Vytápět šetrněji a levněji

O tom, že tepelná čerpadla vyrábějí teplo ohleduplně k životnímu prostředí, není pochyb. Od jejich instalace mohla někoho odrazovat pořizovací cena. Pokud se rozloučíte se starým kotlem na tuhá paliva, je možné investici do nového, šetrnějšího zdroje, výrazně snížit díky dotacím z programu Nová zelená úsporám.

O dotaci na tepelné čerpadlo může požádat každý, kdo jím nahradí kotel na tuhá fosilní paliva. S rozhodnutím není radno váhat, žádosti o dotace se přijímají do 29. listopadu. Při současném zateplení domu je poskytován příspěvek vyšší, ale i ti, kteří pouze nahradí neekologický zdroj vytápění za tepelné čerpadlo, mají nárok na čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám. Tepelné čerpadlo však může nahradit třeba i plynový kotel, v tomto případě však bez dotace, a určitě je dobrou volbou pro novostavby s malou tepelnou ztrátou.

2

Tepelné čerpadlo Tatramat TECTM na přípravu teplé vody ohřeje vodu až na 65 °C. Odebírá energii vzduchu z místnosti, v které je instalován a nepotřebuje venkovní vzduch. TATRAMAT

1

Nástěnná vnitřní jednotka Daikin Altherma skrývá pod kompaktním a elegantním designem všechny hydraulické komponenty. Tato jednotka je vhodná pro řešení, kdy není zapotřebí integrovaný ohřev teplé vody a tam, kde má být jednotka kombinována se samostatným zásobníkem teplé vody nebo kde je zapotřebí připojení k systému solárního ohřevu vody.

PROČ TEPELNÉ ČERPADLO? 
Jak asi dnes již všichni vědí, tepelné čerpadlo odebírá teplo z vnějšího prostředí – země, vody či vzduchu – a umožňuje ho využít k vytápění, a to i při velmi nízkých venkovních teplotách. Hlavním důvodem, proč si pořizujeme tepelné čerpadlo, jsou nízké provozní náklady na vytápění a ohřev vody. Pro někoho je nejdůležitější, že tepelné čerpadlo je ohleduplné k životnímu prostředí. K tomu přistupuje i vysoká míra komfortu jako u vytápění elektrického. Navíc ho v létě můžete využívat k chlazení domu, snadno lze doplnit o řízené větrání i s rekuperací tepla, což vyjde levněji než samostatně instalované větrací systémy. Velmi výhodné je využívat tepelné čerpadlo i k ohřevu teplé užitkové vody i vody v bazénu, který se stává stále častější výbavou domu. Ohřev vody pomocí tepelného čerpadla je více než třikrát levnější oproti tradičnímu elektrickému ohřevu v elektrickém bojleru a o více než polovinu levnější oproti ohřevu plynem.

BEZ ELEKTŘINY TO NEJDE
Ač tepelné čerpadlo využívá k získávání tepla přírodních zdrojů, je třeba zdůraznit, že potřebuje ke své činnosti elektrickou energii. Její spotřeba je však nižší než získané teplo. Jaký je poměr mezi množstvím spotřebované a získané energie, udává topný faktor (COP). Vyjadřuje tak efektivitu práce čerpadla. Není veličinou stálou, závisí na teplotě prostředí, ze kterého teplo odebírá, a na požadované výstupní teplotě. Čím menší je mezi nimi rozdíl, tím je topný faktor vyšší. Proto je třeba uvádět i podmínky, za kterých tepelné čerpadlo této hodnoty dosahuje. Obvykle se topný faktor pohybuje mezi hodnotami 3 až 5. Laicky řečeno udává, kolikrát „rozmnoží“ spotřebovanou elektrickou energii – dvakrát, pětkrát… Jedná se však o teoretickou hodnotu, na skutečnou spotřebu energie, a tedy účinnost tepelného čerpadla má vliv i spotřeba elektřiny pro elektrokotel, oběhové čerpadlo, regulaci atd., které zahrnuje sezonní topný faktor. Ten je možné určit jen na základě dlouhodobých testů v reálných podmínkách, setkáte se s ním proto jen u renomovaných výrobců.

3

Daikin Altherma je komplexní systém pro vytápění a ohřev teplé vody, který nabízí rovněž možnost chlazení. Tepelná čerpadla jsou k dispozici v několika různých velikostech, je tedy jednoduché vybrat správnou velikost vhodnou pro váš dům a neplatit za výkon, který nepotřebujete. Součástí vnitřní volně stojící jednotky je nádrž o objemu 180 l nebo 260 l, jejíž tepelné ztráty jsou ve srovnání se standardními nádržemi o 50 % nižší. Vyrábí DAIKIN, dodává A-Z Chlazení

4

5

Tepelná čerpadla BUDERUS Logatherm WPLS se systémem vzduch-voda v provedení split se skládají ze dvou modulů, venkovního a vnitřního, které jsou dále spojeny potrubím s teplonosným chladivem. Kompaktní rozměry venkovního modulu umožňují montáž téměř kamkoliv. Vnitřní modul se vyrábí buď s integrovaným elektrickým dotopem s modulací 3 až 9 kW nebo s integrovanou směšovací armaturou pro spojení se stávajícím zdrojem do 25 kW a regulací HMC30. BUDERUS

JAKÝ TYP ČERPADLA ZVOLIT? 
Podle toho, odkud čerpadlo získává teplo a jakým způsobem ho předává topnému systému, rozlišujeme čerpadla země-voda, voda-voda, vzduch- -voda a vzduch-vzduch. Ze země můžeme získávat teplo pomocí hlubinného vrtu anebo častěji pomocí zemních kolektorů. Získávání tepla z vody není příliš obvyklé. Jejich výhodou je, že teplota spodních vod má konstantní teplotu. V našich podmínkách se nejčastěji využívají čerpadla vzduch-voda, jejich instalace je jednoduchá a jsou investičně nejméně náročné. Nehodí se však do horských a podhorských oblastí, kde je lepší zvolit čerpadla země-voda. Tomuto typu čerpadel je dobré dát přednost tam, kde máme možnost položit do zahrady plošný kolektor, účinnost takového čerpadla bývá vyšší než vzduch-voda a má větší životnost. Všechny typy čerpadel, které předávají teplo vodě, se připojují na teplovodní otopný systém. Čím nižší je požadovaná teplota topné vody, tím lépe, dosahuje se tak lepšího topného faktoru. Proto tepelná čerpadla velmi dobře fungují s nízkoteplotními otopnými systémy, zejména s podlahovým vytápěním. Mohou být proto i jediným zdrojem tepla v domě s malou tepelnou ztrátou. Z ekonomických a technických důvodů se ale tepelná čerpadla obvykle navrhují v rozmezí 70 až 85 % potřebného výkonu kotelny s tím, že zbytek topného výkonu pokryje jiný zdroj tepla, obvykle elektrokotel. Pořízení menšího tepelného čerpadla je totiž levnější a náklady na provoz doplňkového zdroje tepla mohou být minimální. Čerpadla vzduch-vzduch, která ohřívají ne vodu, ale vzduch uvnitř budovy, jsou ideální pro doplnění domů a bytů vytápěných elektrickými přímotopy nebo elektrokotli. Toto tepelné čerpadlo dokáže u elektricky vytápěných domů výrazně snížit provozní náklady, a to bez složitých stavebních úprav a vysokých investic. Výborně se uplatní na chatách a chalupách, které mohou temperovat v době nepřítomnosti jejich obyvatel.

6

Invertorová čerpadla vzduch-voda STIEBEL ELTRON typu WPL přizpůsobují přesně svůj výkon potřebě tepla díky invertorové technice. Například po nočním útlumu běží s vyšším výkonem, ale ve dne, když teplota v místnosti kolísá možná jen o jeden stupeň, pracuje s výrazně nižším výkonem. Tím dochází k rovnoměrnějšímu energeticky efektivnějšímu provozu, který se přesně orientuje podle spotřeby tepla v budově. STIEBEL ELTRON

7

Tepelná čerpadla Stiebel Eltron je možné ovládat pomocí chytrého telefonu nebo jen zkontrolovat, zda všechno dobře funguje. STIEBEL ELTRON

8

Tepelná čerpadla Vaillant geoTHERM jsou dodávána ve dvou variantách – s integrovaným zásobníkem teplé vody nebo bez zásobníku. Jsou vhodná zejména pro nízkoteplotní podlahové systémy s teplotním spádem s nízkou výstupní teplotou 30 až 35 °C, rekonstrukce i bytové domy v klidných rezidenčních čtvrtích díky své nízké hlučnosti. VAILLANT

OD KOHO NAKUPOVAT? 
Rozhodnout se, jaké a hlavně od koho si tepelné čerpadlo pořídit, není snadné. Jako ve všech oborech každý prodejce chválí ten svůj produkt. V této oblasti je situace ještě o něco nesnadnější, obzvláště zde platí „srovnávejte srovnatelné“. Jak jsme naznačili, problém nastává již při porovnávání topných faktorů. Každý prodejce by vám měl doplnit informaci, za jakých podmínek byly tyto hodnoty naměřeny. Bohužel, na poskytované údaje není možné se zcela spolehnout. Pokud chcete garantovaný vysoký topný faktor, je třeba vybírat od opravdu renomovaných osvědčených výrobců. Dalším údajem, který se nepříliš snadno porovnává, je hlučnost tepelných čerpadel vzduch-voda, kde může hlučnost vnější jednotky nepříjemně rušit vás i sousedy. I zde platí, že je třeba udávat, za jakých podmínek je hodnota naměřena. Může být měřena přímo na skříni vnější jednotky nebo ve vzdálenosti několika metrů. Doporučuje se vyžadovat údaj o hlučnosti udávaný jako hladina akustického tlaku „dB(A)“ a vzdálenost, z níž byla tato hodnota naměřena. Nevěřte tvrzení, že je levné tepelné čerpadlo tiché. Opravdu kvalitní odhlučnění se musí nutně projevit i v ceně. Žádejte od dodavatele možnost zhlédnout instalované čerpadlo v činnosti.

JAKO CELEK 
A v neposlední řadě je třeba porovnat součásti systému. Můžete například získat cenovou nabídku na instalaci tepelného čerpadla neobsahující ohřev vody nebo jinou podstatnou součást systému, kterou si budete muset doplatit. Takových komponent může být více a cena na první pohled levného čerpadla se vyšplhá na stejnou, ba vyšší úroveň než kompletního čerpadla. Nikdy proto nekupujte tepelné čerpadlo samostatně. Vždy jen jako komplet i s montáží, projektem a uvedením do provozu. Dodávku tepelného čerpadla si raději sjednejte přímo s montážní firmou, neobjednávejte ji přes stavební firmu. Při nesolidnosti firmy byste mohli přijít o servis a záruku. Největší jistotu, že vsadíte na správnou firmu, budete mít, když si vyberete dodavatele z členů Asociace pro využití tepelných čerpadel. Přijetí do AVTČ předchází odborné posouzení kvality dosavadní práce a její členové dále procházejí školeními a řídí se obdobnými zásadami. Srovnání je v tomto případě mnohem snazší.

9

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Schüco HTE 08 je výkonné až do teploty ‑20 °C, s plynulou regulací výkonu (10–100 %). Ve spojení se solárním termickým setem plně pokrývá spotřebu teplé užitkové vody a topení z obnovitelných zdrojů. V létě zajistí potřebu solární termické zařízení, v ostatních měsících jde o kombinovaný provoz obou systémů. SCHÜCO

10

11

Tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPT 270 vzduch-voda nabízí ekonomicky výhodný způsob ohřevu teplé vody a dokáže ušetřit až 70 % provozních nákladů. Čerpadlo je vyráběno ve dvou variantách: WPT I-S pro využití vnitřního vzduchu (mezní provozní teploty +5 až +35 °C) a WPT A-S pro využití venkovního vzduchu (-10 až +35 °C). Díky instalaci nového výparníku vzrostl topný faktor (COP) na 4,3 podle EN255-3. Součástí čerpadla je integrovaná elektrická vložka pro dotop o výkonu 2 kW a integrovaný nepřímotopný výměník. Je připraveno k napojení na fotovoltaický nebo solární systém, plynový kotel apod. BUDERUS

 

13

Tepelné čerpadlo vzduch-voda WPL 33 HT je vybaveno patentovaným chladicím okruhem, ve kterém jsou v závislosti na potřebě a optimálně z hlediska jednotkového výkonu řízeny dva invertorové kompresory. V přechodném období je v provozu pouze jeden kompresor, jestliže je potřeba tepla větší, přidá se i druhý kompresor. Takto pracuje tepelné čerpadlo velmi efektivně v oblasti částečného zatížení, neboť poskytuje pouze tolik tepla, kolik je ho právě zapotřebí. STIEBEL ELTRON

Datum vydání: 2. 8. 2015

Edit: