Vytápění domu krbovými kamny

krbová kamna

Sálání i akumulace: Krbová kamna Fenixe mají ocelovou konstrukci, keramický obklad, šamotem vyložené topeniště a litinový rošt, což napomáhá akumulaci tepla. 8 790 Kč, foto: Hecht

Díky teplovzdušným rozvodům se dnes živý oheň z krbu či kamen může stát hlavním zdrojem vytápění rodinného domu. Nebo můžete zvolit jinou, úplně odlišnou variantu. Jde o řízené větrání se zpětným získáváním tepla.

V době energetické krize hledáme logicky levné zdroje vytápění svých příbytků. Oba zdroje, o nichž bude dnes řeč, tuto podmínku rozhodně splňují. Ale jak je to s jejich ekologickou stopou?

Kamna a emisní škůdci

Pro méně majetné občany vycházejí jako ekonomicky nejefektivnější topidla jednoduché spotřebiče na uhlí nebo kusové dřevo. Sofistikované spotřebiče jsou totiž konstruovány tak, aby obecně zvyšovaly účinnost spalování, k čemuž vedou dvě základní cesty: kvalitní palivo a omezení vlivu obsluhy. Jenže kvalitní palivo a spotřebiče s automatickým řízením provozu jsou drahé. Navíc kvalitní palivo musíte kvalitně skladovat a automatické spotřebiče pravidelně servisovat. Zatímco v těch nejjednodušších spotřebičích lze spalovat v podstatě cokoliv. A jejich účinnost zpravidla není řádově nižší… To dnes vede lidi k tomu, aby oprášili dříve nepoužívanou spalovací soustavu pevných paliv. Ta jim přinese úsporu, ale také emise – především oxidu uhelnatého (CO), který je životu nebezpečný, polyaromatických uhlovodíků (PAU), které jsou karcinogenní, a tuhých znečišťujících látek (TZL), jež při vdechnutí pronikají hluboko do organismu a zamořují ohromné venkovní plochy. Tento svérázný „dárek“ přinese nám všem.

elegantní krb na dřevo i na plyn

Na dřevo i na plyn mohou fungovat elegantní krby Hoxter. Nabízejí také možnost teplovodního rozvodu po domě. Foto: Hoxter

Řešení existuje

Vhodné legislativní nástroje, které by umožnily rychlý a účinný zásah vůči znečišťovatelům, sice státní ani místní správa nemá k dispozici, přesto však existuje poměrně jednoduché systémové řešení. Stačí k němu kvalitní suché dřevo, což je stále ještě levný a obnovitelný zdroj, který vám poskytne zdravé teplo s vysokým podílem sálavé složky. Abyste takto mohli účinně vytápět více místností, nebo dokonce celý dům, stačí, když zvolíte obestavěnou krbovou vložku či krbová kamna s dostatečným výkonem a napojíte topidlo na teplovzdušný rozvod.

krbový modul

Krbový modul Kingfire Grande SC je nezávislý na okolním vzduchu. Ideální pro novostavby, dá se provozovat i s řízeným větráním. Foto: Schiedel

Na kolik to vyjde?

Každé realizaci teplovzdušného rozvodu by měl předcházet odborný projekt. Ten bývá u dodavatelů topidla či otopného systému pro zákazníky zdarma. Jestli ovšem chcete stavět krb či kamna svépomocí a žádáte pouze projektovou dokumentaci, počítejte s cenou okolo 10 000 korun. Tuto variantu vám však nemůžeme s čistým svědomím doporučit. Za samotnou realizaci teplovzdušných rozvodů pro běžný rodinný dům počítejte přibližně 100 tisíc Kč. Pokud ovšem už máte doma funkční uzavřený krb nebo krbová kamna s dostatečným výkonem, pak máte vyhráno! Projekt a instalace teplovzdušného vytápění vás ve srovnání s klasickou teplovodní otopnou soustavou přijde výrazně levněji.

Text: Vít Straňák
Foto: se svolením firem Hecht, Schiedel, Haas+sohn Rukov, Romotop, Hoxter

Datum vydání: 13. 2. 2024

Edit: