Vliv hluku na bydlení. Jak zlepšit akustiku v domě pomocí izolací z kamenné vlny

Při projektování stavby nebo rekonstrukci domu se často zapomíná na akustiku. Přitom hluk má na kvalitu lidského života prokazatelně negativní vliv. Na problémy se často přijde až pozdě, až když se v domě bydlí. Přitom stačilo použít kvalitní akustické materiály v jednotlivých konstrukcích. Akustické izolace z kamenné vlny pomáhají zlepšit zvukovou neprůzvučnost a tím pozitivně ovlivňují soužití jak vrámci rodiny, tak i se sousedy.

Hluk je zvuk, který vadí. Nemůžeme kvůli němu spát, normálně žít nebo pracovat. Při dlouhodobém vystavení má negativní vliv na kvalitu našeho života, regeneraci a následně i zdraví.

Odborníci rozeznávají dva typy hluku. První se šíří vzduchem buď zevnitř – hovorem, hudbou, štěkotem, nebo zvenku – ruchem z dopravy, z běžného okolního života. Druhým je hluk kročejový, který vzniká vibracemi a šíří se konstrukcemi v domě, například dupot, hrkání židlí, pád věcí na podlahu.

Izolace podlahy

Foto: Rockwool

Pokud chcete tlumit hluk, který se k vám dostává vzduchem, snažte se co nejvíce zvýšit parametr vzduchové neprůzvučnosti volbou vhodné skladby konstrukce. Minimální hodnota neprůzvučnosti pro jednotlivé typy domů je dána normou ČSN 730532:2020. Mezi místnostmi nesmí být nižší než 40 dB a mezi samostatnými jednotkami nižší než 53 dB. Tyto limity jsou však pro tiché a klidné bydlení nízké. Pro představu zvuk pračky dosahuje hodnoty 60 dB. Snažte se tedy zvolit takovou skladbu materiálů, abyste dosáhli co nejvyšších hodnot.

Kročejový hluk je nejlepší tlumit v místě, kde vzniká. Největším problémem je nesprávně provedená nebo chybějící kročejová izolace pod podlahou, kvůli které o patro níže slyšíte vše, co se nad vaší hlavou odehrává.

Zlepšení akustiky pomocí izolace z kamenné vlny ROCKWOOL

Zateplením střechy nebo fasády ztlumíte hluk z venku. Na trhu existuje více druhů izolačních materiálů. Vybírejte si však ty, které mají i akustické vlastnosti. Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL mají nejen vynikající tepelněizolační a nehořlavé vlastnosti, ale díky své vysoké objemové hmotnosti a hustotě vlákna výborně tlumí a regulují vibrace a tím účinně pohlcují hluk. Navíc jsou paropropustné. Nezadržují vlhkost a nepřispívají k vzniku plísní a hub. Skvělou volbou pro izolaci šikmých střech je například materiál ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER nebo SUPERROCK. Výborné vzduchové neprůzvučnosti šikmé střechy lze dosáhnout použitím např. izolace ROCKMIN PLUS.

Pro izolaci kontaktních fasád zase použijte například FRONTROCK PLUS nebo FRONTROCK SUPER.

Akustická izolace příček zabraňuje šíření zvuku mezi místnostmi

Moderní sádrokartonové příčky vyplněné izolací z kamenné vlny dosahují skvělých akustických parametrů, které mohou být dokonce lepší než příčky z některých cihel. Přitom co do tloušťky zabírají mnohem méně místa a jsou mnohem lehčí. Akustické izolace pro příčky ROCKTON SUPER nebo ROCKMIN v konstrukci skvěle drží a nesesedají. Díky vyšší hustotě vlákna dokáží pohltit až 95 % i více hluku. Navíc se dodávají i v šířce 625 mm, která přesně vyplní rozměr rámové konstrukce. Nemusíte nic řezat a nevzniká zbytečný odpad.

Co se týká postupu jednotlivých prací, vždy nejdříve dokončete příčky a až pak začněte řešit podlahy. Jinak by mohlo dojít ke vzniku akustických mostů. Hluk by pak příčku přes beton v podlaze obcházel a celkovou akustiku zhoršil.

Izolace příčky

Foto: Rockwool

Podlahová izolace zlepšuje kročejovou neprůzvučnost

Při pokládání nové podlahy myslete na provedení akustického řešení, kdy se realizuje plovoucí podlaha s kročejovou izolací, např. STEPROCK HD nebo STEPROCK ND. Volba izolace závisí na druhu plovoucí podlahy, která může být lehká např. s OSB roznášecími deskami nebo těžká s roznášecí betonovou nebo anhydritovou vrstvou. Důležité je nezapomenout i na kročejové pásky kolem zdí, které zamezí přenosu hluku po stěnách dolů.

Dodatečné řešení ve formě akustických předstěn

Pokud už v domě bydlíte, akustika mezi místnostmi se dá řešit i dodatečně a to ve formě lehké akustické přestěny. Jedná se o dodatečně volně stojící předsazenou konstrukci před stávající stěnou, kterou potřebujete odhlučnit. Ta se vyplní kvalitní izolací s vyšší objemovou hmotností například ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, SUPERROCK, ROCKTON SUPER nebo ROCKMIN PLUS a opláští zdvojeným sádrokartonovým obkladem.

Zdraví máme jenom jedno a dnes bohužel žijeme ve světě, kde je hluk jeho běžnou součástí. Využijte vlastností izolací z kamenné vlny, ušetří vám řadu nervů a budoucích návštěv lékaře.

Více informací na www.rockwool.cz

Komerční prezentace

Datum vydání: 20. 12. 2023

Edit: