Vytápět dům elektřinou?

Přestože elektřina patří k nejdražším palivům, neznamená to, že ji nelze využít jako hlavní zdroj tepla pro vytápění domu. Dokonce to může být ekonomicky výhodné. Záleží na tom, čím budeme topit, a především v jakém domě.

Je totiž zásadní rozdíl mezi množstvím elektrické energie, kterou spotřebuje k vyhřátí domu stejného domu například tepelné čerpadlo nebo přímotopy. A především je zásadní rozdíl v tom, kolik energie doslova „sežere“ starý nezateplený dům oproti nízkoenergetickému. A samozřejmě i v také tom, kolik za pořízení různých tepelných zdrojů zaplatíme. To vše je třeba brát v úvahu.

Elektrické topné fólie ECOFILM jsou určeny pro elektrické velkoplošné stropní nebo podlahové vytápění interiérů. Hlavní předností je minimální tloušťka (jen 0,4 mm) a schopnost vyhřívat v celé ploše. Tím je docíleno potřebného výkonu už při nižších teplotách. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a povrchová teplota je rovnoměrně rozložena. www.fenixgroup.cz

V jakém domě?

Samozřejmě nemáme na mysli vzhled domu či jeho dispoziční řešení, ale zajímá nás z hlediska jeho tepelných ztrát a velikosti. Tedy kolik energie je potřeba na vytápění domu. Čím více, tím větší význam pro nás bude mít cena energie. Uvědomíme-li si, že potřeba tepla na vytápění může být u energeticky úsporné novostavby oproti staršímu nezateplenému domu i desetkrát nižší, pak je rozdíl, zda platíme za levné dřevo či drahou elektřinu. I mezi novostavbami může být výrazný rozdíl, novostavba v energetické třídě C, tedy taková, která vyhoví normám, může spotřebovat energie i pětkrát více než dům ve třídě A.

Skleněné topné panely ECOSUN využívají principu sálavého vytápění, kdy se podobně jako slunečními paprsky ohřívají pevné předměty, a nikoliv vzduch. Od ohřátých stěn, podlah, stropů a nábytku se sekundárně ohřívá vzduch. Nedochází tak k cirkulaci vzduchu a nerovnoměrnému rozložení teplot v místnosti. GR panely jsou vyrobeny z bezpečnostního tvrzeného skla v různých barvách nebo v provedení zrcadlo. www.fenixgroup.cz

Investice versus provoz

S výstavbou energeticky úsporných domů, tedy s malou potřebou tepla na vytápění, se snižuje podíl nákladů na vytápění vůči ostatním provozním výdajům domácnosti. Tím se snižuje i význam samotné ceny paliva a zvyšuje se význam pořizovacích nákladů. Tedy tam, kde je spotřeba energie na vytápění vysoká a pořídíme si úsporný zdroj, bude i úspora na provozních nákladech vysoká a investice do drahého zařízení se nám za pár let vrátí v úsporách za platby za elektřinu. Při malé spotřebě energie, v nízkoenergetickém či pasivním domě, se úspora v platbách za energii na vytápění tolik neprojeví, a doba návratnosti bude delší. Investice do drahého úsporného zařízení se tedy nemusí vyplatit.
Elektrické vytápění je z tohoto důvodů vhodné zejména pro energeticky úsporné domy, tedy takové, které k vytápění potřebují jen málo energie a samotná cena energie nehraje významnou roli.
Náklady na pořízení elektrického vytápění mohou být velmi nízké, ať se jedná o elektrické podlahové vytápění, sálavé panely, přímotopy či třeba akumulační kamna. Nízké pořizovací náklady těchto elektrických systémů jsou dány i tím, že nevyžadují další související výdaje, jako jsou rozvody teplovodních systémů, plynová přípojka, komín…
Trochu jinou kapitolou jsou tepelná čerpadla, která jsou poměrně drahá a vyžadují teplovodní systém. Avšak oproti jiným elektrickým topným systémům vynikají nízkou spotřebou energie, tedy nízkými provozními náklady.

Rychloohřívač CKZ 20 S má bezpečnostní snímač teploty s automatickým resetem chránícím před přehříváním. Tichý chod zajišťují tangenciální ventilátory, samozřejmostí je i možnost plynulé regulace teploty. www.stiebel-eltron.cz

Důležitá je regulace

Uvědomíme-li si, že každý stupeň, o který zvýšíme teplotu ve vytápěné místnosti, znamená nárůst spotřeby tepla o 5 až 8 %, je nasnadě, jak moc můžeme ušetřit, budeme-li mít teplo pod kontrolou. Tedy budeme-li topit jen tolik, kolik potřebujeme, netopit zbytečně, když nejsme doma, sníží-li se topný výkon nebo se topné těleso vypne, když do pokoje svítí slunce, nebo když zatopíme v krbu. Zkrátka, když máme možnost systém vytápění regulovat. Výhodou většiny elektrických otopných systémů je snadná možnost regulace, pružnost, často i možnost regulovat teplotu v každé místnosti zvlášť. K regulaci elektrických topných systémů slouží různé druhy regulátorů, termostatů. Elektrické systémy snadno komunikují s inteligentními systémy řízení domácností, s řídicí jednotkou.

Programovatelný termostat LEGRAND Valena Life reguluje teplotu od 7 °C do 30 °C, je vhodný pro elektrické i plynové topné systémy. Umožňuje týdenní programování se čtyřmi přednastavenými programy a jedním volným a permanentní zobrazení aktuálního nastaveného programu. www.legrand.cz

Výpočet možná nevyjde

Jak víme, domy se dnes zařazují do různých energetických tříd, vybavují se průkazem energetické náročnosti budov (PENB). Nehodnotí se v nich jen z hlediska konstrukce, tedy kolik energie je potřeba na vytápění a ohřev vody, ale i z hlediska toho, jaký druh energie používají. Bere se v úvahu i to, zda se jedná o obnovitelné či neobnovitelné zdroje – vypočítává se hodnota celkové primární energie. Neobnovitelné zdroje jsou zde zatíženy koeficienty, z nichž elektřina jej má nejvyšší – 3,2. Vzhledem k tomu může mít elektricky vytápěný dům zařazený do skupiny B skutečnou spotřebu energie na vytápění nižší než dům v kategorii A.

Na rozdíl od energie na vytápění, jejíž spotřeba v domácnostech klesá, spotřeba teplé vody stoupá. A v tomto případě nezáleží na tom, zda se jedná o dům pasivní či naopak starý, nezateplený. Vyplatí se proto přemýšlet i o tom, jak méně nákladně vodu ohřívat. V tomto ohledu můžeme připsat plus tepelným čerpadlům, která slouží i k úspornému ohřevu vody. V elektricky vytápěných domácnostech se ohřev vody často řeší využitím obnovitelných zdrojů právě z důvodu zařazení do kategorií podle PENB. Ale i tam, kde vodu ohříváme pouze pomocí elektřiny, je možné ušetřit. Jinou spotřebu elektrické energie má starý bojler, a jinou moderní ohřívače. Jednak jsou účinněji izolované a voda v zásobníku rychle nechladne, jednak jsou vybaveny různými inteligentními funkcemi, které spotřebu energie minimalizují.

Decentralizovat?

Úspor při ohřevu vody můžeme dosáhnout i tím, že přiblížíme zdroj k místu spotřeby. Než začne téct z kohoutku teplá voda ze vzdáleného bojleru, odteče zbytečně spousta vody bez užitku. V bojleru ohříváme vodu na vysokou teplotu a potom tuto draze ohřátou vodu mícháme se studenou. Těchto zbytečných ztrát se vyvarujeme pomocí elektrických průtokových nebo malých zásobníkových ohřívačů umístěných přímo v koupelně či v kuchyni. Průtokové ohřívají přesně tolik vody, kolik je jí v daném okamžiku třeba a jsou dnes jsou již řešeny tak, že se nemusíme bát kolísání teploty ani u většího odběru, třeba u sprchy. Nevýhodou je, že rychlého ohřevu je dosaženo vysokým příkonem, a v okamžiku spotřeby se proto výrazně zvýší odběr elektřiny.

Tarifní plus

Domácnostem, které jako hlavní zdroj tepla využívají elektrické zařízení, poskytují dodavatelé elektřiny výhodnou dvoutarifní sazbu. Podle typu používaného spotřebiče je účtována po dobu 16 až 22 hodin denně nižší cena za spotřebovanou elektřinu. Existuje také speciální sazba pro chaty a chalupy s nižším tarifem o víkendu. Výhoda nízkého tarifu neplatí jen pro otopná tělesa, ale pro všechny elektrické spotřebiče, což znamená výraznou úsporu v platbách za elektřinu.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v červencovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Uložit

Uložit

Edit: