Pro opojný pocit volnosti

Díky pozvání do nově upraveného loftu jsme si mohli ověřit, že dojmy, které takový nevšední prostor vyvolává, jsou opravdu jedinečné.

Získat blízko centra hlavního města nový nekonvenční byt těžící z nezaměnitelného genia loci není právě jednoduché. Ojedinělé proluky jsou dávno zastavěné, dispozice nově postavených bytů je často šablonovitá. Obecně jsou v nich místnosti relativně malé, pro náročnější klienty se jenom násobí počet pokojů. Existují však zájemci, které nabídka bytů v nově postavených sídlištích neuspokojí.

OBRÁTIT POHLED

Zastavování dalších lokalit na obvodu města a jeho rozrůstání do šíře bude nevyhnutelně pokračovat i nadále. S narůstající vzdáleností nových sídlišť od středu bude znovu stále cennější bydlení blízko centra. Po zásadní restrukturalizaci ekonomiky zde zůstaly prázdné celé soubory průmyslových budov, mnohdy architektonicky kvalitních, stavěných klasickými řemeslnými postupy v devatenáctém století. Právě neobyčejně výhodná poloha v širším centru města je činí mimořádně přitažlivými a vyvolává zájem je revitalizovat, dát jim nový smysl a naplnit je životem. Kromě využití pro účely obchodní se rekonstruované objekty stávají mimořádně atraktivními pro vybudování exkluzivních velkoprostorových bytů – loftů.

Jídelní stůl je umístěný v těsném sousedství kuchyňského koutu. Druhé ocelové schody k pracovně jsou přistaveny, aby byly splněny bezpečnostní normy.

IDEÁLNÍ BYT PRO MLADÉ

Mohli jsme navštívit mladou ženu, která si takový loft najala. Díky manažerské pozici u velké společnosti s celosvětovou působností pracovala v několika evropských velkoměstech předtím, než ji zaměstnavatel vyslal do Prahy. „Chtěla jsem si najít byt blízko centra z důvodů pracovních, i proto, abych si město vyhlášené jeho krásou užila,“ vysvětluje na úvod. „Volné byty v centru byly poměrně stísněné, proto jsem byla velmi ráda, když jsem se dozvěděla o možnosti najmout si loft. Považuji takový byt pro sebe za ideální, v podobném jsem již žila v Hamburku. Zatím jsem single, pracovně stále velmi často cestuji a nevím, jak dlouho bude trvat, než mě zaměstnavatel bude potřebovat někde jinde. Miluju velký nekonvenční prostor, cítím se v něm svobodná a silná, jako s neomezenými možnostmi.“

ARCHITEKT NEZAPŘEL PŮVODNÍ CHARAKTER STAVBY

Revitalizace celého uvolněného areálu, v němž se loft nachází, se chopila velká investiční společnost, od níž ještě v průběhu prací několik bytů koupil developer, který si je přál v rámci klientských změn upravit podle svého záměru. Nakoupené nemovitosti upravuje tak, aby vyhovovaly nárokům nájemců, často z řad zahraničních manažerů, kteří tu nějaký čas pobývají. Této činnosti se věnuje s velkým zaujetím a nutno říci, že úspěšně, neboť očekávání svých klientů dokáže předem velmi dobře odhadnout. Z jeho pověření vypracoval návrh stavebních změn a ztvárnění interiérů Ing. arch. Vít Janečka. „Obnova takových historických domů je pro nás, kdo máme rádi staré kvalitní věci, velmi příjemná,“ říká architekt. Práce pro developera má však určitá specifika, architekt nezná konečného uživatele, poněkud univerzální řešení mají vyhovět určitému segmentu, nevzniká dílo individuálně někomu na míru. Jedná se o návrh série bytů najednou, neřeší se tolik jedinečných detailů. Přesto se v tomto případě jednalo o zásadní přeměnu bytů, které se ve výsledku velmi liší od těch ostatních v domě.

Šedé plechové dveře, režné cihly a dubová průmyslová mozaika posilují průmyslový styl původní stavby.

Architekt Janečka měl snahu vytěžit z unikátního prostoru maximum, rozčlenit ho nejen půdorysně, ale i výškově, a využít vestavěné patro. „Náš zásah v rámci klientských změn byl dost radikální, protože se do prostoru vkládala železobetonová deska, aby na otevřené galerii v patře mohla být ložnice, koupelna, šatna a pracovna. Historické stavební prvky prostor ozvláštňují a chtěl jsem je v nejvyšší možné míře zachovat. Ocelový nosník na litinových sloupech dodává prostoru specifické kouzlo a osobitost. V průchodu z ložnice do pracovního koutu na galerii vznikla pod nosníkem malá podchozí výška, proto k němu vedou druhé schody.“ Průmyslový ráz historické stavby se architekt snažil zvýraznit použitím starých režných cihel vybouraných v areálu. Spolu s litinovým sloupem a ocelovým nosníkem dotvářejí autentický charakter místa. Dojem průmyslové stavby podporují šedé posuvné dveře s kulatým okénkem i průmyslová dubová mozaika na podlaze. Ta je pochopitelně nová, ale dubové špalíky položené na výšku, to je přesně typ podlahy, jaká se v podobných provozech běžně dělala. Současné obyvatelce život v loftu dokonale vyhovuje, cítí se v něm šťastná. Stále si vychutnává stejný pocit svobody, jako když cestuje po celém světě. A o velkolepý prostor se často podělí s početnou návštěvou přátel.

Karla Mafková
Foto: Pavel Rydl

Datum vydání: 31. 5. 2020

Edit: