Výměna oken v paneláku aneb Okny to začíná

O tom, jaká okna vybrat, by mělo být jasno již v projektu rekonstrukce bytového domu. O tom, jak dobře bude okno sloužit, rozhoduje správná montáž.

Výběr vhodných oken je nutné svěřit odborníkům. Okna se liší v mnoha vlastnostech – materiálu, konstrukci profilu, stavební hloubkou, způsobem zasklení, druhem těsnění, které určují, jak budou odolávat povětrnostním vlivům. Rozdíly jsou i v množství světla a slunečního záření, které prostoupí okny, či v tom, jak dobře dokáží izolovat zvukově.
Jedním z nejdůležitějších kritérií jsou v současné době tepelně izolační schopnosti okna, které je potřeba zvolit v souladu s celkovou koncepcí zateplení domu. Je to tedy opět na projektantovi. Pro nás laiky je dobrou zprávou, že nová okna v paneláku nemusejí být jen plastová a bílá, okna mohou být dřevěná, mohou vypadat jako dřevěná nebo být červená, žlutá a dokonce je možné změnit i členění oken. I při výměně oken bytového domu se vyplatí jižně a jihozápadně orientovaná okna vybavit vnějšími žaluziemi či roletami. V horkých dnech si budeme blahořečit, protože vnější stínění dokáže výrazně snížit teplotu v interiéru.

Ohlídat správnou montáž

Bylo již nesčetněkrát řečeno a bohužel i nesčetně realizací dokázalo, že sebekvalitnější okno lze zkazit montáží. Základem úspěchu je vypracovaný projekt výměny oken. Okna musí být připevněna kotvami nebo turbošrouby. Nestačí pouhé vlepení montážní pěnou. Stejně důležité je parotěsné provedení připojovací spáry, tedy prostoru mezi okenním rámem a zdí domu tak, aby nemohla vnikat vlhkost do těsnicího materiálu. Obvykle se spára vyplní izolační pěnou a z vnitřní strany se přelepí parotěsnou páskou, z vnější páskou paropropustnou nebo se použije komprimační páska. „Použití pásek může být v případě výměny oken při rekonstrukci problematické,“ upozorňuje Petr Sýs, produktový manažer společnosti Inoutic/Deceuninck. „Nicméně na trhu existuje celá řada řešení, která je možné kombinovat a takovou situaci vhodnou volbou použitých materiálů vyřešit. Ovšem ne až během samotné montáže, ale již v projektu.“
Dalším problematickým místem jsou parapety, kdy v důsledku nedostatečně či nevhodně řešené tepelné izolace vznikají tepelné mosty pod parapetní částí okna. Výška podkladového profilu okenního rámu musí být zvolena tak, aby mohla být pod parapetem provedena tepelná izolace, hydroizolace a zajištěn minimální spád horní plochy parapetu od okna. Vhodné řešení je třeba zvolit opět v projektu, v návrhu provedení montáže.
A velice důležitá je i kontrola provedení technickým dozorem investora. Pečlivá příprava i dozor nad průběhem prací se určitě vyplatí.

PRŮBĚH MONTÁŽE

Nejprve řemeslníci odstraní staré okno. Pokud při bourání vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné ostění zpevnit a vyrovnat, i za cenu časové prodlevy.

Do připraveného stavebního otvoru se umístí nové okno a s pomocí vodováhy a klínů se vyrovná do správné polohy a upevní pomocí kotev a šroubů. Správné provedení má zásadní význam pro bezchybnou funkčnost a dlouhou životnost oken.


 

Výměna oken by měla být při větší rekonstrukci bytu jedním z prvních kroků. I když je vybourání a osazení oken poměrně rychlé a jednoduché, práce se neobejdou bez prachu. Pokud potřebujete místo většího okna v přízemí například balkónové dveře, je to již větší zásah, který musí posoudit odborník. Výběr samotných oken se často točí kolem materiálu, ale plastová okna dřevěná, hliníková i dřevohliníková okna mají z hlediska úspory tepla srovnatelné vlastnosti. Okna je potřeba vybírat zejména podle toho, kde a za jakých podmínek budou sloužit a co od nich očekáváte. Konzultaci s odborníkem přímo na stavbě lze jen doporučit. Dodatečné řešení např. většího útlumu venkovního hluku, bezpečnosti dětí nebo ochrany před vloupáním nemusí být jednoduché ani levné.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Uložit

Uložit

Datum vydání: 20. 6. 2019

Edit: