Rovné a zelené

Chcete-li vytvořit kvalitní a spolehlivou plochou střechu, rozhodně se vám vyplatí navázat spolupráci s odborníky. Střešní plášť je totiž nutné nejen důkladně zateplit, ale také izolovat proti vodě a vlhkosti – a koneckonců také proti hluku a proti požáru. Ani jednu stránku nelze podcenit, ale nejpodstatnější je, aby vám nepršelo na hlavu.

Ploché střechy – to je bez nadsázky věda! Základní předpoklady dlouhé životnosti ploché střechy tvoří odborný návrh včetně řešení všech rozhodujících detailů, použití kvalitních materiálů, precizně zvládnutá technologie provedení a pravidelná údržba. Ještě dříve, než se do této vědy ponoříme, shrňme si stručně hlavní výhody i nevýhody plochých střech.

Argumenty pro:
Zmenšují celkovou výšku budovy.
Dávají možnost zastřešit i členitý půdorys stavby.
Nabízejí účelové využití střešních ploch.
Umožňují snadný přístup.
Nabízejí úsporu materiálu a menší pracnost realizace.

Argumenty proti:
Musíte mít odborný návrh skladby střešních vrstev a správné tepelně technické posouzení.
Je nutné důsledně dodržet technologické zásady při realizaci.
Kontrola vnitřních vrstev bez porušení jiných vrstev není možná.
Je třeba ohlídat problematická místa, jež bývají zdrojem poruch (hlavně styk střechy s atikou, průniky krytinou a vtoky).
Místa poruch se obtížně zjišťují, poruchy se pracně odstraňují.

PLACHTA PROTI VODĚ. Klíčový prvek střešního systému Firestone RubberGard EPDM tvoří hydroizolační fólie ze syntetické pryže EPDM (nahoře). Jsou dodávány jako velkoplošné plachty, což minimalizuje spoje. Profesionální pokládka, trvanlivost nejméně 50 let. MADT.

Pláště a větrání

Ploché střechy mohou být jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové. Všechny varianty mohou být větrané či nevětrané (napojené na vnější prostředí nebo vůči vnějšímu prostředí uzavřené). Jednoplášťová střecha odděluje chráněné (vnitřní) prostředí od vnějšího jen jedním střešním pláštěm. Dvouplášťová střecha odděluje vnitřní prostředí dvěma střešními plášti, mezi nimiž je vzduchová vrstva. U víceplášťové střechy je střešních plášťů i vzduchových vrstev mezi nimi několik. Ve skladbě větrané střechy může být buď systém větracích kanálků napojený na vnější ovzduší (jednoplášťová střecha), nebo vzduchová vrstva napojená na vnější prostředí (dvouplášťová střecha). U nevětrané střechy toto napojení na vnější prostředí chybí. Dvouplášťové nebo víceplášťové nevětrané střechy se nedoporučuje navrhovat.

Výhody jednoplášťových střech

Nejrozšířenějším typem plochých střech jsou střechy jednoplášťové, které mají vůči dvou- a víceplášťovým střechám hned několik podstatných „trumfů v rukávu“. Mezi jejich hlavní přednosti patří:
menší tloušťka střešního pláště,
jednodušší a rychlejší realizace,
nižší náklady na realizaci,
jednodušší realizace případných oprav a dodatečného zateplování,
více možností využití jejich povrchu (střechy pochůzné, pojížděné, zelené).

Chcete zelenou střechu?

Zelené vegetační střechy mají jednoznačně kladný vliv – dnes více než kdykoli dříve. Jednak znamenají přínos ekologický, jednak psychologický. Vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavbou. Pročišťují vzduch i mysl, odbourávají stres, lahodí oku, poskytují prostor pro relaxaci – a navíc dovedou ušetřit peníze. Není divu, že se vegetační střechy stále častěji prosazují na velkých administrativních komplexech. Ale nejen tam. Díky moderním technologiím si střešní zahradu může – s trochou nadsázky – vytvořit úplně každý.

ZELEŇ JE KYSLÍK. Výsledná podoba extenzivní zelené střechy Urbanscape. Bez práce vám kultivuje prostředí a zlepšuje ovzduší. Knauf Insulation.

Úvod do ekologie

Vegetační střechy jsou přínosem pro ekologii, neboť zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Rostliny geniálně spotřebovávají to, co my nepotřebujeme (CO2), a přitom nám dávají zpět to, co naopak potřebujeme velmi – kyslík. Tvorba kyslíku je ovšem závislá na druhu vegetace, kterou na střechu použijete. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku. Hustota olistění také určuje schopnost rostlin zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Kromě okysličování vzduchu dokáže zeleň také zvyšovat jeho vlhkost, čímž opět pozitivně ovlivňuje celkovou kvalitu prostředí.

Význam pro dům

Vegetační souvrství přispívá také k tepelné stabilitě budovy, snižuje tepelné ztráty a chrání nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Kromě snížení tepelných ztrát zmenšuje ozelenění spolu s vegetační vrstvou odtok srážkové vody do kanalizační sítě. V případě použití speciálních vegetačních pásů či panelů z minerálních vláken můžete dosáhnout nejen podstatně vyšší schopnosti zelené střechy absorbovat a zadržet vodu (což se projeví tím, že střecha zůstane i v období sucha zelená), ale také uspořit na dimenzování nosné konstrukce (střecha bude lehčí než při použití klasického substrátu). Oproti klasickým zeminovým systémům vám minerální vegetační systémy umožní úsporu i na některých filtračních, drenážních, hydroakumulačních a separačních vrstvách, protože speciální systémy tyto funkce sdružují.

OBSTOJÍ I NA SNĚŽCE. Izolace ploché střechy na vrcholu Sněžky: fólie Fatrafol 810, tl. 1,8 mm, tmavě šedá. Fatra.

Vyberte vhodné řešení

Než se pustíte do výběru vegetačního střešního systému a konkrétních rostlin, musíte si ujasnit, co je u vaší střechy možné a co nikoli. Nejdůležitějšími faktory jsou sklon střechy, únosnost konstrukce a následná údržba. Únosnost střešní konstrukce je vždy snáze řešitelná u novostavby, kde můžete předem počítat se zvýšeným zatížením, které do konstrukce přináší těžká vegetační vrstva. V případě rekonstrukcí se může stát, že vám statika vůbec nedovolí střechu ozelenit… Pokud však použijete připravené vegetační pásy či panely s nižší hmotností, zpravidla vám souvrství dovolí ozelenit střechu i tam, kde by to se zeminou bylo nemožné. A pak už jen musíte zvolit vhodný typ a skladbu vegetační střechy. Zatímco extenzivní zelená střecha je sice pohledová, ale přesto nenáročná na zhotovení i údržbu, intenzivní zelenou střechu řeší zpravidla odborná firma jako střešní zahradu, která je funkčně naplno využívána pro relaxaci a pohyb osob. Proto se o intenzivní střechu musíte také „intenzivně“ starat a uměle ji zavlažovat.

Text: Vít Straňák
Foto: archiv firem

Datum vydání: 14. 4. 2015

Edit: