Sklo v hlavní roli

Vpustit dostatek přirozeného světla do interiéru je to nejlepší, co můžeme udělat pro dobrou náladu i zdraví. Naštěstí si to můžeme dovolit, byť jsou okna z pohledu energetického stále nejslabším článkem obvodového pláště budovy.

Naši předkové stavěli domy s co nejmenšími okenními otvory, ale oproti nám trávili mnohem více času venku. Bohužel současný životní styl nás uzavírá v budovách, kde trávíme více než 80 % času. Je tedy potřeba, aby byly pobytové místnosti dostatečně prosvětlené, protože o pozitivním vlivu denního světla na zdraví není pochyb.
Stavební předpisy určující požadavky a podmínky pro dosažení zrakové pohody v obytných místnostech jsou poměrně složité, zjednodušeně lze říci, že plocha prosklení by měla tvořit desetinu až osminu podlahové plochy místnosti. A dvě třetiny místnosti by měly být alespoň hodinu denně přímo osvětleny. Je však mnohem lepší nedržet se těchto minimálních normovaných požadavků, a raději si vpustit do interiéru světla mnohem více. Jde to, protože okna udělala obrovský technologický pokrok.

Ztráty a zisky

Ač se tepelně izolační vlastnosti oken neustále zlepšují, jsou stále místem největších tepelných ztrát obvodovým pláštěm domu. Proto jsou důležitým kritériem výběru jejich tepelně izolační vlastnosti, jejichž porovnání nám usnadňuje součinitel prostupu tepla U. Ten závisí jak na kvalitě prosklení (Ug), tak na tepelně izolačních vlastnostech rámu (Uf). Slabším článkem je rám, ať už dřevěný, plastový či hliníkový, proto je okno třeba hodnotit jako celek (Uw).
Ovšem dobře izolující okna nepropustí teplo ani dovnitř, a nemůžeme proto využít sluneční paprsky jako zdroj tepelných zisků. To pociťujeme jako nedostatek zejména v přechodných obdobích, kdy by slunce mohlo interiér pěkně prohřát, ale my místo toho musíme ještě topit.
Řešením mohou být speciální druhy prosklení, které dokáží propustit více slunečního záření. Kolik ho propustí se dozvíme pomocí solárního faktoru g, který udává toto množství v procentech. Napříkad g = 60 znamená, že sklo propustí 60 % tepla ze slunečních paprsků.
Ptáte se, jak skloubit tyto protichůdné požadavky? To je úkol pro projektanta, který nemusí zvolit v celém domě okna se stejným prosklením. Například na jižní či západní stranu je možné vybrat skla s vyšším solárním faktorem, na sever pak mohou dostat přednost okna především dobře tepelně izolující.

Střešní okna poskytují za stejných podmínek nejméně dvakrát více světla než svislá stejných rozměrů a třikrát více světla než vikýře. Střešní okno dále umožňuje větší variaci intenzity osvětlení, což zvyšuje vizuální zajímavost místnosti. velux.cz

Stále větší

Dobrou zprávou je, že výrobci dokáží vyrobit stále větší tabule skla i rámy, které tyto někdy i stovky kilogramů vážící giganty, unesou. A dokonce vyrobit mechanismy, které s nimi dokáží snadno manipulovat. Vývoj okenních systémů jde neustále kupředu, takže i zde nabízejí výrobci profily s dostatečnou pevností ve všech druzích materiálů jako u klasických oken. Ze své podstaty unese největší tíhu hliník, největší statická omezení má přirozeně plast. Pro jednotlivé typy oken jsou stanoveny rozměrové limity, které jsou ovlivněny použitým materiálem, druhem výztuh, hmotností celého křídla a poměrem stran.

Zastřešení společnosti PROFILTECHNIK umožní posezení na dosah přírody i v nepříznivém počasí. Prosklená střecha s plochou nečleněných modulů až 4 m2 je uložená na nosnou hliníkovou konstrukci, bezrámové zasklení zajistí ničím nerušený výhled. profiltechnik.cz

Skleněný obývák

V současné době je u nových domů téměř nezbytností propojovat obývací prostor s venkovním, což umožňují právě velkoformátová prosklení. A nejnovějším trendem je využít i zasklenou terasu jako obytný prostor. Existuje mnoho systémů, které dovolí terasu zastřešit a podle potřeby ji částečně nebo zcela uzavřít pomocí posuvných či skládacích mechanismů. Pokud toužíte po spojení s přírodou celoročně a za každého počasí, pak se nabízí vybudování zimní zahrady.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Edit: