Zahrada téměř na počkání

Domy rostou rychleji než zahrady, a proto se investorům již v minulosti doporučovalo, aby zahradu nebo alespoň její část založili dříve, než položí základní kámen. V současnosti, kdy je výstavba objektů některými technologiemi často otázkou pouhých měsíců či dnů, však ani to nepomůže. Dům zeleň předběhne v každém případě. Možným řešením je výsadba vzrostlé zeleně.

Zahradu lze rychle založit nejen vzrostlými stromy a keři, ale i pomocí nejrůznějších ozdobných trav. ZAHRADA PRAHA

Stejně jako v jiných případech má i za ložení zahrady vysazením vzrostlých stromů a keřů ve srovnání s klasickým založením zahrady svá pro a proti. Rozhodneteli se, že si svoji zahradu založíte z malých sazenic, počítejte s tím, že bude trvat téměř celé desetiletí, než se promění v zahradu, jakou jste si představovali. Zároveň je však příjemné a zajímavé sledovat, jak zahrada roste, a těšit se z jejích každoročních přírůstků. Je tu ovšem potřeba odborný zásah po celé období růstu dřeviny, aby se správně zapěstovala, zahustila a tím měla do budoucna požadovaný vzhled. Zahrada založená klasickým způsobem vás přijde i levněji. Ovšem v porovnání s časem věnovaným správnému zapěstění a údržbě dřevin není částka investovaná do vzrostlých dřevin oproti částce a času údržby menších dřevin tak astronomicky odlišná.

Nejčastěji se sázejí stromy a o výšce dva až tři metry, ale není problém vysadit strom vysoký 15 metrů. REALIZACE ZAHRAD

 

CO SE VYPLATÍ

V zahradách se vysazují především vzrostlé jehličnany, jako jsou jedle, borovice a smrky a jejich kultivary různých barev, tvarů, z listnatých stromů pak například široká škála javorů, buků, jilmů, sakur nebo habrů, ale i ovocné stromy. Za rozumnou investici se považuje výsadba živé ho plotu z tújí nebo habrů či tisů o výšce 150 až 200 cm. Nejenže vám na zahradě okamžitě zajistí cenné soukromí, ale vypadá i hezky a většinou vás přijde na čtvrtinu, maximálně třetinu toho, co by stál plot z kamene, dřeva a podobně. Otázkou je, zda se vyplatí investovat i do určitých kultivarů vzrostlých solitérních keřů, které rostou jako z vody – během jednoho roku povyrostou o 50 až 70 centimetrů.

V zahradách se nejčastěji vysazují vzrostlé jehličňany – nejrůznější kultivary smrků, borovic a jedlí… ZAHRADA DVOŘÁČEK

Své zahradě můžete pořídit nepřeberné množství druhů vzrostlých dřevin. Nejčastěji se sázejí stromy o výšce dva až tři metry, ale není problém vysadit dlouhána, který již dorostl do patnácti metrů. Co se týče dalších výhod výsadby vzrostlých stromů, tou největší je přirozeně okamžitý vzhledový efekt, pro ovocné stromy kromě dřívější sklizně plodů hovoří i to, že větší stromky lépe odolávají nemocem a škodlivému hmyzu.

Další výhodou výsadby vzrostlých rostlin je i to, že usnadňují přípravu projektu, neboť je možné u nich snadněji odhadnout, do jaké výšky dorostou i jak se budou podílet na celkovém vzhledu zahrady. Vzrostlá zeleň slouží i jako účinná větrná bariéra a také jako částečná ochrana proti hluku a prašnosti.

Výsadba vzrostlé zeleně je spojena s vyššími pořizovacími náklady, ale na druhou stranu šetří čas, o kterém se přece říká, že jsou peníze. ZAHRADA DVOŘÁČEK

CO JE TŘEBA POHLÍDAT

Nevýhodou založení zahrady ze vzrostlých keřů a stromů jsou především jejich již zmíněné vyšší pořizovací náklady, na nichž se podílí řada faktorů. V prvé řadě je to nákladná distribuce. Pouze 30 až 40 % výsadby pochází z domácí produkce. Většina stromů se dováží ze zahraničí, například z Německa, kde mají s tímto sortimentem mnohaleté zkušenosti. Původu je třeba věnovat pozornost. Mnohem větší šanci na zakořenění, ale i další růst, mají rostliny pocházející ze země s podobnými klimatický mi podmínkami, jako jsou u nás, to znamená například ze zmíněného Německa. Naopak stromy a keře původem z Nizozemska či již ních zemí u nás často pouze živoří, pokud přímo neuhynou.

Dále je třeba věnovat pozornost, jak říkají zahradníci, „zapěstovanosti“ rostliny. O té nevypoví dá pouze její výška. Sazenice by měla být i dostatečně silná – široká a hustá, čehož se docílí jejím pravidelným zastřihováním, hnojením a chemickou ochranou.

Zeleň své zahradě můžete opatřit i tímto způsobem – pomocí mobilních keřů a stromků.

Výhodou vzrostlých stromů mimo jiné je, že usnadňují přípravu projektu zahrady. ZAHRADA DVOŘÁČEK

 

REALIZACE ZAHRAD KDY A JAK

Stromy a keře distribuované v zemních balech se sázejí pouze na jaře – od března do května, nebo na podzim – od září do listopadu. Rostliny ve speciálních kontejnerech lze vysazovat v podstatě po celé vegetační období. Chceteli, aby se vám zeleň v zahradě ujala, její výsadbu je rozumnější svěřit specialistům. Ti mají kromě zkušeností k dispozici speciální techniku, ale většinou upřednostňují na privátních zahradách ruční vysazení sazenice. Důvodem je to, že lidé se chovají k sazenici s větším citem než stroj a nezdevastují při tom okolí. Častým problémem je také přístupnost na pozemek. Pro představu – například třímetrový strom se sází do jámy přibližně o rozměrech 60 x 60 x 60 cm (podle velikosti zemního balu) a její vyhloubení je pro tři lidi otázkou několika minut při standardní kvalitě půdy. Po vysazení je rostlinám třeba zajistit vydatnou zálivku a hlídat jejich zdravotní stav.
Zvláště letos, kdy byl květen obdobím vytrvalých dešťů, čerstvě vysazené rostliny uhnívaly a ohrožovaly je mšice, houbové choroby a další škůdci. Zde je třeba včas povolat na pomoc odborníka. Výsadbou vzrostlé zeleně v podobě stromů práce na nové zahradě nekončí. Následuje výsadba keřů a pro zjemnění celkové „image“ zahrady různých okrasných travin. V mulčovací kůře se ponechávají místa na trvalky nebo letničky, díky nimž vaše zahrada příští rok rozkvete.

Po vysazení je třeba rostlinám zajistit vydatnou zálivku a pohlídat jejich zdravotní stav. ZAHRADA DVOŔÁČEK

SPECIÁLNÍ SAZENICE

Přesazovat nelze všechny vzrostlejší keře a stromy. Rostliny, které jsou určeny k tomuto účelu, se několikrát přesazují, aby neměly možnost vytvořit si delší silné kořeny, které by při přesazování musely být zkráceny a tak by došlo k odstranění jemných vlásečnicových kořenů, kterými rostliny přijímají vláhu a v ní potřebné živiny. Podobného výsledku se dosáhne jejich obrytím a tím zamezení vytvoření zmiňovaných silných kosterních výhonů. Rostliny, které se vykopou z půdy, je třeba co nejdříve přesadit na nové stanoviště nebo vysadit do kontejneru.

Pokud nechcete čekat, až stromy a keře na vaší zahradě povyrostou, vysaďte na ni již vzrostlé rostliny.

To, že zahrada byla založena ze vzrostlé zeleně, nepoznáte. REALIZACE ZAHRAD

 

JAK SE SÁZEJÍ

Pustíteli se sami do výsadby vzrostlé zeleně, musíte dodržet několik základních pravidel. Pečlivě zvolte místo a nezapomeňte, že strom či keř poroste, a proto musí mít okolo sebe dostatek prostoru. Jáma, kam ho zasadíte, by měla mít čtvercový nebo kruhový tvar a mírně se zužovat směrem dolů. Co se týče velikosti – průměr jámy i její hloubka by měly být 2,5krát větší, než je hloubka a průměr kořenového balu vysazovaného stromu či keře. Je vhodné rozrušit dno a stěny jámy, aby rostlina lépe zakořeňovala. V zahradách, s nepropustnou půdou, je vhodné dát na její dno štěrkovou drenáž, jámu naplnit do poloviny vodou a po jejím vsáknutí přistoupit k samotné výsadbě.

Zeleň své zahradě můžete opatřit i tímto způsobem – pomocí mobilních keřů a stromků. REALIZACE ZAHRAD

Alena Vondráková, odborná spolupráce:
www.realizacezahrad.cz a Zahrady Praha
Foto: archiv fi rem

Pomocí vzrostlé zeleně, například tújí, se zahradám pořizují živé ploty. ZAHRADA SKOUPÝ

 

 

Datum vydání: 23. 1. 2021

Edit: