Zahradní zídky prostor promění

Zahradní zeď nebo nižší zídka slouží nejen k vymezení hranic vašeho soukromého prostoru, ale pomohou vám také strukturovat terén zahrady a proměnit tvář jinak fádní parcely k nepoznání.

Máte na zahradě problém s nestabilním svahem? Nebo chcete svažitý pozemek jen trochu „narovnat“, abyste jej mohli více využívat? Možná toužíte mít na zahradě jen zajímavý dekorativní prvek, který vám bude připomínat dovolenou ve slunné Provence. Ať je váš důvod jakýkoli, dekorativní zahradní zídku si ve většině případů zvládnete zbudovat sami. Chce to jen odhodlání, šikovné ruce a správně zvolený materiál, ze kterého bude zídka zhotovena.
K budování opěrné zdi, která ponese na svých bedrech část hmoty svahu nad nebo pod vaším domem, si už raději přizvěte na pomoc odborníky. Nezávaznou konzultaci, konkrétní návrhy šité na míru danému prostoru i samotnou realizaci nabízí spousta firem zaměřujících se na zahradní architekturu. Ceny se liší v závislosti na každé firmě i příslušné lokalitě.

Zídky zhotovené z pískovce z lomu Havlovice, dlažba z mrákotínské žuly z lomu Mrákotín. www.ka-sta.cz

Zídkami lze kromě výškového členění pozemku dosáhnout i formování jednotlivých prostorů a funkcí v zahradě. www.flera.cz

Který typ zvolíte?

Zídka může mít mnoho podob a bude také v zahradě zastávat celou řadu funkcí.
„Jedná se v zásadě o technický prvek, který má nosnou, nebo řekněme clonící funkci. Zdí i zídek je celá řada typů, primárně je lze rozdělit na zpevněné a nezpevněné, tzv. suché zídky a z našeho pohledu na opěrné a volně stojící. Opěrné zídky pomohou vyřešit ve svažitých místech terénní modelace, volně stojící zídky jsou naproti tomu prostorotvorným prvkem, který dokáže zastat funkci clony nebo vymezit prostor; a nemusí se přitom jednat vždy o zídku vysokou hned dva metry,“ vysvětluje zahradní a krajinný projektant Jiří Stiborek z atelieru Flera.

Funkci plotu zastane romantická zídka ze starých kamenů, lze ji osázet rozchodníky, netřesky a dalšími suchomilnými rostlinami. www.flera.cz

Stavba zídky z prvků ZiqZaq Blok je díky stavbě na sucho velmi jednoduchá. Tyto prvky umožňují vytvoření libovolného oblouku, stínících zídek i ochranných zdí proti sesunutí zeminy a povrch grind do zahrady skvěle zapadá. www.kb-blok.cz

Než se rozhodnete

Už vybíráte materiál, ze kterého bude zídka nejhezčí? Kromě osobních preferencí vezměte v úvahu i styl zahrady, její rozlohu, druhy rostlin, které zde máte vysazené, a samozřejmě i vzhled vašeho domu a jeho fasádu. Umístění zídky je pak důležité vzhledem k množství světla a stínu. Také barva materiálu pro stavbu zídky rozhoduje o jejím působení na vaše smysly. Pokud vyberete tmavý kámen a zídku vytvoříte v místě, kam dopadá málo světla a kde je zahrada spíše tmavá, může se stát, že kout ještě více ztmavne, bude působit ponuře a zahrada se tím opticky zmenší.

Hitem posledních let jsou i vyvýšené záhony, ke kterým se nemusíte tolik ohýbat. www.flera.cz

Z lůna přírody i z betonu

Chcete se vydat přírodní cestou a ke zhotovení zídky použít dřevo, zeminu a přírodní kámen? Nebo vsadíte raději na litý beton a betonové prefabrikáty, které jsou prakticky tvarované tak, aby se vám s nimi co nejjednodušeji pracovalo a stavba šla rychle od ruky? Jako další možnost se nabízí i klasická cihla nebo jiný zdicí materiál a samozřejmě také gabiony, které jsou v prostředí soukromých zahrad v posledních letech stále populárnější. Tyto drátokamenné prvky mohou mít tvar krychle nebo kvádru a jejich ocelové klece lze vyplnit přírodním nebo lomovým kamenem.

Potřebujete-li zahradě vdechnout řád a mít jasně oddělený trávník od chodníčků či dvě různě vysoké úrovně záhonu nebo trávníku, pak s WoodBlocX to bude hračka. Více na www.woodblocx.cz.

Systém zahradních opěrných zdí Garden Stone byl vytvořen speciálně pro prvky zahradní architektury, jako jsou okrasné zdi a zídky, dělicí stěny nebo zídky pro překonání výškového rozdílu. www.kb-blok.cz

Aby vydržela co nejdéle

Zejména nižší zídky je možné vytvořit ze skládaného kamene, který budete prosypávat zeminou. K výraznému zpevnění zídky přispějete tím, že na ni vysázíte drobné rostliny nenáročné na závlahu, které svými kořeny hmotu zídky zpevní.
Optické předěly lze tvořit také ze dřeva, ovšem v tomto případě berte v úvahu nižší životnost tohoto jinak krásného přírodního materiálu a smiřte se s tím, že zídka tu rozhodně nebude stát na věky. Pokud na dřevu přece jen trváte, zvolte odolnou tvrdou dřevinu, z místních zdrojů například akácii nebo dub, ze zahraničí jsou pak vhodné exotické dřeviny, které snáze odolávají výkyvům počasí. Zajímavou alternativu představují také železniční pražce, u nichž se krátkodobé životnosti nemusíte bát.

Příklad použití gabionu s integrovaným přelivem vodního prvku. www.flera.cz

Rychlá varianta

Sáhnete-li po betonových dílcích, pak betonové tvarovky nebo svahovky představují jednoduchou a rychle rostoucí variantu, která snadno a dlouhodobě odolává všem vrtochům rozmarného počasí. Některé dílce, určené pro zpevnění svahů, poskytují prostor pro osázení nejrůznějšími druhy skalniček, půdopokryvných rostlin i třeba zakrslejších druhů zahradních okrasných cibulovin i keříků. Zídku, jejíž jednolitá plocha by jinak působila nezajímavě, tak příjemně oživíte. Pokud si přejete, aby splynula s terénem zahrady, právě tohle je nejlepší řešení, jak kýženého efektu dosáhnout.

Jaké typy a druhy?

Radí Ing. Jiří Stiborek, zahradní a krajinný projektant z atelieru Flera.

Do jakých typů zahrad jsou zídky vhodné?

Použití zídek se nabízí především na svažitých pozemcích, kde se využívá zejména jejich opěrné funkce. Vždy záleží na konkrétním případě, avšak obecně platí, že na svažitých pozemcích je pomocí zídek možno získat více užitného prostoru. Vhodně navržené zídky pak mohou dle výšky sloužit například jako místo pro posezení. Pokud by však měla opěrná zídka přesáhnout výšku jednoho metru, je třeba ji řešit se stavebním úřadem.

Jaké druhy materiálů se k jejich zhotovení nejčastěji používají?

Vhodný materiál na stavbu zídek záleží na typu a účelu zídky. Z estetického hlediska jsou nejvhodnějšími pokud možno místní materiály. Ty vypadají autenticky a často se v daném prostředí opakují. Takové zídky pak dokonale zapadají do svého okolí, působí tak, že do prostoru patří.
Někdy však nelze místní materiál pro daný účel použít a je třeba zvolit jinou možnost. Dobře také vypadají materiály, které si na nic nehrají. Betonová zídka z přírodního nebarveného betonu bude určitě vypadat lépe, než betonová zídka, která se tváří jako zídka kamenná.

Proč si vybrat gabiony

Před několika lety se začaly masivněji objevovat i v soukromých zahradách. Jedná se o prvek, který může posloužit i v drobnější zahradě, je však třeba jej používat s rozmyslem, nehodí se všude.
Samotná konstrukce sestává z kovových sítí vyskládaných kameny, což prvku dává technický vzhled. Gabiony je třeba dobře řemeslně zpracovat, nikde by neměly koukat ostré konce sítí, tvar by neměl být vyboulený ani křivý.

Gabiony jsou technickým prvkem s řadou předností:

– Dá se na ně využít různorodý materiál včetně lokálních zdrojů.
– Nejsou náročné na hloubku založení.
– Jsou relativně rychle realizovatelné, a to i v zimním období.
– Jsou propustné pro vodu a snadno porostou zelení.
– Co se týče finanční stránky, jsou dostupnější než tradiční řešení.

Další možnosti, jak využít gabiony

Shora mohou být nízké gabiony opatřeny dřevěným sedákem.
Gabiony vymezující hranice pozemku mohou být opatřeny prázdným košem sloužícím jako opora pro pnoucí rostliny nebo jako oplocení.
Chytré a praktické použití gabionu závisí na dobře promyšleném záměru.
www.flera.cz

Text: Naděžda Vondrášková
Foto: archiv firem a Shutterstock

Více informací se nachází v červnovém vydání z roku 2017, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Uložit

Edit: