KNK architekti: Relax na úrovni

Pavla a Petr Kordovští – manželé, oba architekti, zakladatelé a společníci ateliéru Kordovská nebo Kordovský. Jejich společnost pracuje s vlastními zaměstnanci v počtu okolo deseti. Pro každou zakázku si vytvářejí vlastní tým se zodpovědným projektantem, který provází zakázku od studie až po realizaci. To ateliéru umožňuje dokonalou kontrolu nad výsledkem.


Pavla Kordovská, Petr Kordovský
Zády k sobě, jako před soubojem. Možná spolu i „válčí“, ale tu káru spolu táhnou už od studií na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Studovali ve stejném ročníku (1978–1983), spolu zakládali v roce 1994 Atelier PAK a o čtyři roky později ateliér KNK. Věnují se urbanismu, projektují veřejné stavby, administrativní budovy, rodinné domy, apartmány i byty. Některé úkoly řeší odděleně a vytvářejí si každý vlastní tým spolupracovníků, různě velký podle šíře projektu. Všichni stálí spolupracovníci ateliéru jsou architekti nebo stavební inženýři. Pro statiku a technická zařízení budov udržuje ateliér stálý soubor vnějších spolupracovníků. Pro velké zakázky jsou architekti schopni operativně zvětšit svůj tým na potřebnou velikost.
knkarchitekti.cz

foto Pavel Štecha


Soukromý koráb v Davli

Soukromý koráb v Davli, foto KNK atelier

 

Rodinný dům stojí ve svahu na levém břehu Vltavy a má poměrně neobvykle řešený přístup z více stran…

Ano. Přístup na pozemek je jednak nově navrženými posuvnými vraty v oplocení v místě obratiště aut na nové komunikaci, jednak novou přístupovou brankou vedle garáže v horní části pozemku. Další přístup na pozemek je navržen z odbočky silnice na dolním okraji pozemku. Dvoupodlažní dům stojí na severním okraji pozemku, částečně upravuje dnešní terén a v nejvyšší možné míře zachovává a využívá terénní úpravy stávající. S ohledem na svažitý terén je horní podlaží přístupné přímo z východní strany od garáže, kdežto spodní podlaží je přístupné z této strany po vnitřním nebo venkovním schodišti, ale má několik přímých vstupů z přilehlé zahrady na jižní straně domu. Vestavěná garáž pro jeden automobil na východní straně je součástí objektu, příjezd do ní je možný od vozovky z obratiště na severovýchodní straně pozemku.

 

Dům má taky oproti běžným zvyklostem obrácené pořadí podlaží.

Přízemí je navrženo na dnešní úrovni terénu. Vstup do domu je umístěn v úhlu, který svírá obytná a servisní část domu, a je přístupný po dlážděném chodníčku. Z předsíně je možný průchod jednak dále přímo do společenské a obytné části domu, jednak vpravo do suterénní části domu, která obsahuje klidovou zónu, ale rovněž technické a skladové zázemí. Bezprostředně je z předsíně přístupná malá koupelna s WC a sprchou i vestavěná garáž. Jde vlastně o komunikační uzel mezi technickou a společenskou částí domu a zároveň mezi oběma podlažími. V tom horním (přízemí) se nachází obývací pokoj s kuchyní, jídelnou a posezením u krbu, ale také pokoj pro hosta s vlastním sanitárním zařízením. V dolním podlaží, které je přístupné po vnitřním dvojramenném schodišti a zároveň ze zahrady, jsou navrženy jednak tři ložnice s koupelnami, jednak technické a skladové zázemí, které chrání soukromí obyvatel ze severní strany domu.

 

Vizitka domu

Místo: Davle
Autoři projektu: Markéta Šedivá, Petr Kordovský
Projekt: 2012–2013
Plocha pozemku: 830 m2
Zastavěná plocha: 188 m2
Celková užitková plocha: 215 m2

 


Dobré bydlo na Kvildě

Dobré bydlo na Kvildě, foto KNK atelier

 

Rodinný dům s byty pro rekreační ubytování v šumavské horské obci Kvilda je rozdělen do dvou nadzemních částí (objekty A a B) odpovídajících velikostí a proporcí tradičnímu šumavskému domu. Obě části jsou spojeny komunikačním krčkem a sdílejí společný podzemní parking. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou oba objekty navzájem výškově posunuty o jedno podlaží. Ve vyšším domě (objekt A) je umístěna v polosuterénu společenská část se saunou, vířivkou a společenskou místností, v jejím sousedství se nachází technické a skladové zázemí. V suterénu dolního domu (objekt B) jsou umístěny parking, skladovací prostory pro byty a místnost pro údržbu sportovních potřeb. Celý objem novostavby je rozčleněn v nadzemní části do dvou budov, aby nebylo narušeno měřítko okolních staveb. Objekt je navržen prostředky soudobé architektury uplatněnými zejména v detailu tak, aby vyhověl zásadám pro výstavbu v Národním parku Šumava. Materiály jsou přírodní: dřevěný obklad na stěnách se svislou orientací a šířkou prkna 20–25 cm, jen se základní ochranou v přírodní šedobéžovozelené barvě (odstín starého neošetřeného prkna), dřevěná okna v přírodním odstínu, skládané kamenné zdivo. Střešní krytina Cembrit-Horal je doplněna předvětralým titanzinkovým plechem. Větší prosklené plochy jsou kryty posuvnými deskovými žaluziemi. Konstrukčně jsou objekty A a B řešeny jako zděné, se stěnovým nosným systémem s keramickými stropy a sedlovými krovovými střechami. Pouze suterén objektu B je řešen jako monolitický skelet s betonovým stropem.

 

Vizitka domu

Místo: Kvilda
Charakteristika: rodinný dům s ubytováním
Počet bytů: 9 (7 dvoupokojových, 1 čtyřpokojový, 1 šestipokojový)
Počet parkovacích stání: 8 (4 na povrchu, 4 v suterénu)
Autoři projektu: KNK architekti
Statika: STA-CON
Projekt: 2006
Plocha pozemku: 2 668 m2
Zastavěná plocha: 319 m2
Podlahová plocha: 961 m2

 


Bytové domy v Harrachově

Bytové domy v Harrachově, foto KNK atelier

 

Objekt je navržen jako tři základní hmoty domů s dispozicí pavlačového typu. Byty, jejichž předsazené balkony chrání masivní žaluzie, jsou orientovány převážně jižním a jihovýchodním směrem a z vyšších podlaží nabízejí výhled na panorama Čertovy hory a údolní části Harrachova. Jednotlivé domy jsou odděleny mezerami, které celý komplex opticky člení a umožňují průchod z nové komunikace za stávajícími bytovými domy na horní vyhlídkovou cestu na severní straně objektu. Nový objekt se nachází v prostoru nedostavěného obchodního centra: Ve srovnání s touto původně navrhovanou stavbou je dispozičně mělčí a rozšiřuje „ulici“ mezi novými domy a stávající zástavbou. Nový objekt má dvě podzemní podlaží a pět až šest nadzemních. V nejnižších nadzemních podlažích jsou nebytové prostory, v podzemí dvoupodlažní parkoviště. Vlivem konfigurace terénu může být vjezd do obou podlaží parkingu umístěn na východním okraji pozemku a neruší tak svým provozem klidovou zónu mezi objekty. Na východním okraji je navrženo také „náměstíčko“, do něhož ústí nebytové prostory.

 

Vizitka stavby

Místo: Harrachov, Čertova Hora
Autor projektu: Petr Kordovský
Projekt a realizace: 2005–2007
Počet bytů: 76

 


 

text Vít Straňák

foto Pavel Štecha (portrét) a KNK atelier

Datum vydání: 6. 5. 2023

Edit: