Zahrada má mít vtip a příběh

Zvláště v nové zástavbě se často potkáváme se zahradními realizacemi, které jako by byly navrhovány přes kopírák. Nenalezneme v nich ani příjemná zákoutí, scenérie, na kterých můžeme nechat oči. Ale ani zahrady, které již něco pamatují, často nevyzařují sebemenší kouzlo. Škoda.

O tom, jak by se měla navrhovat a zakládat zahrada, aby neměla konfekční charakter, jsme si povídali se zahradní architektkou Ing. Janou Vaďurovou Ph.D., ze společnosti Azada styl.

2

Umělecký prvek dodá zahradě šmrnc. Může jít o sochy, tepaná umyvadla, zajímavé nádoby nebo například sluneční hodiny. AZADA STYL

Z čeho by měl především vycházet návrh každé zahrady?

Finální podoba zahrady samozřejmě závisí především na představách a preferencích majitelů. Jinou zahradu si představuje mladý pár s dětmi, jinou rodina středního věku či pár v důchodu. Rodina s malými dětmi obvykle požaduje, aby zahrada byla rozšířením obytné části domu. Aby nabízela nejrůznější obytná zákoutí, a především prostor pro zábavu dětí. Tomu je proto potřeba přizpůsobit nejen prostorové rozložení zahrady, ale také výběr rostlin – je nutné se vyvarovat rostlin s jedovatými plody či listy, jaké mají například náprstník nebo konvalinka. Lidé středního věku obvykle žijí poměrně hektickým životem, proto nestíhají žádné práce kolem zahrady a domu, a proto vesměs vyžadují bezúdržbovou okrasnou zahradu. Často na zahradách chtějí i závlahu trávníků a trvalkových záhonů. Obvykle mají o zahradě jasnou představu a chtějí, aby byla osobitá, odrážela jejich styl. Vyžadují například kvalitní mobiliář a mnohdy i výtvarné prvky, které zahradě dodají šmrnc. Starší generace byla doposud zvyklá zahradu vnímat jako užitkovou, proto při tvorbě nové zahrady touží zkombinovat okrasnou i užitkovou funkci zahrady, tedy užitkové záhony s okrasnými. V záhonech chtějí mít květiny k řezu, oblíbené jsou proto letničky nebo cibuloviny. Ale nezáleží samozřejmě pouze na věku. Investor musí architektovi sdělit, co od zahrady očekává. Zda na ní chce pouze odpočívat nebo zda ho naplňuje práce v zahradě, zda má požadavky na oblíbené barvy a rostliny, zda si přeje mít v zahradě ohniště či hřiště, zda se na zahradě počítá s pobytem psa…

1

3

Kouzlo každé zahradě zajistí voda. Na snímku v podobě jezírka. ZAHRADNICTVÍ LISKA

Co je při navrhování a zakládání zahrady kromě investorova přání a životního stylu dále směrodatné?

Důležité jsou ochota a zájem investora, místo, charakter okolí, architektonický styl domu a samozřejmě rozloha pozemku. Ne všechna přání majitele jsou pro daný prostor přínosem. Tato přání by měl architekt zhodnotit a případně od nich investora odradit. Zároveň je vhodné připomenout, že zahrada může zásadně ovlivnit vnímání celé stavby. Pomocí zeleně je totiž možné například potlačit nevhodnou architekturu, a to třeba popnutím fasád, výsadbou stromů do požadovaných průhledů a podobně. S pomocí nových technologií (zeleň na konstrukcích, rostliny ve speciálních mobilních nádobách), absorpčních materiálů např. při střešních výsadbách a jiných vymožeností jsme dnes schopni vytvořit příjemné zákoutí i na poměrně malém či exponovaném prostoru teras či balkonů. Do takovéhoto prostoru umíme vnést trochu přírody, která může mít i užitek (bylinkové výsadby, vůně odpuzující hmyz a podobně).

4

Žula – v podobě solitérního kamene, chodníčku a terasy, je sjednocujícím prvkem přírodně laděné zahrady.

5

Nenáročné a přírodně vyhlížející trvalkové záhony s populárními levandulemi, šalvějí a česnekem a štěrkovým mulčem. AZADA STYL

Někteří investoři se sami pouštějí do návrhu a založení zahrady. Kromě toho, že je to baví, mají pocit, že si dokážou lépe splnit svá přání a představy. Jaký na to máte názor?

Zahradu si může každý navrhnout a založit sám, pokud na to má čas, je ochoten napravovat chyby a neodradí ho například úhyn rostlin. Ovšem názor, že se při tvorbě zahrady laik sice dopustí omylů, ale že to bude skutečně „jeho“ zahrada, vidím jako mylný. Zahradní architekt vám také navrhne zahradu podle vašich představ, zahradu, ve které se zejména vy budete cítit dobře. Navíc vám však předá cenné zkušenosti, daleko lépe vám představí možnosti prostoru a použitých technologií a pomůže realizovat vaše přání. Úkolem zahradního architekta je skloubit přání majitele zahrady, současné trendy a samozřejmě vytěžit z prostoru maximum. Architekt by měl rovněž doporučit výběr vhodného rostlinného materiálu, a to co do druhů, kvality i vzrůstu v době realizace zahrady. Laik se sice v rostlinách může vyznat velmi dobře, nezohlední však již barevné kombinace a návaznost a proměnlivost jednotlivých použitých rostlin v průběhu roku. Na druhou stranu spolupráce se zahradním architektem by v žádném případě neměla vypadat tak, že vám vnutí svůj projekt. Vždy se jedná o společné vylaďování představ. Pokud zmíněná situace nastane, obraťte se na jiného dodavatele.

6

Příklad osazení menšího dvora, snaha o sjednocení různorodých materiálů chodníků, zdí a teras s pomocí popínavých rostlin. AZADA STYL

7

Moderní prvek současných zahrad – výsadba do velkých mobilních nádob, která ladí s okolními záhony. AZADA STYL

Zahrada není šatník, móda zde určitě nemá tak velké slovo, ale stejně jako architektura má i zahrada v každém období určitý styl. Co nosí současné zahrady?

V současné době je převládajícím trendem přírodní zahrada se záhony trvalek, trav a půdopokryvných rostlin. Na zahradě by neměly chybět vzrostlé stromy, které poskytují stín a které tvoří prostor. Zahradní architektura však není pouze o rozložení prostoru a navržení vhodných rostlin, ale i o výběru doplňků, jako je mobiliář, stínicí prvky, umělecké artefakty. Vše musí ladit s hlavní myšlenkou a stylem. Zahrada musí být něčím zajímavá, hravá – ať už zajímavým osázením rostlinami, barvou, tvary nebo proměnlivostí. Osobně s oblibou do zahrad používám výtvarné prvky, často speciálně tvořené pro danou konkrétní zahradu. Stačí málo, aby zahrada získala svoji jedinečnost. Například vhodným umístěním sochy, staré velké vázy, zajímavého solitérního kamene či vytvořením slunečních hodin jí dáme příběh. Často jsou zajímavé předměty z blízkého okolí, jako třeba starý obrostlý kmen, kámen porostlý lišejníkem a podobně.

9

Současným převládajícím trendem jsou přírodní zahrady se záhony trvalek, trav a půdopokryvných rostlin za současného využití přírodních materiálů, například solitérně ložených kamenů. AZADA STYL

S jakými chybami se v praxi nejčastěji setkáváte a co byste lidem doporučila?

Nejprve chyba: Realizace rodinné zahrady je většinou poslední fází stavby domu. Majitelé bývají finančně vyčerpaní a často se uchylují k ústupkům oproti původnímu záměru. Je proto důležité mít kvalitně zpracovaný projekt a třeba raději postupovat po etapách než zrealizovat zahradu naráz, ovšem na úkor kvality. Co se týče rad, ideální je spolupráce zahradního architekta již při plánování samotného domu, kdy je větší možnost pracovat s prostorem. Zahrada je přístupná těžké mechanizaci, a tak není problém provést terénní úpravy, modelaci terénu, řešit závlahy, osvětlení a podobně. Při realizaci zahrady rovněž doporučuji autorský dozor, neboť se stává, že realizační firmy úmyslně i omylem nahrazují navržené rostliny jinými alternativami, což může mít za následek ztrátu hlavní myšlenky celého projektu. Velmi důležitý je výběr kvalitního rostlinného materiálu a vlastní založení zahrady. Pokud jsou rostliny správně vybrány a zapěstovány, minimalizují se nároky na jejich další údržbu. S návrhem zahrady je pak vhodné mít i jakýsi manuál k její údržbě – plán péče o jednotlivé části zahrady, který napoví, jak rostliny přikrývat, kdy a jak stříhat trvalky či trávy, jak řezat dřeviny, jakým způsobem hnojit a podobně.

Ing. Jana Vaďurová Ph.D.

Vzdělání:
1995–2002 – MZLU v Brně – obor zahradní a krajinářská architektura
2003–2006 – doktorské studium na VUT v Brně, Fakulta architektury
Působiště: Azada styl
Portfolio:
◗ Návrhy rodinných zahrad v Chrudimi, Hradci Králové, Uherském Hradišti, Starém Městě, Lukavici, Hluku, Heřmanově Městci, Dolním Němčí atd.
◗ Návrhy sadových úprav veřejných ploch v obcích Zlámanec, Lesonice, Loukovice, Radslavice, Česká Čermná, Okřešice atd.
◗ Návrhy sadových úprav obytného areálu Relax Park Třeboň, Podnikatelského inkubátoru Kunovice či Environmentálního centra Rudice atd.
Kontakt: jana.vadurova@azada.cz

10

I verandy, pergoly a posezení jsou předmětem návrhů zahradního architekta. Vše musí ladit – například květ popínavky s použitou dlažbou. AZADA STYL

11

Přírodní charakter dodá zahradě voda. Stačí malá nádržka z kamene, která zůstane po dešti naplněna vodou. Ta pak může sloužit jako pítko pro ptáky či motýly. AZADA STYL

Datum vydání: 1. 11. 2015

Edit: