Trefa do rytmu

Rodinný dům se zdařile začleňuje do tradičního venkovského prostoru díky rozdělení do dvou samostatných objektů. Přitom jeden z nich je komfortní pasivní dřevostavba.

Majitelé, kterým se podařilo získat krásný pozemek se starším domem v centru středočeské obce, měli od samého počátku představu o bydlení úsporném a ohleduplném k životnímu prostředí. To je nasměrovalo k dřevostavbám a návštěvě pasivní vesničky v Koberovech v Českém ráji, kde je realizováno třináct pasivních domů v rámci projektu společnosti Atrea. Po prohlídce vzorového domu a konzultacích se specialisty firmy Atrea bylo rozhodnuto, kterou cestou se vydají. Návrhu jejich domu se ujala architektka Jana Jasinek.

Tři vítací štíty

Původní dům z 50. let byl k silnici otočen jihozápadní fasádou, právě tou, která je v konceptu pasivního domu důležitá pro solární zisky velkými prosklenými plochami a je ideální pro podvečerní posezení na terase. Navíc byl ve velmi špatném stavu, proto nakonec padlo rozhodnutí dům zbourat. Architektka chtěla navázat na původní zástavbu, kde ji přitahovalo typické řešení středočeských vesnic domů: „Ulici tvoří rytmus úzkých štítů domů se sedlovou střechou – nádherný motiv, který se v pozdější době úplně vytratil.“ K nalezení vhodného řešení přispěl požadavek majitelů na poměrně rozsáhlé zázemí domu – garáž, parkovací stání, dílnu… Rozhodla se proto sloučit všechny obslužné činnosti do jedné plnohodnotné budovy, která štítem směřuje do ulice a opticky dotváří zmíněný rytmus.
Kolmo k ní pak umístila obytný dům, který tak získal potřebnou orientaci v souladu s principy pasivního domu a také intimnější umístění v zahradě. Dům je poslední v ulici, před křižovatkou, a lze k němu dojít ze tří různých směrů. A ze všech vás vítá alespoň jeden štít. „Kolmé postavení objektů pak násobí motiv štítů a podporuje sílu a identitu místa,” vysvětluje Jana Jasinek. „Hra s hmotami, vertikalitou a horizontalitou, je podtržena řešením fasád, kde jsou podélné plochy obložené palubkami kladenými vodorovně, zatímco štítové stěny jsou obloženy palubkami ve svislém směru.“

Budovy jsou zcela oddělené, přechod je chráněn stříškou.

Výhodné i ekonomicky

Obytná budova je navržena jako pasivní skeletová dřevostavba s difuzně otevřenou skladbou obvodových konstrukcí. Stavební řešení, včetně propracovaných detailů, vychází z uceleného stavebního systému společnosti Atrea, využívá přitom přírodní obnovitelné a recyklované materiály jako dřevo, desky na bázi dřeva, celulózu… „Jedná se o certifikovanou konstrukci, která umožňuje navrhnout de facto jakýkoliv dům,“ objasňuje architektka. „Usnadňuje mi práci, vím, co si mohu dovolit. A pokud potřebuji navrhnout něco nového, zkonzultuji se statikem a vymyslíme řešení, aby to vyšlo i energeticky. V tomto případě jsme například řešili zavěšení oken, protože v přízemí se nedalo využít standardní provedení se sloupem.“
Druhá budova, díky tomu, že jsou do ní umístěny prostory bez zvláštních nároků na tepelnou izolaci, mohla být navržena jako klasická sloupková dřevostavba. „Co nemusí být v zateplené obálce domu, je lepší umístit mimo, což vyjde levněji, stejně jako sdružení do jednoho celku místo několika ´budek´ rozložených na pozemku,“ podotýká Jana Jasinek.

Topí se vzduchem

Jako všechny pasivní domy, je i tento vybaven centrálním řízeným větráním s rekuperací tepla. Vzduchotechnika je zde využita i k vytápění, na požadovanou teplotu se vzduch předehřívá vodou ohřátou tepelným čerpadlem. „Teplovzdušné vytápění navrhujeme do pasivních domů nejčastěji, protože díky malé potřebě tepla stačí jen malý proud vzduchu, a tedy nefouká a nevíří prach,“ vysvětluje architektka. „Jedním systémem se tady větrá, topí, případně i chladí“. Naopak se raději vyhýbáme podlahovému topení, jednak proto, že podlaha v pasivním domě je pocitově sama o sobě dost teplá a jednak proto, že to znamená zbytečně moc vody v podlaze. Voda je vždy ošemetný element, proto se snažíme nevést ani vodovodní trubky podlahou, ale stěnami nebo stropem. V podlaze může i malá netěsnost unikat dlouho pozornosti.“
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je malé tepelné čerpadlo země-voda se zemním kolektorem, který díky malé potřebě tepla zabírá jen velmi malou plochu. K akumulaci energie slouží integrovaný zásobník tepla, který zároveň zajišťuje i hygienický průtočný ohřev vody.

Vzdušný interiér

Přízemí domu je určeno pro setkávání rodiny v prosluněné společenské místnosti, kterou je v budoucnu možno rozdělit a vytvořit zde pracovnu či pokoj pro seniora. V přízemí najdeme i menší koupelnu s WC a technickou místnost. Na obývací prostor navazuje venkovní terasa stíněná pergolou. Přímé schodiště vede do patra k ložnicím a hlavní koupelně. O vnitřní vybavení i výběr materiálů se postarali sami majitelé. Zvolili nadčasovou kombinaci bílé a světlého dřeva.
Provoz čerpadla a dalších spotřebičů v domácnosti zlevňují střešní fotovoltaické panely, které vyrábějí elektřinu. Díky využití obnovitelných zdrojů se jedná o dům s téměř nulovou spotřebou energie. Dům splnil podmínky pro dotaci Nová zelená úsporám, proto mohli majitelé čerpat podporu v maximální výši – 585 000 Kč.

Vizitka domu

Architektonický návrh: Ing. arch. Jana Jasinek, Symbiosa – ateliér architektů
Projekt: Ing. Stanislav Kroulík, SK ateliér
Dodavatel stavby: Daniel Petříček v licenci DOMY ATREA
Technický dozor stavebníka: Ing. Petr Marx
Konstrukce: dřevostavba v systému Atrea
Systém ATREA je certifikovaný stavební systém optimalizovaný pro výstavbu energeticky pasivních dřevostaveb. Nedílnou součástí domů je integrovaný systém vytápění a chlazení, přípravy teplé užitkové vody a řízeného větrání s rekuperací.

Ing. arch. Jana Jasinek

Absolventka FA VUT Brno
Studijní stáž v ateliéru Coop Himmelb(l)au Wien a studium na Technische Universität Wien v Rakousku

„Jsem přesvědčená, že individuálně navržený dům má zrcadlit charakter osobnosti a životní styl majitelů. Předobraz a vizi svého domu si lidé nesou v sobě. Baví mě odkrývat a pomáhat formulovat tuto vizi a nakonec ji propojit s pohledem architekta.“

 

 

 

 

Text: Miloslava Perglová
Foto: Domy Atrea, Alexandr Hudeček

Datum vydání: 15. 10. 2019

Edit: