Topné obrazy a spol.

Elektrické vytápění není jen „klasika“ radiátorů. Nabízí nástěnné a podlahové konvektory, akumulační kamna, moderní tepelná čerpadla a řadu sálavých zdrojů tepla (infrapanely, sálavé přímotopy, halogenové zářiče, topné kabely a rohože, podlahové, stěnové či stropní topné fólie). Dnes se zaměříme právě na varianty „infra“.

Tato elektrická topidla obsahují příjemnou a zdravou sálavou složku. Ze všeho nejvíce se budeme věnovat infrapanelům, tedy topným panelům s infračerveným tepelným zářením, které lze jednoduše zavěsit na stěnu. Z ní mohou váš interiér rovnoměrně prohřívat a případně i zdobit.

Infračervený zdroj tepla
Infračervené tepelné záření je velmi efektivní způsob šíření tepla: představuje část vlnového spektra tepelného sálaní. Tepelná energie se formou elektromagnetického záření přenáší na okolní tělesa (nábytek, stěny, člověka), kde se po dopadu přeměňuje na teplo. Výrobci se tu maličko „opičí“ po přírodě: Nejsilnějším infračerveným zdrojem tepla je totiž Slunce! Povrch našich těl intenzivně ohřívá z obrovské dálky i v zimě, kdy je teplota vzduchu velmi nízká. Stejně to funguje také u vás doma: Je-li zdroj tepla sálavý, dosáhnete pocitu tepelné pohody při nižší teplotě než u konvekčního vytápění (viz box).
Vytápění infračerveným zářením je komfortní a pro člověka příjemné. Šetří vaše peníze, nevíří a nepřepaluje vzduch, takže je i zdravější. Může probíhat na různých vlnových délkách elektromagnetického záření, a proto nabírá různé fyzické podoby – od halogenových zářičů s vysokou povrchovou teplotou topidla (nehodí se pro trvalé vytápění obytných prostor) přes sálavé infrapanely až po velkoplošné topné systémy podlahového, stěnového či stropního vytápění. Podlahové topení pracuje s nižší povrchovou teplotou a má také nižší podíl sálavé složky. Právě pro zmíněné rozdíly se vyplatí konzultovat vhodnost použití jednotlivých typů topidel s odborníkem.

BEZ VEDLEJŠÍ KONVEKCE. Je účelné, když teplo infrapanelů sálá ze stropu: Pak totiž dosahuje maximálně efektivního sálavého provozu. Ryze přírodní materiál, možnost osvětlení. Design-topení.

Příkon a výkon
Stejně jako přímotopy a sálavé přímotopy patří i topné infrapanely do skupiny elektrických přímotopných zařízení. Tato zařízení se vyznačují prakticky bezeztrátovou přeměnou energie. Znamená to, že dodaný příkon, například 1 000 W (při plném zatížení za hodinu provozu 1 kWh), se přibližně rovná topnému výkonu. Rozdíl je vždy pouze v tom, jakým způsobem a v jaký typ tepla se dodaná energie přemění, což má důležitou souvislost jednak s pocitem tepelné pohody, jednak se spotřebou energie. U přímotopu se jedná o konvekční výrobu teplého vzduchu s potřebou ohřát ho na poměrně vysokou teplotu, u infrapanelů o infračervené záření ohřívající primárně předměty, stěny a osoby (vzduch až druhotně), takže tepelný komfort se dostaví podstatně dříve.

SÁLÁNÍ V KOUPELNĚ. Topné zrcadlo Heatwell, př íkon 400 W. Cena 7 623 Kč.Infrasystémy.

Je to „infra“?
Aby se topidlo mohlo nazývat infratopením nebo sálavým topným panelem, musí sálavé (infra) teplo produkovat nadpoloviční většinou svého tepelného výkonu. V praxi dochází u infračervených topných panelů umístěných na zdi k vedlejší konvekci, která sálavou složku snižuje. Proto se infračervené topné panely často umisťují na strop, kde je vedlejší konvekce prakticky vyloučena a téměř 100 % dodaného příkonu se uvolňuje v podobě infračerveného záření. Na českém trhu je k dispozici nepřeberné množství různých infratopidel různých kvalit. Při výběru topidla se proto mějte na pozoru: Konstrukce dobře fungujícího infrapanelu není jednoduchou záležitostí! Vztah mezi plochou topidla, jeho povrchovou teplotou a materiálem, „skrz“ nějž panel sálá, je složitý… Místo „nejnovějších zázraků“ nakupte raději produkty zavedených výrobců s letitými zkušenostmi ve vývoji a výrobě infratopidel.

ČERNÝ PANTER. Skleněné sálavé panely GR Set jsou oproti standardním panelům GR již z výroby opatřeny bezdrátovou regulací a přívodní šňůra je zakončena vidlicí. Podpěry umožňují postavení panelu na podlahu. Černý GR Set, příkon 700 W, chromové podpěry.Cena 13 826 Kč. FENIX.

Povedený kočkopes
Zmiňme ještě sálavý přímotop – konvektor, který díky speciální konstrukci odevzdává téměř polovinu dodaného příkonu formou infračerveného tepelného záření. Ve své podstatě je to hybrid mezi konvektorem a infračerveným topným panelem. Správně by se neměl nazývat infratopením, protože jeho sálavá složka nedosahuje 50 % tepelného výkonu, ale je zdařilou kombinací rychlého náběhu, kvality tepla, dobrého výkonu a kompaktních rozměrů. Za rozumnou cenu dokáže spojit hlavní přednost infrapanelů (produkci sálavého tepla) s leckdy užitečnou náběhovou dynamikou konvektorů.

Proudění, nebo sálání?
-Každé ohřáté těleso vyzařuje teplo v celém rozsahu vlnových délek. Znamená to, že vždy dochází ke sdílení tepla jak sáláním (radiací), tak i prouděním (konvekcí). Zásadní rozdíl ovšem může být v poměru mezi oběma složkami sdílení tepla.
-Sálavá složka převažuje u krbu s otevřeným ohněm, kachlových kamen či elektrických sálavých topidel. Vstupuje nejdříve do předmětů a pak teprve ohřívá vzduch. Proto dosáhnete příjemného pocitu tepla při nižší teplotě.
-Složka proudění převažuje u kamen na pevné palivo, ústředního topení nebo elektrických přímotopů. Ohřívá nejdříve vzduch v místnosti, který navíc víří. Teplý vzduch stoupá a hromadí se u stropu.

Když teplo sálá
V energeticky úsporných domech současnosti se však uplatní především účelná kombinace nízkoteplotních velkoplošných zdrojů (podlahové a stropní vytápění) se sálavými topnými panely. Prvním lákadlem je relativně nízká pořizovací cena elektrického systému, druhým jeho úsporný provoz a třetím zdravý tepelný komfort. Jako bonus můžete připočíst nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a čistý vzduch (sálání nevíří prach). Elektrické vytápění je nejdokonaleji regulovatelný topný systém s nejmenší měrnou spotřebou energie; uživatelé jsou vzhledem k dokonalé a levné regulaci schopni plně přizpůsobit svůj topný režim měnícím se rodinným i ekonomickým podmínkám.

Trumf nízkého tarifu
Pokud je elektrické vytápění hlavním zdrojem tepla, šetří vaši peněženku i v době, kdy netopíte. Pro elektrické vytápění totiž existují zvláštní tarify, které umožňují používat levnou energii v tzv. nízkém tarifu i pro ostatní spotřebu domácnosti. Tento tarif máte k dispozici 20 hodin denně pro všechny elektrospotřebiče. To představuje – díky rostoucímu vybavení domácností elektrickými spotřebiči – významný zdroj úspor celkových nákladů na provoz domácnosti. V konečném důsledku tak může elektrické vytápění vyjít velmi výhodně i z hlediska provozních nákladů. Zkušenosti majitelů rodinných domů ukazují, že roční náklady na topení tvoří jen 30 až 40 % z roční spotřeby elektrické energie, zbytek je za provoz ostatních domácích spotřebičů. A ty svítí, hrají a pečou v nízkém tarifu.

ALPY TOPÍ! Skleněné panely Ecosun G s kvalitním barevným potiskem spojují výhody úsporného sálavého vytápění s čistým designem skla. Panel 300 W, individuální motiv dodaný zákazníkem. Cena 7 391 Kč. FENIX.

Vlastnosti infratopení
-Efektivně produkuje teplo prostřednictvím elektromagnetického vlnění.
-Ohřívá přímo stěny, nábytek i lidi a způsobuje tak lepší tepelnou pohodu při nižší teplotě vzduchu než konvenční topné systémy. Snižuje tím spotřebu energie.
-Přeměňuje elektrickou energii na teplo beze ztrát. Energie se přeměňuje na teplo přímo v místě potřeby tepla, odpadají distribuční ztráty.
-Způsobuje jen minimální víření vzduchu, podstatně menší než konvenční topidla.
-Velmi snadno, přesně a přímo se reguluje, čímž opět snižuje spotřebu energie.
-Pro dostatečný výkon potřebuje poměrně velké rozměry. Proto se hodí především pro nízkoenergetické objekty.
-Má pomalejší náběh tepla, proto není vhodné (ve spojení s potřebou velké plochy pro dostatečný výkon) pro nárazové a nepravidelné vytápění chat či chalup.

Text: Vít Straňák; Foto: archiv firem

Edit: