Světlo, kámen a strom

Dům, který shlíží na Brno průčelím připomínajícím lidskou tvář, záměrně nerespektuje hranice mezi exteriérem a interiérem. Dům, terasa, zahrada, jezírko – vše se zrcadlí ve velkých prosklených plochách i hladkých travertinových stěnách. Symbiózu přírody s domem pak stvrzuje živý olivovník uprostřed obývacího pokoje.

Tento dům navrhl pro čtyřčlennou rodinu svého přítele architekt Zdeněk Fránek. V návrhu musel respektovat jak specifika původně velmi úzkého pozemku, tak specifická a ne zcela běžná přání majitelů.

1

2

Konec stísněnosti

Vznik tohoto domu iniciovala touha majitelky po zahradě, protože rodina bydlela ve starším zrekonstruovaném domě v husté brněnské zástavbě: „Kromě zahrady jsem si přála v domě volný prostor s minimem nábytku, v malých místnostech starého domu jsem se cítila stísněně.“ Pozemek, který se jí podařilo objevit, byl velmi úzký a svažitý, ale nabízel nádherný výhled a sousedství parku, což výrazně převážilo jeho nevýhody. Návrh svěřili Zdeňku Fránkovi ne proto, že se s ním znali, ale protože je jim velmi blízká jeho tvorba. Architekt vtěsnal dům na úzkou parcelu tak, že „zahuštěné hmoty tvoří mezi sebou mikroměřítko úzké uličky jako u rostlé zástavby, což je ve výsledku velice intimní. Chtěl jsem vytvořit atmosféru rostlé zástavby, kde se bude prolínat světlo s pohledy na chvějící se vodní plochy s průhledy do zahrad, kde bude setřen rozdíl mezi exteriérem a interiérem, ale přitom zůstane zachována i možnost jejich oddělení,“ vysvětluje architekt. V hladkých plochách vnějších i vnitřních stěn, skla i vodní hladiny se neustále zrcadlí okolí, obrazy se neustále proměňují se změnou světelných poměrů. Dům ani jeho okolí tak nikdy nejsou stejné.
Během přípravy projektu se majitelům podařilo zakoupit i sousední pozemek a najednou se šířka parcely zdvojnásobila. Dům se však již téměř nezměnil, ale přibyla k němu „pařírna“, jak nazývají majitelé objekt, který slouží k posezením s přáteli, a před nímž se rozprostřelo jezírko – další ze zrcadel.

3

4

Strom v pokoji

K hlavnímu vchodu vede úzký travertinový chodník mezi stěnou a zídkou vyvýšené zahrádky a kryje ho přesah horního patra. Vyvolá zmíněný pocit husté zástavby, který se však okamžitě promění v pocit volnosti po vstupu do domu. Vstupní dveře totiž ústí rovnou do obytného prostoru, bez zádveří, které si majitelka výslovně nepřála. Tedy přesněji řečeno ústí rovnou do prostoru, protože skleněný předěl mezi vnitřním a vnějším prostředím prakticky neregistrujete. Uprostřed pokoje roste strom a za ním se do dáli zvedá zahrada, pohled lemuje z jedné strany zmíněná pařírna a z druhé část domu s bazénem. V živém stromě uprostřed domu se majitelé zhlédli na své zahraniční dovolené, a před architekta postavili tento neobvyklý úkol. S napětím očekávali, jak se bude černé olivě v našich podmínkách dařit. Vede si však zdatně, prosklenou částí střechy k ní přichází dostatek světla, o vodu se stará automatická závlaha.

Kámen, kámen!

Další prvek, který se měl objevit v novém domě, byl kámen. Toto přání architekt naplnil obklady a dlažbami ze spišského travertinu, který je i jeho oblíbeným materiálem. Jako doplněk travertinu zvolil architekt v interiéru černou žulu – na těle krbu či kuchyňské lince. Na přání majitelky je část stěny v obývacím prostoru obložena černou břidlicí. Na řešení interiérů se majitelé výrazně podíleli, paní domu se přiznává ke své náklonnosti k tmavým barvám, které si mohla díky velkorysému prostoru plnému světla dovolit. Černý je i nábytek, dřevěné podlahy, obklady i podhled nad v jedné části obývacího pokoje jsou z tmavého ořechu. Kámen objevíme i v dalších místnostech, na dlažbách a obkladech koupelen, dokonce si majitelé přivezli z cest pískovcovou vanu.

5

7

6

Nekonečná zahrada

Zahrada se zvedá od domu nahoru a vytrvale tak nabízí pohled na velkou zelenou plochu, které vévodí původní skupinka stromů. Na konci se stáčí za stromy a keře a vyvolává tak pocit nekonečnosti. Její řešení svěřili majitelé zahradnímu architetovi Michalu Nováčkovi.. „Dokázal se řešením zahrady přizpůsobit architektuře domu,“ pochvaluje si majitelka, „a nenabízel nám babiččinu zahrádku, jako před ním dva jiné ateliéry. Navrhl přírodní jezírko, které by se vzhledem k tomu, že je součástí domu i krytý bazén, mohlo zdát nadbytečné. Ale rozhodně není, ač přírodní, má moderní architektonický vzhled a tvoří jakýsi protipól křídlu s bazénem a plynulý přechod domu v zahradu. Bazén nenechává zahálet pán domu, náruživý plavec. O využití jezírka se starají dva jeseteři a v létě ho s chutí využívají i obyvatelé domu.

8

9

Stejně jako se prolíná exteriér s interiérem, tak ani v interiéru nejsou striktně vymezeny hranice mezi jednotlivými místnostmi, mezi prvním a druhým podlažím. Záměrně schází i zádveří a vstupuje se přímo do otevřeného prostoru přízemí.

Vizitka domu

Autor: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Fránek architects
Projekt: 2008-2009
Realizace: 2009-2013
Zastavěná plocha: 420 m2

Konstrukce: zděná z keramických tvárnic, místy doplněná ocelovými sloupky
Dělicí konstrukce: zděné z pórobetonových tvárnic ytong
Vodorovné konstrukce: monolitické ŽB desky
Střecha: plochá, krytá PVC fólií a tříděným kačírkem
Okna: hliníková s izolačním trojsklem
Vytápění a ohřev vody: podlahové, zdroj tepelné čerpadlo země-voda, termické solární kolektory

10

Koupelnám nechybí denní světlo. V té větší zalévá působivou vanu z indického pískovce horním světlíkem, v menší koupelně umoňují přístup denního světla úzká boční okna, vzniklá díky vysunutí koupelny nad půdorys přízemí.

11
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (*1961)
V letech 1980–1985 vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, v roce 1989 založil vlastní ateliér Fránek Architects. Za realizované projekty získal řadu cen a uznání, realizoval řadu výstav, přednášel na českých i zahraničních univerzitách. Od roku 2006 vede ateliér na katedře architektury Technické univerzity v Liberci, od roku 2012 je děkanem této Fakulty umění a architektury této univerzity.

Kontakt:
Fránek architects
Kamenná 835/13, 639 00 Brno
tel.: 608 245 414
www.franekarchitects.cz

Text: Miloslava Perglová
Foto: Jiří Domlátil, Pavel Barták

img.php

Více informací se nachází v zářijovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Uložit

Datum vydání: 22. 10. 2016

Edit: