSA BETONU

l Zatím jsme se soustředili na technické vlastnosti betonu. Můžeme však na něj pohlížet jako na ušlechtilý přírodní materiál. Betonová plocha – tak zvaný pohledový beton, může být velice atraktivní, a proto se začíná objevovat i v obytných prostorách. Povrch pohledového betonu může být zcela neupravovaný, zajímavý tím, že jsou v něm patrny otlaky formy nebo bednění. Nebo může být různými způsoby opracován, kartáčován a podobně. Konečný výsledek již nelze měnit, a realizace je náročná na každý detail. Imitovat pohledový beton dokáží cementové stěrky, které jsou stále oblíbenější, protože nejen krásné, ale vytvářejí pevné, bezespárové a voděodolné plochy a jsou tak vítanou alternativou keramické dlažby či obkladů.

Foto: archiv firem

Více informací se nachází v červencovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Uložit

Edit: