Zateplení je kabát pro celý rok

Zateplení jinak: Dům je postaven z cihel s tepelnou izolací integrovanou uvnitř zdiva. Jde o plnohodnotnou izolaci po celou dobu životnosti stavby. Wienerberger.

Jedním ze zásadních problémů starších rodinných domů je jejich energetická náročnost. Přináší to nejen zbytečné výdaje, ale i zdravotní rizika. Řešením je tepelná izolace.

Statistiky dokazují, že přetápění obytných budov v zimě vede u starších lidí ke zvýšené zimní úmrtnosti. A u dětí vyvolává bydlení ve vlhkých, špatně izolova ných a nedostatečně větraných domech alergie nebo onemocnění dýchacích cest.

 

KLÍČOVÁ VOLBA NA ÚVOD

Ze všeho nejdříve se musíte rozhodnout, jakou formu tepelné izolace fasády zvolíte. Na výběr máte kontaktní tepelněizolační systémy, které bývají lepidlem nebo tmelem pevně spojeny s podkladem a zpravidla ještě ukotveny hmoždinka mi, nebo některé z moderních řešení provětrávané fasády, kde je cíleně položen důraz na to, aby stěna dýchala a mohla z ní přirozeně odvětrávat vlhkost. Pro vlastní realizaci jakékoli tepelné izolace je ideálním obdobím jaro či podzim, kdy teploty neklesnou pod 5 °C a zároveň nepřekročí 30 °C.

Lepení desek expandovaného pěnového polystyrenu (EPS), nařezaných přesně na míru s výřezy pro okna, na fasádu rodinného domu. Miroslav Mikš

I. KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ

Podmínkou pro využití kontaktního tepelněizolačního systému je suché zdivo a pevný a únosný podklad. Nejrozšířenější jsou systémy ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), které tvoří ucelené a do detailů propracované sestavy kontaktního zateplení. Termín „zateplení“ je vlastně matoucí: Tepelná izolace domu brání stejně zimnímu promrzání objektu jako jeho letnímu přehřívání. Výhodou systémů ETICS je, že jsou vždy sestaveny z produktů jednoho výrobce, které se vzájemně doplňují a brání tvorbě tepelných mostů. Systém by neměl být aplikován svépomocí, nýbrž vyškolenou odbornou firmou.

Bez tepelných mostů: detail přípravy pro kotvení venkovních žaluzií se systémem Propasiv při zateplování. Podstatné je nenarušit vrtáním dokonale utěsněnou obálku domu. Propasiv.

Pro radu se můžete obrátit na profesní sdružení výrobců nejčastěji používaných izolačních materiálů: Sdružení EPS ČR (pěnový polystyren EPS – www.epscr.cz) nebo Asociaci výrobců minerální izolace (www.mineralniizolace.cz). Ke kontaktní tepelné a zvukové izolaci ovšem můžete použít i přírodní konopné či dřevovláknité fasádní desky, řadu dalších izolací na bázi plastu (PU či PIR desky) nebo moderní tenké izolace z tvrzené fenolické pěny.

Šedý pěnový polystyren (s přídavkem grafi tu) dosahuje lepších izolačních vlastností než klasický bílý EPS. Vrstva 14 cm zateplení, detail u okna. Karel Murtinger, Ekowatt.

JAK UŠETŘIT NEJVÍC

U běžných izolačních desek mějte na paměti, že investice do izolace s menší tloušťkou než 15 cm bývá velmi nevýhodná. Nejvyšší náklady jsou totiž spojeny s realizací zateplení, cenový rozdíl v tloušťce izolačního materiálu je už minimální. Proto se téměř vždy vyplatí provést komplexní zateplení v nízkoenergetickém standardu. Pak by se vám investice měla vrátit nejpozději do 15 let, přičemž životnost kvalitního zateplení je přinejmenším dvojnásobná.

I. PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

Také moderní provětrávané fasády vytvářejí ucelený systém. Jejich principem je existence větrané mezery mezi izolantem a vnější fasádou, kterou můžete vytvořit téměř z jakéhokoli obkladového materiálu (od vláknocementových desek přes dřevo až po fotovoltaické panely). Jedná se o tzv. bezkontaktní zateplení domu, kdy je mezi tepelným izolantem (nejčastěji desky minerální vaty) a fasádním obkladem vzduchová mezera, která díky komínovému efektu (proudění vzduchu) pomáhá odvádět vlhkost z celé konstrukce domu. Zabraňuje tak tvorbě plísní uvnitř objektu a zároveň konstrukci aktivně vysouší. Navíc se tímto způsobem budova v horkých letních dnech příjemně ochlazuje. Tím, že domu umožňuje dýchat a zároveň účinně regulovat teplotu, zajišťuje odvětrávaná fasáda energeticky úsporné a hlavně zdravé místo k bydlení. Vlastní fasádní obklad je zavěšen na dřevěném nebo kovovém roštu a v případě potřeby se dá jeho poškozená část snadno vyměnit.

VEDLEJŠÍ EFEKTY

Provětrávaná fasáda má i další přínosy. Jedním z nich je kvalitní zvuková izolace. Díky tomu, že udržuje zdivo suché, prodlužuje také životnost celého domu. Větraná mezera dokáže vyrovnávat i tepelné rozdíly mezi interiérem a exteriérem bez extrémního namáhání konstrukce. Bezpečně odvádí rovněž dešťovou vodu, která tak nemůže poškodit izolační desky. Fasádní obklad lze vytvořit jako bezúdržbový a dodat tím budově trvale atraktivní vzhled.

 


CO VÁM ZATEPLENÍ PŘINESE

  • Úspora topných nákladů činí v průměru 50 %, ale u starších samostatně stojících rodinných domů může při komplexním zateplení dosáhnout až 80 %.
  • Další peníze vám kvalitní tepelná izolace domu ušetří v létě díky minimálním nákladům na klimatizaci objektu.
  • Zdraví dětí a starších lidí je hodnota k nezaplacení!
  • Tepelnou izolací dlouhodobě zlepšíte celkový technický stav budovy, prodloužíte její životnost, dodáte fasádě atraktivní vzhled a celý objekt výrazně zhodnotíte.

 

Postup výstavby provětrávané fasády Diagonal 2H s dřevěným obkladem svépomocí: Dutina pro vložení tepelné izolace a budoucí tvar fasády se vymezí montáží pomocných svislých kovových profi lů. Do nich se pak vkládá bez nutnosti dodatečné fi xace pružná izolační vlna Mineral Plus. Pomocí oboustranné lepicí pásky potom položíte difuzně otevřenou větrotěsnou fólii, kterou zakryjete dřevěným roštem. Ten vymezuje větranou vzduchovou dutinu a vytváří podklad pro montáž pohledového opláštění z modřínových palubek. Knauf Insulation.

 

 

Text: Vít Straňák, foto: archiv firem

Edit: