Vylehčené betony pro vaše bydlení

Beton má spoustu cenných vlastností a několik citelných slabin. Tak proč ho nevylepšit?

Mezi ty vlastnosti, jimiž klasický beton vyniká, patří pevnost v tlaku, odolnost a trvanlivost či skvělá akumulace tepla. Ty rozhodně stojí za to zachovat! Ale co si počít s vysokou hmotností, tepelnou a zvukovou vodivostí nebo špatnou opracovatelností materiálu? Technologické inovace se snaží učinit z betonu materiál budoucnosti. Jdou ve dvou liniích.

I/ Speciální betony

Většina speciálních betonů se využívá především pro dopravní stavby nebo stavby většího rozsahu. Výjimku tvoří jen pohledový beton, jehož estetické vlastnosti lze využít i pro fasády budov (nabízí zvláštní povrchové struktury, neomítá se). Základním cílem ostatních speciálních betonů je zvýšení konstrukční pevnosti a odolnosti materiálu. Prostý beton je totiž pevný v tlaku, nikoli však v tahu. Pro zvýšení pevnosti v tahu lze beton vyztužit. Častá je kombinace s železnou výztuží (železobeton), ale používají se také výztuže z kabelů, jež se napnou a vnášejí do betonu tlak (předpjatý beton), případně vyztužení výchozího materiálu různými typy vláken či drátků (vláknobeton, drátkobeton). Moderní, zatím netradiční příměsi do betonu představují uhlíková či polymerová vlákna, která výslednou pevnost materiálu zvýší až o desítky procent. Jedním z kompozitních materiálů budoucnosti je sklobeton, který se skládá z portlandského cementu, skleněných vláken, anorganického plniva a dalších přísad pro dosažení maximální odolnosti v konkrétních podmínkách.

Výrazné zpevnění výchozího materiálu přináší také technologie vakuovaného betonu: Podtlak při výrobě odsaje přebytečný vzduch a vodu, čímž urychlí tvrdnutí a tuhnutí. Již krátce po zpracování vykazuje materiál velkou pevnost. Ve srovnání s běžným (prostým) betonem má ten vakuově upravený nejen vyšší nepropustnost, ale také menší obrusnost i smršťování. Za zmínku stojí rovněž ohnivzdorný a žáruvzdorný beton. Tato technologická inovace, která účinně chrání materiál i celou stavbu proti požáru, spočívá v úpravě betonu za vysokých teplot. Žáruvzdorný beton se před použitím vypaluje, nejodolnější úprava s šamotovou drtí odolá i teplotám do 1 300 ºC. Dalšími speciálními betony jsou transportbeton (speciální směsi namíchané mimo staveniště, dodávány v čerstvém stavu k použití), těžké betony (barytový či pancéřový, mimořádná odolnost) a provzdušněný beton, který používá speciální provzdušňovací přísady a tvoří jakýsi hybrid mezi první a druhou linií technologických inovací.

Fasádní obklad Stavoblock z vibrolisovaného perlitbetonu. Cena od 1 800 Kč/m2 podle typu konstrukce obvodového zdiva a požadavků na zateplení. Novabrik.

II/ Lehké betony

Technologie lehkých betonů nacházejí praktické uplatnění především při výstavbě rodinných a menších bytových domů. Proto se jim budeme věnovat daleko podrobněji. Vedle výrazného odlehčení materiálu se tato linie inovací snaží také snížit tepelnou i zvukovou vodivost betonu a zlepšit jeho opracovatelnost.

  1. Lehké konstrukční betony

    Pro lehký konstrukční beton je typickou vlastností nízká objemová hmotnost (1 100 až 2 000 kg/m3). Dosahuje jí zpravidla pomocí tepelně upraveného přírodního keramického plniva (keramzit, perlit), stejnou roli může sehrát rovněž zpěněná vysokopecní struska. Keramzit je nadýchaný pórovitý granulát hnědé barvy, který se sám o sobě uplatní v zahradách i ve stavebnictví (izolační zásypy stropů, plochých a zelených střech). Pórovitá zrnka perlitu jsou podstatně menší, bílá či šedobílá, a slouží k zateplení nebo zlepšení akustiky objektu (zdicí a omítkové malty, perlitové zásypy, vylehčené sádrové omítky). Oba tyto lehké přírodní granuláty procházejí ve výrobě tepelným zpracováním (expandací) za teplot kolem 1 000 °C. Výsledkem expandace je zvětšení objemu výchozí suroviny až na desetinásobek. Vytvoří tak pórovité plnivo pro výrobu lehkého konstrukčního betonu. Výsledný lehký keramický granulát má dokonalé izolační schopnosti, pevnost, mechanickou odolnost a trvanlivost, vzdoruje vlhkosti, mrazu i ohni. Toho lze využít přímo (izolační zásypy) nebo pro výrobu vylehčeného betonového zdiva. Hlavní stavební aplikací je lehký keramický beton (Liaporbeton), který je vylehčen keramzitem a jeho pevnost i trvanlivost se dá srovnat s běžnými betony, poskytuje však leccos navíc: lepší zvukovou i tepelnou izolaci, snadnou opracovatelnost, zdravé vnitřní mikroklima a vysokou tepelnou odolnost. Nabízí systém pro výstavbu celého domu. Chcete-li položit důraz na maximální pevnost zdiva, zvolte keramický beton hutný. Pokud dáváte přednost akustickému komfortu, vyplatí se vsadit na keramický beton mezerovitý. Další užitečnou stavební aplikaci s pórovitým plnivem tvoří tzv. perlitbetony, které tepelně izolují základy nebo obvodové konstrukce domu. Zde je plnivem expandovaný perlit. Patří sem také provětrávané fasádní obklady z vibrolisovaného perlitbetonu (Stavoblock, Lifebrick Therm), které prodyšně zateplují a zároveň odvlhčují zdivo. Lehký a tenký obklad z přírodních materiálů (základ tvoří drcené kamenivo a expandovaný perlit) dokáže domu dodat originální vzhled, je stálobarevný a zaručuje trvanlivost více než 50 let (odolá vodě i ohni, je prodyšný a bezúdržbový). Uplatní se pro novostavby i rekonstrukce. Vylehčené betonové cihličky se samostatně zavěšují na kovový rošt a dají se vyrobit i na zakázku.

Výstavba patrového rodinného domu Medea z lehkého keramického betonu. Panely jsou vylehčeny keramzitem a nabízejí dobrou zvukovou i tepelnou izolaci, zdravé vnitřní mikroklima a vysokou tepelnou odolnost. Cena hrubé stavby v pasivním standardu bez základové desky od 837 200 Kč bez DPH. Lias Vintířov.

  1. Pórobeton

    Osvědčené řešení představují už léta pórobetonové systémy, z nichž nejznámější je Ytong (výroba pod touto značkou probíhá již 80 let). Jde vlastně o beton vylehčený vzduchovými bublinkami, který se vyznačuje snadnou manipulací i tvarovatelností, díky níž vzniká jen minimum stavebního odpadu. Na změny tepelných požadavků na zdivo je systém kompletně připraven: Jeho tepelněizolační tvárnice Lambda YQ tloušťky 45 nebo 50 cm mají už dnes takové parametry, že je možné s nimi stavět nízkoenergetické i pasivní domy bez zateplení! Díky homogenitě materiálu (tvárnice je plná, ne děrovaná) vycházejí v domech z Ytongu perfektně testy vzduchotěsnosti (Blower door testy), jež jsou pro pasivní domy povinností. Perfektně utěsněné a do detailu vyladěné obálce stavby pomáhají také systémové Ytong omítky pro vnější i vnitřní použití. Se zdivem spolupůsobí a pomáhají vytvářet ideální mikroklima uvnitř domu. Vedle tvárnic a překladů nabízí systém také díly pro výstavbu stropu, střechy či schodů. Tyto masivní prvky dále zlepšují tepelněizolační vlastnosti stavby a zvyšují celkový komfort bydlení. Ve stropě lze vést například instalace pro řízené větrání, systémové řešení střechy zase zabraňuje letnímu přehřívání. Schodišťové díly výrobce dodává připravené na míru podle projektové dokumentace, montáž na místě je vlastně stavebnice. Systém Ytong nabízí také široké možnosti poradenských služeb.

Pórobeton Ytong zateplený Multiporem skvěle funguje v paneláku na okraji Plzně. Realizace Interstav Všeruby, 2018. Nízké provozní náklady, cena bytů cca 33 000 Kč/m². Ytong.

  1. Betonové skořepiny

    Tradici už od poloviny 20. století má v západní Evropě (nejvíce ve Francii a Belgii) rovněž technologie betonových skořepinových tvárnic. Její pomocí můžete účinně snížit náklady na hrubou stavbu a šetřit i provozní náklady na vytápění. Rozměrově přesné tvárnice jsou uvnitř duté a zdí se plným dnem vzhůru! Také skořepinová výstavba tvoří variabilní systém pro celý dům (obvodové i vnitřní zdivo, stropy) a má několik významných předností: dlouhou životnost, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, nízkou nasákavost a paropropustnost. Pokud kladete důraz na energeticky úspornou výstavbu, dosáhnete izolace jednak pomocí vzduchu uzavřeného v dutinách, jednak pomocí vnitřního zateplení ze speciálních panelů, které dovedou plnit zároveň funkce tepelné i zvukové izolace.

Polyfunkční dům ze skořepinových tvárnic Betong. Zdí se plným dnem vzhůru: Vzduch uzavřený v dutině funguje jako izolant. Be-Tong.

NÁŠ TIP

SKOŘEPINY

Variabilní systém výstavby z lehkých a přesných tvárnic lze zateplit zevnitř. Úsporná výstavba i provoz.

TEXT: VÍT STRAŇÁK
FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 9. 7. 2020

Edit: