Větrání řízené a přirozené

Dostatek čerstvého vzduchu má pro náš organismus stejně blahodárný vliv, jako dostatek denního světla.

Vzduchové tepelné čerpadlo může v systému nahradit křížový výměník. Při neustálém provozu čerpadla je podstatným parametrem nízká hlučnost. foto Acond

Chcete v interiéru dýchat čerstvý vzduch bez průvanu, s ideální vlhkostí a stálou teplotou, a přitom neutrácet peníze za vytápění ani klimatizaci? Stačí zvolit řízené větrání s rekuperací (zpětným získáváním) tepla.

 

Řízené větrání

Systém řízeného větrání je vcelku jednoduchý: Skládá se z rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu. Potrubím je k rekuperační jednotce přiváděn čerstvý vzduch z vnějšího prostředí a zároveň z druhé strany odpadní (vydýchaný) vzduch z interiéru. Tyto dvě vzduchové masy na sebe narazí uprostřed rekuperační jednotky, kde se nachází výměník tepla. Jeho úkolem je oddělit proudy vzduchu tak, aby i nadále proudil dovnitř čerstvý a ven vydýchaný, ale aby si navzájem předaly co nejvíce ze své teploty. Správně fungující systém v důkladně tepelně izolovaném domě vám zajistí celoročně zdravý vzduch a po většinu roku spolehlivě nahradí jak vytápění, tak klimatizaci. Finanční úspora, která z toho plyne, je více než zřejmá.

Zemní výměník tepla byl dříve nedílnou součástí rekuperačního systému, která zvyšovala jeho účinnost. Dnes je spíše výjimkou. foto Nazeleno CZ

Tak funguje rekuperace bez zemního výměníku. Čerstvý a odpadní vzduch si navzájem předávají teplo v rekuperační jednotce. foto Elektrodesign

 

Na prvním místě zdraví

Hlavním důvodem pro instalaci systému řízeného větrání s rekuperací tepla ovšem není úspora provozních nákladů, nýbrž přirozená výměna vzduchu v interiéru. Vzdušná vlhkost z pobytu osob, mytí, sprchování, vaření a praní totiž dnes zůstává uzavřená uvnitř domu a vytváří „syndrom nezdravých budov“. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje v průměru 14 litrů vzdušné vlhkosti za jediný den. Problémem se pak stává i tvorba plísní, které ničí zařízení domu a jejichž spory a uvolňující se části jsou (kvůli své agresivitě) příčinou alergických onemocnění. Nebezpečné jsou zejména pro malé děti. Následkem je únava, bolest hlavy, ztráta koncentrace, pocit nepohody a další zdravotní potíže. Zkuste se jich zbavit – a jako bonus získáte úsporu za energie. Nejdříve vás ovšem čeká investice…

Plastové rozvody systému centrální rekuperace ve stropě montované dřevostavby. foto ThermWet

 

Stavební příprava

Celý systém řízeného větrání se nejlépe instaluje v rámci novostavby: Stavba totiž musí být na instalaci systému předem připravena a vybavena rozvody větracího vzduchu, do kterých lze zapojit i dnes obvyklé odvětrání koupelen a toalet. Naopak nesmí do něj být zapojeny kuchyňské digestoře, neboť vzduch z nich obsahuje mastné nečistoty, které mohou větrací zařízení zanášet a podle konstrukce i zničit. Větrání kuchyní a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům musí být proto provedeny zvlášť. Pro výběr samotné rekuperační jednotky lze doporučit produkt s certifikátem Passive House Institute. Můžete přitom využít některé ze tří metod pro větrání a zpětný zisk tepla.

Tři v jednom: Klimatizace LG DualCool Air Purification chladí, topí a čistí vzduch. Aplikace LG ThinQ umožňuje ovládání a monitorování na dálku. foto LG CZ

 

Možnost první: křížový výměník

Nejjednodušší a nejlevnější variantu představuje použití křížového výměníku, který výše popsaným způsobem předehřívá nasávaný vzduch vzduchem vyfukovaným. Vysoce účinný výměník umožňuje získat až 90 % tepla z větracího vzduchu. Přístroj je vybaven i speciálními pylovými a prachovými filtry, takže současně zlepšuje kvalitu vzduchu v domě a snižuje prašnost. Jeho provoz je velmi tichý, proto může být v provozu nepřetržitě (i v noci) s přesně stanovenou výměnou vzduchu v jednotlivých prostorách. Kvalitní rekuperační jednotku pořídíte již od 60 000 Kč, kompletní realizace systému pasivní rekuperace „na klíč“ pro větrání dvoupodlažního rodinného domu by dnes měla vyjít na méně než 200 000 Kč. Zítra to ovšem může být více – ceny ve stavebnictví stoupají.

Detail jednotky LG DualCool Air Purification. Nejde sice o rekuperaci, ale zdravý a čistý vzduch vám zajistí spolehlivě! Má iontový difuzér a systém mikrofiltrace prachu. foto LG CZ

 

Možnost druhá: tepelné čerpadlo

Křížový výměník můžete nahradit tepelným čerpadlem (pokud je již máte, je to výhoda). Nasávaný vzduch je pak veden na výparník tepelného čerpadla. Ve spodní části skříně se nachází nepřímo vyhřívaný zásobník teplé užitkové vody, který je vytápěn tepelným čerpadlem. Teplo z větracího vzduchu tak neodchází bez užitku, nýbrž je účelně převedeno do teplé užitkové vody nebo do vody k vytápění. Jde o aktivní rekuperační systém, který zvýší cenu rekuperační jednotky nejméně o 100 000 Kč, ale v budoucnu vám přinese vyšší úspory.

Luxusní prosklení koupelny hliníkovým okenním systémem umožňuje odvětrání vlhkosti a dostatečný přísun čerstvého vzduchu. foto Vekra

 

Možnost třetí: komplexní jednotka

Ucelené řešení s veškerým komfortem pro dům s větší tepelnou ztrátou (do 12 kW) nabízí ventilační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem a zásobníkem teplé vody, která využívá nasávaný venkovní vzduch nejen k větrání, ale i jako zdroj energie pro tepelné čerpadlo vzduch-voda, jež tvoří srdce přístroje. Podle pokynů z řídicí jednotky – regulátoru – větrá s úplným využitím tepla z odpadního vzduchu i z tepelného čerpadla, kterým ohřívá užitkovou vodu ve vestavěném zásobníku, a současně je i zdrojem tepla pro ústřední vytápění v domě. S výjimkou několika nejchladnějších dní v roce je navíc tepelná ztráta domu plně kryta tepelným čerpadlem. A pokud se rozhodnete doplnit systém o sluneční kolektory, ušetříte v přechodném období téměř veškeré náklady na teplo. Instalace kompletního systému (větrání, vytápění a klimatizace) ovšem vyžaduje snížení stropu podhledy, do nichž se skryjí potrubní rozvody, a musíte počítat s celkovou investicí okolo půl milionu.

 

Nepřesvědčili jsme vás?

Pro ty, kteří se nakonec k radikálnímu kroku neodhodlají, uvádíme alespoň zásady správného větrání okny. I režim přirozeného větrání je totiž větší věda, než by se vám mohlo zdát: Liší se v letním a zimním období a pro vaše zdraví, pohodlí i peněženku je důležité také správné používání mikroventilace a stínění.

 


Co vám rekuperace přinese?
• V zimním i letním období výrazně omezuje tepelné ztráty objektu.
• Dokáže po celý rok udržovat stabilní mikroklima v interiéru.
• Přináší finanční úsporu za vytápění i klimatizaci.
• Prokazatelně zvyšuje kvalitu vzduchu v obytném prostoru.
• Filtrovaný vzduch brání tvorbě plísní a bakterií, prospívá alergikům i astmatikům.

 


Minimální údržba je nutná
• Jestliže budete centrální systém rekuperace pravidelně udržovat, může si špičková rekuperační jednotka zachovat účinnost nad 80 % po dobu až 30 let.
• Abyste vysokou účinnost rekuperace udrželi dlouhodobě, je nutné pravidelně měnit filtrační tkaniny a udržovat výměník tepla čistý.
• Když údržbu podceníte, účinnost rekuperace se značně sníží v důsledku zanesení výměníku.

 


Zásady správného větrání okny

Léto a zima: Pravidelná výměna vzduchu je důležitá pro zdravé a příjemné vnitřní prostředí. V létě navíc může správné větrání pomoci proti nadměrnému přehřívání, v zimě zase díky němu nevypustíte cenné teplo tak říkajíc „pánu bohu do oken“. Jak se liší větrání v létě a v zimě? V letním období je dobré větrat hlavně ráno nebo večer, kdy je chladněji. Větráním během dne byste si dovnitř pouštěli jen teplý vzduch. Nebojte se tedy po ránu a k večeru udělat doma pořádný průvan. Přes den a hlavně odpoledne můžete okna zavřít a využívat stínění. V zimě se zase řiďte pravidlem, že větrat se má krátce, ale intenzivně. Proto okna několikrát denně (odborníci radí každou hodinu) na pár minut otevřete dokořán a poté je zase pevně uzavřete. Vzduch se rychle vymění, z interiéru odejde přebytečná vlhkost, ale přitom se neprochladí nábytek a stěny. Správné větrání může pomoci i proti nepříjemnému rosení oken, které je problémem hlavně v chladné části roku, kdy se zvětšují rozdíly vnitřních a venkovních teplot. Stačí se řídit jednoduchým pravidlem 21-50: To říká, že při teplotě okolo 21 °C by vlhkost v místnosti neměla přesáhnout 50 %. S hlídáním vzdušné vlhkosti vám pomůže vlhkoměr.

Mikroventilace: U moderních oken často najdete také funkci mikroventilace, kdy otevřením okna mezi rámem a křídlem vzniká drobná mezera. Tou sice do interiéru pronikne venkovní vzduch, vzniklá „netěsnost“ ale nezajistí jeho dostatečnou výměnu ani odvedení vlhkosti. Odborníci proto nedoporučují používat ji v zimě. Při jejím dlouhodobém otevření se může prochladit stěna kolem oken, takže z bytu uniká teplo, ale místnost se přitom nevyvětrá. V pootevřeném okně by také mohla namrznout vlhkost a okno poškodit. Navíc když odcházíte z domu, je takové okno nezajištěné a případný zloděj si je bez větší námahy otevře dokořán. Při používání mikroventilace například v době zimní oblevy myslete na to, že pro dostatečnou výměnu vzduchu je potřeba mít okno otevřené výrazně déle. Mikroventilace vlastně plní tutéž funkci jako stará okna, která netěsní: Účinně brání plísni, která vzniká v nevětraných prostorách, ale nešetří váš účet za energie.

Stínění: Plánujete pořídit si stínění do oken, ale váháte, se kterým typem se dá nejlépe větrat? Co se týče vnitřního stínění, zde případnému větrání nebrání v podstatě žádný typ. Je ale třeba počítat s tím, že interiérová stínicí technika ochrání před slunečním svitem, v porovnání s tou exteriérovou má ale podstatně slabší izolační efekt proti horku. V případě venkovního stínění jsou ideální žaluzie, které ani v zataženém stavu nebrání proudění čerstvého vzduchu. Stejně tak screenová clona vybavená standardní technickou tkaninou větrání umožňuje. Nejhůře jsou na tom z pohledu větrání venkovní rolety, které místnost dokážou zcela zatemnit, výrazně napomáhají útlumu vnějšího hluku a posilují tepelnou izolaci okna v létě i v zimě. Zároveň však brání proudění vzduchu, což je z dlouhodobého hlediska špatně.
Zdroj: vekra.cz


 

 

text Vít Straňák

foto se souhlasem firem Vekra LG CZ, ThermWet, Elektrodesign, Nazeleno CZ, Acond

Datum vydání: 10. 11. 2022

Edit: