Unikátní rodinný dům v Sulzbergu

Dům, který vyrostl v severní části Bregenzského lesa, překonává výškový rozdíl více než šesti metrů. Zaujme nejen unikátností stavebního řešení, ale i energetickým konceptem. Veškerou spotřebu energie zajišťují výhradně obnovitelné zdroje.

Pozemek, na kterém si manželé se dvěma dětmi rozhodli postavit rodinný dům a budovu pro prázdninové byty, představoval pro architekta extrémní výzvu: pozemek je vlastně svahovou hranou umístěnou mezi dvě příjezdové komunikace. K postavení domu právě zde lákal manžele dech beroucí výhled na pitoreskní hřeben hory Pfänder. Zpracováním návrhu pověřili architekta Juri Troye, který v četných projektech svým nekonvenčním přístupem prokázal, že i na obtížně zastavitelných pozemcích je možné dosáhnout optimálního řešení. Výslovným přáním majitelů pozemku byl dům s co možná nejnižšími emisemi CO2, a to nejen při jeho provozu, ale i z hlediska oxidu spotřebovaného při výrobě stavebního materiálu, včetně dopravy. To zcela souznělo s celostním pohledem architekta Troye, který prosazuje udržitelnost ve stavebnictví a má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Velká posuvná okna dovolují obyvatelům těšit se z nádherných výhledů.

Soukromá zóna majitelů domu se nachází ve dvou horních podlažích a má samostatný vchod z horní komunikace.

Kompaktní celek

Architekt navrhl spojit obě uvažované budovy v jednu. Dvě samostatné budovy by zbytečně zabraly velkou část pozemku a musely by být i stavebně spojeny. Spojil proto oba požadavky – bydlení pro rodinu a prázdninové byty – do jednoho kompaktního stavebního tělesa tak, že ze slabin pozemku učinil ctnost. Navrhl čtyřpodlažní dřevostavbu, která se však od horní komunikace, odkud se vchází do privátní zóny, jeví jako dvoupodlažní. Vchod do zóny pro hosty umístěné ve spodních dvou podlažích je od dolní cesty. Díky schodišti, které funguje jako centrální jádro domu, jsou privátní a nájemní zóna spojeny – a přesto odděleny. Velkorysé otevření západní strany pomocí zasouvacích prosklených stěn poskytuje výhledy na hory a vytváří plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem.
Návrh domu je inspirován pro zdejší kraj typickým multifunkčním lesním domem a zvláště starou farou v Sulzbergu, od které si architekt vypůjčil proporce i tvar budovy a střechy. Na zdejší region odkazuje i fasáda z dřevěných šindelů.

Denní světlo v interiéru

Důležitým cílem návrhu bylo, aby byly všechny pobytové místnosti dostatečně zásobeny denním světlem, a to i za pošmourných dnů. Juri Troy vsadil na kombinaci vertikálních oken, která přivádějí světlo ze tří světových stran, a světla přicházejícího shora. Toto tak zvané zenitové světlo je ve dnech, kdy je zamračeno, třikrát intenzivnější než světlo postranní a zajišťuje vysokou kvalitu denního světla. Průměrná hodnota podílu denního světla v obytné zóně vyhodnocená pomocí softwaru VELUX Daylight Visualizer činí 5,6 %. Možná se zdá toto procento malé, ale je to naopak podíl mimořádně vysoký. Pro porovnání: rakouská norma DIN 5034-4 doporučuje podíl denního světla ve středu místnosti o hodnotě nejméně 0,95 %.
V tomto domě činí tento podíl pozoruhodných 5,4 % na více než 50 % plochy domu, nadprůměrně jsou denním světlem zásobeny i dětské pokoje, spací zóna a dokonce i koupelna. Vynikající je i rovnoměrnost osvětlení, díky níž se prostor zdá subjektivně ještě světlejší.

Nadprůměrným množstvím denního světla je zásobována spací zóna a dokonce i koupelna.

Čerstvý vzduch

Velká pozornost byla věnována i konceptu větrání. Tři prázdninové byty jsou vybaveny mechanickou ventilací, která zajišťuje kvalitu vzduchu nezávisle na uživateli. Okna jsou propojena s čidly CO2, která dávají elektricky ovládaným oknům pokyn, kdy se mají automaticky otevřít. V privátní zóně dali majitelé přednost přirozenému větrání okny. Okna uspořádaná pro tento koncept větrání využívají komínového efektu a zajišťují tak rychlou a kontrolovanou výměnu vzduchu.

Noční chlazení

V parném létě jsou okna využívána k chlazení domu přirozenou ventilací, tedy pomocí tak zvaného pasivního chladicího systému. Využívá se jednoduchého fyzikálního principu – nočního chlazení cíleným větráním. Pomocí integrovaného časovače se pozdě večer okna automaticky otevřou a v brzkých ranních hodinách se opět sama zavřou. Konstrukce domu zahřátá během dne se tak v nočních hodinách ochladí. Toto cílené větrání v kombinaci s účinným vnějším zastíněním zajistí domu vyvážené a příjemné teploty během léta, a to prakticky bez finančních nároků na chlazení.

Obnovitelné zdroje

A v neposlední řadě se jak investoři, tak architekt zaměřili na energetický koncept budovy, za cíl si stanovili pokrýt veškerou potřebu energie z obnovitelných zdrojů. V prvé řadě se se snažili minimalizovat potřebu energie na vytápění a chlazení, což se podařilo díky kvalitnímu tepelně izolačnímu plášti budovy, kompaktnímu tvaru objektu a cílenému využití solárních zisků. Dům je vytápěn nízkoteplotním podlahovým topením napojeným na místní výtopnu na biomasu, která zajišťuje i ohřev části užitkové vody. Voda je však ohřívána především pomocí energetické střechy, která je pokryta solárními kolektory a především fotovoltaickými panely, které dodávají domu elektřinu. Fotovoltaika dokáže pokrýt jak spotřebu elektřiny v domácnosti i prázdninových bytech, tak pomocný proud čerpadel a z velké části i ohřev vody. Mezi solárními moduly jsou umístěna optimálně orientovaná plochá střešní okna VELUX, která zajišťují pasivní solární zisky.

Z podkladů VELUX připravila Miloslava Perglová, foto Jörg Seiler

Více informací se nachází v únorovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Unikátní rodinný dům v Sulzbergu

Datum vydání: 16. 3. 2017

Edit: