Trápí Vás vlhké zdi v domě a hledáte jednoduché a trvalé řešení?

Vlhkost zdiva se projevuje především u starších domů s poškozenou či chybějící hydroizolací, výjimkou nejsou ani novostavby, kde došlo k chybám při projektování či realizaci. V každém případě ale platí, že vysokou vlhkost ve zdivu je třeba neprodleně řešit.

V extrémním případě může dojít vlivem vysoké vlhkosti ve zdivu až k narušení stability stavebních konstrukcí. Navíc se výrazně zhoršuje klima v interiéru, zvyšuje se relativní vlhkost vzduchu (dlouhodobá zvýšená vlhkost vzduchu v interiéru působí problémy už při hodnotě 55%) a roste riziko šíření plísní, což může vést až k onemocnění dýchacích cest. Mnohé plísně jsou navíc rakovinotvorné.

Zasolování zdiva

Zasolování zdiva je neblahým důsledkem vzlínání vody ve zdivu. Solný roztok postupně rozleptává původní horizontální izolace. Svou funkčnost ztratí tyto materiály po čtyřiceti a více letech. Vzlínáním vody jsou do stavebních konstrukcí zanášené ze zeminy vodorozpustné soli (sírany, dusičnany a chloridy), které se usazují v odpařovací zóně omítky a ucpávají póry stavebních materiálů.

Rostoucí finanční náklady a klesající hodnota domu

Nejčastěji se vlhkost ve zdivu projeví následkem konkrétních stavebních poruch, ale i dílčí lidskou činností. Vždy přitom platí, že pokud se chceme zbavit vlhkosti ve zdivu, musíme znát její příčinu.

Jestliže neodstraníme hlavní příčinu problémů a zdivo stále jen nově omítáme, pouze stále rostou neúčelně vynakládané finanční prostředky. A díky zhoršení tepelně izolačních vlastností zdiva rostou i náklady na vytápění (až o 20%). Konečným důsledkem je pak i klesající hodnota nemovitosti až o 15%.

Sanační metoda nízkotlakou injektáží

Touto metodou je vytvořena dodatečná horizontální izolační vrstva, která trvale zabrání prostupování kapilární vlhkosti. Zdivo je díky nízkému tlaku při vpravování směsi prosyceno injektážní silikonovou emulzí Drysilex® rovnoměrně a šetrně. Injektážní silikonová emulze má výjimečnou schopnost penetrace, jde o kvalitní materiál, který neobsahuje rozpouštědla a je opatřen certifikátem WTA. Sanace se touto metodou provádějí rychle, efektivně a za absence hluku a nepořádku.

Injektáž se provádí nejméně ve dvou řadách, aby byla hydroizolační vrstva dostatečně silná a byla vyloučena neprosycená místa. Jde o německou technologii, která je prováděna tuzemskými řemeslníky, kteří jsou v Německu proškoleni. Cena za komplexní řešení je vždy pevná, bez skrytých vícenákladů a víceprací. Pracovní postup vychází ze zkušeností se sanacemi více jak 25 000 objektů provedenými v Německu.

Tato sanační metoda vyřeší problém vlhkého zdiva bez ohrožení statiky domu a je použitelná u každého druhu vyzdívky a také ve sklepech. Metodu lze aplikovat z exteriérové i interiérové části stěn.

Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva prováděno za dodržení přísných požadavků na vysokou kvalitu. Správný postup by proto měli v konkrétních případech vždy určit povolaní odborníci bezplatnou analýzou stavu.

O ATG Czech Republic s.r.o.

ATG Czech Republic s.r.o. je dceřiná společnost německé firmy ATG GmbH, která na území Německa úspěšně sanuje vlhké zdivo již 30 let. Skupina ATG se na vysoušení zdiva zcela specializuje. Zabývá se pouze touto činností a dosahuje v ní nejvyšších kvalit. Opírá se přitom o patentovanou technologii, firemní know-how a dlouholeté zkušenosti, které nasbírala při sanaci více než 25 000 objektů v Německu. Firma ATG Czech Republic s.r.o. byla v ČR registrována 11. února 2011.

ATG Czech Republic s.r.o.
Praha 6 Střešovice, Na Ořechovce 201/20, 162 00

www.atg-sro.cz
tel. 800 556 556
kontakt@atg-sro.cz

Komerční prezentace

Datum vydání: 30. 6. 2019

Edit: