Směnky: snadné půjčky?

„Nabízím půjčku na směnku ihned a bez prokazování příjmů.“ Lákavá nabídka, že? A je jich kolem nás bezpočet. Je bezpečné je využít? Umíme se směnkami zacházet? Směnka je bezesporu zajímavý nástroj, který může dobře posloužit, ale můžeme se díky ní dostat do obtížné situace.

S měnka je cenný papír, kterou ten, kdo ji vystavil, slibuje zaplatit určitou peněžní částku konkrétní osobě, případně té, na  kterou je směnka později převedena. Výhodou je, že vymáhání dluhu soudní cestou je pro věřitele podstatně jednodušší a rychlejší než v jiných případech, protože věřitel není povinen prokazovat vznik závazku. Stačí, aby soudu předložil originál směnky a prokázal se jako její oprávněný majitel. Bohužel možná právě tato snadnost láká k podvodům, musíme být proto při půjčování si na směnku ostražití a poučení.

1

Snadné půjčky?

Půjčky na směnku jsou nabízeny především jako nebankovní. Lákavé jsou v tom, že se jedná o poměrně jednoduchý způsob, jak získat peníze bez ověřování jakýchkoli jiných skutečností. Nemusíte prokazovat své příjmy či shánět ručitele a dokument se zdá jednoduchý, bez dlouhých smluvních podmínek psaných co nejmenšími písmenky. Naopak, splacení směnky nesmí být ničím podmiňováno. Kde tedy můžeme narazit? Půjčujeme si zpravidla v tíživé finanční situaci a zavazujeme se většinou k jednorázovému zaplacení závazku. A pokud mu nemůžeme dostát, je směnka soudně velmi snadno vymahatelná. Soudce vydá směnečný platební rozkaz, který musí dlužník v šibeniční lhůtě – do tří dnů – uhradit včetně soudních výloh, případně do tří dnů podat odpor. Pokud ne, přichází na řadu exekuce a tím zvýšení nesplaceného dluhu. Prodloužení splacení je možné pouze po dohodě s věřitelem, a pokud se nám ho podaří dosáhnout, bývá spojeno s navýšením dlužné částky o zákonný úrok. Věřitelem už dokonce může být někdo jiný, protože směnka je obchodovatelná a původní majitel ji mohl prodat. Podmínky rychlých soukromých půjček bývají často nevýhodné. Forma dokumentu sice jednoduchá je, ale poskytovatel půjčky s námi předem za poskytnutí „výhodných“ podmínek dohodne částku vyšší, kterou se svým podpisem zavazujeme zaplatit. A  právě pod tlakem nepříznivých okolností se svým podpisem zavážeme i neúměrně vysokou částku splatit. Další nebezpečí u nepoctivých subjektů hrozí při splácení směnky. Dluh musíme splatit proti vydání směnky, nikdy dříve. Jinak by se nám mohlo stát, že ji budeme muset zaplatit dvakrát.

2

Půjčky na směnku ano, či ne?

„Jsou životní situace, při kterých se podpisu směnky nejspíš nevyhnete. Nejčastěji se bude jednat o  podpis zajišťovací směnky pro banku, u které si berete hypotéku, a další podobné případy. Rád bych všem doporučil, aby velmi pečlivě zvážili, zda je vhodné a  nutné podepisovat směnky ve všech ostatních případech. Zvlášť veliký pozor na různé nebankovní půjčky zajištěné směnkou, kdy kvůli pár tisícovkám určeným na dárky můžete nakonec přijít o spoustu peněz nebo až o střechu nad hlavou!“ Důrazně varuje před neuváženými půjčkami a podpisem směnky Mgr. Rostislav Kovář z bezplatného poradenského portálu poradnaveritele.cz.

3

4

A co když půjčujeme my?

Pokud vás někdo z rodiny či přítel požádal o půjčení peněz, pak je směnka vhodným nástrojem, jak si zajistit splacení dluhu. Dbejte však na to, aby byla formálně správná, nejlépe na standardním směnečném formuláři. Pokud směnka neobsahuje všechny náležitosti, dokonce i když některé přebývají, není platná, v  lepším případě bude uznána jako jiný právní dokument, například dlužní úpis, a hodnota směnky může být obtížněji vymahatelná. Proto se před přijetím směnky dobře seznamte s tím, jak má vypadat. „Zákon jasně stanoví, jak má směnka vypadat po formální stránce, a přísně dbá, aby měla všechny náležitosti. Její konkrétní podobu však neupravuje. Takže pokud v hospodě za večer vyhrajete v kartách milion a protihráč vám na něj vystaví směnku, kterou posilněn alkoholem vypíše fixem přímo na hospodský stůl, rozhodně vám doporučuji si tuto ‚směnku‘ odnést domů!“ radí Mgr. Rostislav Kovář. „Je-li směnka sepsaná formálně správně, pak dosud obyčejný hospodský stůl tímto aktem rázem získal na milionové hodnotě.“

Více informací se nachází v únorovém vydání z roku 2012, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Foto: Shutterstock

Datum vydání: 6. 6. 2016

Edit: