Tady bych chtěl bydlet!

To musí aspoň na chvilku napadnout každého, kdo vstoupí do bytu v podkroví historického domu v centru Innsbrucku. Nejdříve je ohromen prostorem rozčleněným evidentně letitými dřevěnými trámy, poté je překvapen nečekaným množstvím světla zalévajícím spletitou střešní konstrukci a nakonec úchvatným výhledem přes pitoreskní střechy starého města na alpské hřebeny.

Už jen samotný příchod křivolakými uličkami k domu z patnáctého století je zážitek. Je doloženo, že již před dvěma sty lety byla v jeho přízemí restaurace, ale podkroví sloužilo jen příležitostně k ubytování služebných. Proměnit ho v komfortní byt se rozhodli majitelé s týmem architektky Ute Albrecht. Plocha střechy je součástí panoramatu města, proto bylo třeba přistupovat k rekonstrukci velmi citlivě pod přísným dohledem památkového úřadu. Například střešní krytina musela být provedena přesně podle originálu z pozinkovaného plechu s půlkruhovými větracími profily. Památkáři také přesně vymezili, jak velká část střechy může být využita pro okna.

Staré s novým

Všichni – majitelé, architekti i památkáři se shodli v tom, že je potřeba zachovat co nejvíce původních prvků. A nejen zachovat, ale viditelně je do interiéru zakomponovat. Nejvýraznější jsou trámy a krokve, které byly otryskány suchým ledem, aby si tak zachovaly svůj původní vzhled. Rustikální charakter podkroví podtrhují hliněné omítky, stejně jako masivní dřevěné parkety.
Na druhé straně bylo potřeba využít i moderní prvky, aby mohlo podkroví sloužit svému účelu. K tomu bylo nezbytné přivést sem dostatek světla, a to by nebylo možné bez využití střešních oken. Architekti museli využít maximum toho, co památkový úřad pro střešní okna povolil, aby vznikl opravdu atraktivní a prosvětlený vzdušný prostor. Použitá okna Velux nabízejí veškerý komfort osvětlení, stínění i ovládání. Vnější žaluzie chrání před horkem, ale zároveň propouštějí světlo.

Hlavní obytný prostor zdobí odhalené trámy
a krokve střešní konstrukce. Jednotlivé funkční
zóny jsou naznačeny jen rozmístěním nábytku.

Přírodní izolace

Celková koncepce rekonstrukce vychází z využití přírodních materiálů, tomuto principu se nevymyká ani zvolená izolace. Podkroví bylo samozřejmě nutné zateplit, jinak by nevyhovělo dnešním požadavkům na energetickou účinnost a v létě by v něm bylo nesnesitelné vedro. Byl zvolen systém nadkrokevní izolace, který dovolil ponechat viditelnou střešní konstrukci. K nadkrokevnímu zateplení byla použita flexibilní dřevovláknitá izolace Pavatex a mezi krokve byly navíc uloženy dřevovláknité desky, které zvyšují tepelnou izolaci střechy a zároveň umožňují aplikaci hliněných omítek.
Kromě střechy musely být zatepleny i svislé stěny podkroví. U památkově chráněné budovy však nebylo možné použít vnější izolaci, aby nedošlo ke změně jejího vzhledu. Proto bylo nutné aplikovat vrstvu izolace z interiérové strany. Vnitřní izolace jsou však velmi citlivým prvkem, protože hrozí, že v nich bude ze strany interiéru kondenzovat vlhkost. Řešení se našlo v podobě speciální vnitřní izolace Pavatex Pavadentro, kde je minerální funkční vrstva umístěna uvnitř izolačního panelu z dřevěných vláken, který působí jako parobrzda a zajišťuje řízený přenos vlhkosti.
V extrémně teplém roce 2015 prošlo podkroví, izolace i okna, zatěžkávací zkouškou. Tehdy se v Rakousku mluvilo o stoletém horku, v tomto bytě však bylo přesto příjemné klima.

Nezatížený prostor

Aby co nejvíce vynikl prostor, spleť trámů a krokví, je k zařízení interiéru použito minimum nábytku. To je možné díky vytvoření úložných prostorů mimo hlavní obytnou zónu. Zajímavě je vyřešena například šatna, která se skrývá za dřevěnými latěmi, které opticky prodlužují schodiště. Hlavní obytné části vévodí velký dubový stůl, kuchyňskou linku tvoří nenápadné bílé dolní skříňky, jediným barevným akcentem je jednoduchá červená sedačka. Jinak v interiéru převládá bílá, která dává vyniknout tmavému dřevu střešní konstrukce. Určujícím architektonickým prvkem je sám prostor, který se proměňuje s denním světlem.

Text: Miloslava Perglová na základě podkladů společnosti VELUX
Foto: Christian Vorhofer

Více informací se nachází v říjnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Datum vydání: 9. 11. 2017

Edit: