Světlovody aneb Kde okna nestačí

Snad v každém domě se najde místo, kam nedosáhne světlo od oken. Ani takové místnosti však nemusejí rezignovat na dostatek denního světla. Místům vzdáleným od fasády či střechy přicházejí na pomoc světlovody.

Dostatek denního světla a rovnoměrná prosvětlenost interiérů jsou tím nejlepším pro naše oči, zdraví i náladu. O úsporách energie za osvětlení nemluvě, za rok se může jednat o stovky hodin, kdy nebude potřeba rozsvítit.

Kopule Raybender® 3000 světlovodu SOLATUBE dokáže pomocí čoček zachytit sluneční svit dopadající na kopuli i pod ostrým úhlem. Reflexní zrcátko zvyšuje množství zachycených paprsků, čímž zefektivňuje funkci kopule – odráží dopadající paprsky do středu tubusu. Odrazné tubusy Spectralight® Infinity s odrazností povrchu 99,7 % nemění spektrální složení světla. Fresnelovy čočky v difuzéru OptiView® zvyšují intenzitu a množství poskytovaného světla. www.solatube.cz

Jak se vede světlo?

Hráli jste si jako děti se zrcátkem a snažili se nasměrovat světelný paprsek třeba na školní tabuli? Obdobně, na základě principů odrazu a přenosu světla, fungují i tubusové světlovody. Světlo se zachytává na střeše a vede se na základě zmíněných fyzikálních zákonů potrubím s vnitřní vysoce odrazivou zrcadlovou plochou do místa určení. Tubus, kterým se vede světlo, je natolik lesklý a reflexní, že dokáže přenést téměř všechny světelné paprsky, které do něj vstoupí. O tom, kolik světla se do tubusu dostane, záleží na kvalitním sběru světla na střeše, a kolik se ho nakonec skutečně dostane do místnosti, ovlivní i kvalita jeho předání.
Světlovod se tedy skládá ze tří důležitých částí – střešního prvku, tubusu a difuzéru, který předává světlo do místnosti. Kromě těchto základních prvků systému záleží i na řadě dalších faktorů – průměru tubusu, umístění střešního prvku, orientaci a sklonu střechy, geometrii systému, délce tubusu, vhodnosti daného typu pro konkrétní případ i kvalitě samotného provedení. A samozřejmě na počasí či ročním období.

Světlovod s plochým zasklením FAKRO SR s pevným světlovodným tubusem a integrovaným lemováním je dostupný rovněž ve verzi SR L, který prosvětluje prostory přímo pod namontovaným světlovodem. www.fakro.cz

Kam se vede světlo?

Jak jsme řekli, do míst vzdálených od oken, hlouběji v dispozici domu – do šaten, komor, chodeb, na schodiště… Světlovody skvěle poslouží i v obytných místnostech. V současnosti je trendem propojovat obývací prostor s kuchyňským, což je příjemné, avšak ne vždy je rozsáhlejší prostor zásoben dostatečně světlem, například u kuchyňské linky situované dále od okna. A třeba právě tam může pomoci světlovod.
Podle toho, k jakému účelu místnost slouží a jak intenzivní světlo je potřeba, se rozhodujeme o typu, výkonnosti a umístění světlovodu. Světlovodem můžeme přivést světlo do poměrně velké vzdálenosti, v rodinných domech obvykle vystačíme s tubusy dlouhými jeden až pět metrů. Světlo není nutné vést jen přímou cestou – každý ohyb však znamená určitou světelnou ztrátu, proto se doporučuje uvažovat o světlovodu jen tam, kde nejsou třeba více než dva. Samozřejmě záleží i na průměru tubusu – větší průměr přivede více světla, ovšem za cenu vyšší investice. Světlovod o průměru 25 cm prosvětlí za optimálních světelných podmínek místnost o podlahové ploše 10 m2, průměr 35 cm zpravidla vystačí na 15 m2.

U světlovodů, možná víc než u některých jiných produktů, je třeba vybírat opravdu kvalitní výrobek. Ač je montáž poměrně snadná a dá se provést i dodatečně v hotovém domě, reklamace a demontáž by jistě snadné nebyly, nehledě na zklamání nad šerem namísto očekávaného příjemného jasu. Je proto třeba obrátit se na renomovanou firmu, která poskytuje dostatečně dlouhou záruku a prověřit, zda uváděné hodnoty o účinnosti jsou certifikovány. Pokud možno hledejte takovou, která má světlovod instalovaný ve svém showroomu nebo je vám schopna předvést konkrétní realizaci – není nad osobní zkušenost. Při cenovém porovnávání dbejte nejen na vztah ceny a délky světlovodu, ale především na kvalitativní ukazatele, záruky, reference. Příliš nízká cena by vás měla varovat nebo přinejmenším vést k pečlivému prověření výrobku a dodavatelské firmy.
Neméně důležitá je správná montáž, pro funkci světlovodu je klíčová těsnost všech spojů a napojení. Jen tak se nedostane do světlovodu prach a především vlhkost. Jinak dochází k nepříjemné kondenzaci par na stěnách tubusu o odkapávání vody. V současné době je nutné se zajímat i o tepelnou izolaci světlovodu, aby se nestal ve vašem domě místem, kudy zbytečně uniká teplo.

Prvek Blue Performance zabraňuje únikům tepla světlovodem z domu, v létě naopak brání horku proniknout dovnitř. Toto řešení umožňuje využít světlovody i v pasivních domech. www.lightway.cz

Nástřešní prvky

 • Na střeše vchází světlo do tubusu plochým sklem nebo kopulí.
 • Výhodou plochého skla je nenápadný vzhled, podobný střešnímu oknu.
 • Kopule zachytí více světla, i nepřímé rozptýlené, jejich úkolem je nasbírat co nejvíce světla i při nepříznivých světelných podmínkách.
 • Průkazná měření pro normy se provádějí za rovnoměrně zatažené oblohy.
 • Kopule jsou vyráběny z kvalitních tvrzených plastů nebo ze sodno-draselného skla.
 • O množství světla zachyceného kopulí rozhoduje její materiál i konstrukce.
 • Opticky aktivní systémy mohou nasměrovat sluneční paprsky dopadající pod ostrým úhlem rovnou do tubusu.

Tubus

 • Kvalita tubusu, respektive jeho vnitřní zrcadlové plochy, je pro světlovod zásadní.
 • Odrazivost kvalitních tubusů dosahuje více než 98 %, polymerní povrchy až přes 99 %.
 • S narůstající délkou tubusu dochází ke světelným ztrátám – na metr délky tubusu s odrazností 98 % je ztráta 6 – 10 %,  s odrazností nad 99 % do 1,5 %.
 • Ohyby zajišťují kolena, každý ohyb znamená světelnou ztrátu.
 • Ohebné tubusy jsou levnější, avšak mají nižší světelný výkon, vhodné jsou jen pro krátké vzdálenosti.
 • Životnost světlovodů by měla být okolo třiceti let.

Difuzér

 • Stará se o rovnoměrné rozptýlení světla do místnosti, aby se netvořily nepříjemné svazky paprsků a stíny.
 • Účinnost a dobrý rozptyl záleží na použitém materiálu (sklo, akrylát) a konstrukci, například světelný tok mohou transformovat optické čočky.
 • Difuzér je koncovým prvkem viditelným z interiéru, záleží tedy i na designu.
 • Tvar difuzéru může být kruhový nebo čtvercový.
 • V difuzéru může být zabudováno osvětlení, například LED diody.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 20. 6. 2017

Edit: