Slaměný experiment

Dům postavený z balíků slámy, dřeva a hlíny je příkladem stavění s respektem k přírodě. Kromě energetické nenáročnosti se může pochlubit i využitím obnovitelných zdrojů či příkladným hospodařením s vodou.

Zcela právem si vysloužil nejvyšší ocenění v posledním ročníku soutěže E.ON Energy Globe, v níž se v kategorii stavba představují projekty usilující o rozvoj ekologicky šetrného stavitelství. Využití přírodních materiálů bylo od počátku záměrem majitelů, i když původně uvažovali o dřevostavbě. Po první schůzce s architektem Jánem Martonem, který na ni přinesl svou knihu Stavby ze slaměných balíků, se investoři zhlédli v tomto materiálu a rozhodli se pro cestu méně obvyklou. Nejen z hlediska technologií a použitých materiálů, ale i tím, že se majitel Jan Chvátal rozhodl pro stavbu svépomocí. I tím, že je ochotný se o své zkušenosti dále dělit.

Proč sláma?

Sláma je mimořádným materiálem z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, je odpadním zemědělským produktem, má negativní bilanci emisí oxidu uhličitého, je dobrým tepelným izolantem a stejně jako jiné přírodní materiály má pozitivní vliv na vnitřní mikroklima. V kombinaci s vnitřní hliněnou omítkou vytváří v interiéru přirozený regulátor vzdušné vlhkosti.
Dům měl být postaven metodou nosné slámy, v průběhu stavby se ukázalo, že sláma se nestejnoměrně sesedá, proto byla dodatečně zpevněna dřevěnou konstrukcí. Slisovaný materiál plní zároveň funkci tepelné izolace.

Šetrný po všech stránkách

Respekt k přírodě je u tohoto domu patrný všude, nač se zaměříme. Od založení na pilotech, přes samotnou stavbu při níž vznikalo minimum odpadu až po použité materiály a technologie. Slaměné balíky jsou zvenku pokryté vápennou omítkou, vnitřní omítky jsou z místní hlíny. Dům je energeticky pasivní, minimum energie spotřebuje díky dobré izolaci domu, perfektnímu provedení všech detailů bez vzniku tepelných mostů, kompaktnímu tvaru, orientaci prosklenými plochami na jihozápad, zatímco v slaměných stěnách směrem k severu je minimum otvorů.
Fotovoltaická elektrárna vyrobí za rok 5,5 MWh elektrické energie, což tvoří většinu energie nutné na vytápění i provoz elektrospotřebičů, jako doplňkový zdroj tepla slouží krbová kamna. Dešťovou vodu využívá rodina pro splachování na toaletách, při zalévání zahrady a napájí i malé zahradní jezírko. A to vše korunují rozchodníky a netřesky na vegetačních střechách.

Vizitka domu

Architektonický návrh a projekt: Ing. arch. Jan Márton, Nature Systems
Založení: na pilotech nad terénem
Konstrukce: kombinace dřevěné konstrukce a slaměných balíků
Tepelná izolace: slaměné balíky, dřevovláknité desky, foukaná celulóza
Vytápění a ohřev vody: FV panely, krbová vložka, záložní elektrické topné spirály
www.slamacek.cz

Text: Miloslava Perglová
Foto: Jakub Moravec, jmphoto.cz

Datum vydání: 13. 3. 2019

Edit: