Slunce svítí zadarmo!

Sestava čtyř plochých kolektorů typu KPI1 pro ohřev vody a přitápění, integrovaná do střechy rodinného domu v obci LhotaVlasenice. Se střechou tvoří jednolitý celek. Cena kolektoru v eshopu 12 856 Kč. Regulus.

To, co bylo kdysi doménou solárních nadšenců a snílků, se dnes stává bitevním polem, kde se bojuje o dobrý byznys… Ale už z toho je patrné, že dotovaná solární energetika se vyplatí.

Otázku, jestli je lepší instalovat na střechu rodinného domu termické solární kolektory, nebo fotovoltaické panely, ponecháme bez přímé odpovědi. Pokud je hlavním cílem instalace výroba elektřiny, je vše jednoznačné. Když vám ovšem půjde jen o vytápění a ohřev vody, jsou možné obě varianty – a právě proto se původně jednotný obor poněkud hašteří… Za úvahu stojí i novinky v oblasti akumulace energie nebo solární střešní tašky, které představujeme fotograficky.

Fotovoltaické střešní tašky Hanergy – novinka, jíž patří budoucnost. Životnost jako u běžné skládané krytiny, nepoškodí se, ani když po ní chodíte. Hmotnost 34,5 kg/m 2 , cena cca 5 000 Kč/m 2 . Czech Energy Team.

 

BEZ DOTACÍ RADĚJI NE

Myslet na budoucnost je určitě chvályhodné, ale faktem je, že bez dotací by byla ekonomická návratnost termiky i fotovoltaiky relativně dlouhá. Naštěstí však až do roku 2021 funguje dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), který spravuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a je určen pro vlastníky i stavebníky rodinných domů na území celé ČR a pro vlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ) v Praze.

Nápaditá instalace vakuových trubicových kolektorů ve formě zábradlí na jižní terase rodinného domu nemá ideální úhel nastavení vůči slunci, ale přesto zajišťuje přímý ohřev vody i přitápění. VacuSol.

 

JEN DÍLČÍ OPATŘENÍ? JDE TO! I ZPĚTNĚ

Chcete prostřednictvím Nové zelené úsporám získat cíleně dotaci jen na solární systém? Dnes to je možné: Nemusíte provádět navíc ani zateplení objektu, ani jiná energeticky úsporná opatření. O dotaci lze žádat i u novostaveb, tedy domů před kolaudací. Podstatné však je, že všechny dotované systémy (termické i fotovoltaické) musejí být umístěny přímo na stavbě, k níž se dotace vztahuje. A pokud jste instalaci provedli bez dotace, nemáte zmeškáno. I po dokončení realizace můžete požádat o přiznání dotace – do konce je to administrativně jednodušší a rychlejší (viz závěrečný rámeček).

Fotovoltaická elektrárna na šikmé střeše staršího rodinného domu. Díky ideální orientaci a sklonu střechy dosahuje vysoké účinnosti. SolarInvest.

 

PODPORA PRO BYTOVÉ DOMY

Pod Ministerstvem pro místní rozvoj ČR funguje Integrovaný regionální operační program a jeho výzva č. 78 s názvem Energetické úspory v bytových domech III. Ta se vztahuje na vlastníky bytových domů (kromě fyzických osob nepodnikajících), SVJ i bytová družstva jako správce bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb. a nabízí celkem 3,5 miliardy korun z Evropské ho fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Bytovým domem pro účely žádosti se podle nové (mírnější) definice rozumí dům, který je určen k užívání jako bytový a je zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Dům tedy již nemusí mít čtyři a více bytových jednotek.

Solární soustava na střeše v bytovémkomplexu Velká Skála se skládá ze 36 plochých kolektorů Regulus KPS11ALP. Celková cena v době realizace 1 750 000 Kč, z toho 1 250 000 Kč z programu Zelená úsporám. Regulus.

 

JAK OHŘÍVAT VODU?

Vodu dnes můžete ohřívat nejen pomocí termických solárních kolektorů, ale také pomocí fotovoltaických panelů pro elektrický ohřev vody (systém s ohřívačem vybaveným elektrickým topným tělesem na stejnosměrný proud). K jednoduché základní instalaci lze přidat ještě regulátor sledování bodu maximálního výkonu (Maximum Power Point Tracking – MPPT). Ten může systém výrazně prodražit (nejméně o 10 000 Kč, ale klidně také o 35 000 Kč), zato vám však bude udržovat výrobu elektřiny ze slunce vždy na maximu podle proměnlivých klimatických podmínek. Účinnost systému se tím dá zvýšit až o 40 procent! Ale pokud vám jde výhradně o ohřev vody a přitápění, nezatracujte předem termický systém: Montážně je sice složitější, stále však může přinést nejlepší výsledky. Celkovou bilanci jednotlivých systémů (termika, fotovoltaika bez MPPT a fotovoltaika s MPPT) si rozhodně nechte spočítat nezávislým odborníkem: I pro něj to bude oříšek!


CO JE FOTOVOLTAIKA?

Je to metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů.
Zdroj: Wikipedie


SEZNAMY FIREM PRO ZÁJEMCE O FOTOVOLTAIKU A AKUMULACI ENERGIE

Solární asociace jakožto největší profesní organizace v sektoru fotovoltaiky a akumulace slunečníenergie na svých stránkách www.solarniasociace.cz nabízí seznam doporučených instalačních a servisních firem fotovoltaických elektráren s kontaktními údaji a mapou. Nově byl přidán také seznam doporučených dodavatelů bateriía akumulátorů, rovněž s kontaktními údaji a mapou. Zatím není obsáhlý, ale právě v této oblasti lze očekávat rozvoj. Ve svém okolí si tak snadno najdete prověřenou firmu, která vám na klíč dodá malou solární elektrárnu, solární střešní tašky nebo baterie pro akumulaci elektřiny, případně zajistí servis.

Termický systém pro ohřev vodya přitápění je klasika. Instalace vakuových trubicových solárních kolektorů na ploché střeše bytového domu. Nelumbo Energy.

 

DOTACE PO REALIZACI KROK ZA KROKEM

  • 1. Zjistěte, zda splňujete podmínky dotace: Jestli splňujete podmínky programu, zjistíte v Závazných pokynech pro žadatele nebo na některém z krajských pracovišť SFŽP. Orientační výši dotace si spočítáte na dotační online kalkulačce.
  • 2. Najděte si projektanta a energetického specialistu: To, že jste splnili podmínky dotace, musíte doložit odborným posudkem, který se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Obě části posudku mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním. Seznamy autorizovaných osob ke zpracování projektové dokumentace najdete na internetových stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.ckait.cz). Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpoenex.cz/experti). Přímý proklik a vlastní databázi specialistů Nové zelené úsporám nabízí www.novazelenausporam.cz.
  • 3. Věnujte čas pečlivé přípravě dokumentů: Spolu se žádostí o podporu budete dokládat všechny povinné dokumenty k dokončení realizace. Jsou to: odborný posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení krycí list technických parametrů – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy a podepsaný vámi i zpracovatelem faktury potvrzení o úhradě doklady prokazující dokončení realizace podporovaných opatření dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
  • 4. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci: Přes ikonku „Podat žádost“ na webových stránkách NZÚ se dostanete do informačního systému. Po registraci můžete rovnou vyplnit formulář žádosti o podporu po realizaci. Mějte při ruce potřebné dokumenty, údaje z nich budete při vyplňování potřebovat. Žádost spolu s přílohami lze podat buď zcela elektronicky, nebo tradiční cestou v listinné podobě.
  • 5. Pak proběhne kontrola žádosti: Po doručení všech podkladů prověří pracovníci SFŽP jejich formální správnost (trvá 2 až 3 týdny), ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky (další 2 až 3 týdny) a zkontrolují provedení podporovaných opatření (opět 2 až 3 týdny). V případě nedostatků obdržíte na email uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s lhůtou 30 kalendářních dnů (můžete požádat o její prodloužení).
  • 6. Vyčkejte na výplatu dotace: Pokud je vše v pořádku, dostanete zprávu o udělení tzv. rozhodnutí o přidělení dotace a peníze vám přijdou na účet. V ideálním případě můžete očekávat vyplacení dotace do 9 týdnů od podání žádosti. Více na www.novazelenausporam.cz.

Fotovoltaika dnes nabízí nejen výrobu elektřiny, ale také elektrický ohřev vody. ČEZ

 

Text: Vít Straňák, foto: Archiv firem

 

Datum vydání: 11. 12. 2020

Edit: