Aby nás komín ochránil

Dokonalejší spalování kvalitnějších paliv v moderních spotřebičích způsobuje, že z komínů téměř nevidíme stoupat kouř. To by nás mohlo vést k domněnce, že na komínu už tolik nezáleží. Opak je ale pravdou. Přestože spaliny nejsou téměř vidět, nepřestávají být nebezpečné. A to jak lidem, tak komínu.

I dnes platí, že komín musí zajistit bezpečný odvod spalin od zdroje tepla a jejich rozptyl do volného ovzduší, tedy mít dostatečný tah. Změnily se však spotřebiče a s nimi i spaliny, které musí komín odvádět, a co je stejně důležité – změnily se i samotné domy.

Jedna vrstva nestačí

Důsledkem dokonalejšího spalování a vyšší účinnosti spotřebičů je nižší teplota spalin. U chladnějších spalin je zajištění správného tahu obtížnější, protože zdrojem tahu je právě teplo ve spalinách. Aby spaliny rychle nechladly a nezkondenzovaly dřív, než opustí komín, musí být spalinová cesta tepelně izolována. Mluvíme pak o vícevrstvých komínech, které mají mezi pláštěm a vložkou vrstvu minerální izolace, případně sám plášť má vysoký tepelný odpor. Tam, kde není možné zajistit dostatečný přirozený tah, je třeba vyřešit nucený odvod spalin pomocí ventilátoru. Pak je však provoz komínu závislý na dodávce elektrického proudu, v rodinných domech je proto lepší se tomuto řešení vyhnout.

Parotěsný prostup z nehořlavých desek z pěnového skla Foamglass bezpečně napojí ve střešní konstrukci paropropustnou fólii na cihelné komínové těleso. Má hned tři výhody: Není difuzní, brání tvorbě rosného bodu a srážení vlhkosti. Zároveň představuje tepelně izolační řešení, které zamezí úniku tepla kolem komína, protože je napojeno přímo na něj. heluz.cz

Komín v utěsněném domě

V dobře utěsněných domech, kterými jsou v současné době de facto všechny novostavby i rekonstruované domy s vyměněnými okny, není z pochopitelných důvodů možné používat spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti, ale spotřebiče s nezávislým přívodem vzduchu, tedy plynové spotřebiče typu C a kamna či krby, které mají kromě spalinového hrdla ještě hrdlo pro přívod externího vzduchu. Přívod vzduchu může být řešen samostatně, nebo se o něj může postarat průduch v komínovém tělese – vzniká takzvaná vzduchospalinová cesta.
Kromě tohoto vzduchu nutného ke správnému hoření je potřeba se postarat i o to, aby z pečlivě zatepleného a utěsněného domu neunikalo teplo, respektive teplý vzduch, právě komínem a netěsnostmi kolem něho. Proto musejí být prostupy komínového tělesa střechou a stropy perfektně utěsněny. K určitým tepelným ztrátám může docházet i díky konstrukci vícevrstvých komínů, kde je tepelná izolace odvětrávána systémem vzduchových kanálků ústících do větrací mřížky. Proto jsou například u pasivních domů vhodným řešením systémy bez tohoto zadního odvětrávání.

Jaký komín zvolit?

Toto letmé nahlédnutí do nitra komínů naznačuje, že správně navrhnout komín pro konkrétní stavbu je věc zásadní pro bezchybné, a tedy i bezpečné fungování kotlů, kamen, krbů… Není proto možné postavit nejdříve komín a pak teprve řešit, čím a jak budeme topit. Musíme ho stavět s ohledem na druh paliva, výkon spotřebiče a samotný dům, jeho
výšku, druh konstrukce i energetickou náročnost. To znamená, že již v projektu je potřeba vědět, jak bude dům vytápět a tedy jaký bude potřebovat komín.
A nejde jen o novostavby, ale i o domy rekonstruované. Výměna oken a zateplení domu naruší dosavadní situaci v domě, do domu přestane proudit netěsnostmi vzduch a nebude ho dostatek pro hoření, komín zdánlivě ztratí tah. Bude tedy nutné se postarat o externí přívod vzduchu, abychom se nedostali do situace, kdy budeme muset otevírat okna, abychom si mohli zatopit. S velkou pravděpodobností bude potřeba vyměnit i stará kamna či kotel. Pak bude nezbytné provést revizi komínu. Tu je totiž podle zákona nutné zajistit vždy, připojujeme-li ke komínu nový spotřebič.

Lehký třívrstvý komínový systém PERMETER v designovém barevném stylu je vhodný pro všechny druhy paliv a většinu typů spotřebičů. schiedel.cz

Nevymýšlejte vymyšlené

Situaci v současné době usnadňují výrobci, kteří nabízejí ucelené komplety – systémové komíny. Určitě se proto vyplatí nepouštět se do stavby individuálního komínu. Pokud tak nečiní skutečný odborník, jedná se spíše o hazard. Systémové komíny jsou promyšlené i odzkoušené tak, aby dobře fungovaly, včetně připojování spotřebičů či řešení částí nad střechou. Certifikované systémy musí splňovat celou řadu přísných kvalitativních a bezpečnostních kritérií. Kromě certifikace se při výběru konkrétního systému zaměřte i na to, jaké poskytuje firma garance a servis. Při instalaci je bezpodmínečně nutné přesně dodržet pokyny výrobce a vyhnout se jakýmkoliv improvizacím či náhradě originálních komponent komínového systému jinými materiály. Je tedy potřeba zvolit spolehlivou realizační firmu, případně si ji i pohlídat tak, aby nic neošidila. Některé stavebnicové systémy je možné realizovat i svépomocí, výrobci často nabízejí odbornou pomoc. Před uvedením komínu do provozu je nutná jeho revize.

Jeden nebo dva?

Dva komíny v jednom domě nemusí být rozmařilost, ale užitečné řešení pro domy s centrálním teplovodním vytápěním, doplněné o krb či kamna. Toto řešení je vhodné tam, kde nechceme mít kotel a krb blízko u sebe, a není proto možné využít komínu se dvěma průduchy různého průměru. Většinou se kotel, často s akumulační nádrží, umisťuje do technické místnosti stranou hlavního obytného prostoru.

Zděný nebo nerezový?

Komínové systémy se navrhují jako třívrstvé, kde vrstvy tvoří komínová vložka, tepelná izolace a plášť. Ten může být zděný – z betonových tvárnic či cihel, anebo z nerezového plechu. Z hlediska bezpečnosti a funkčnosti je možné zvolit kterýkoliv z nich, samozřejmě pokud je komín správně vybrán a nadimenzován.

  • Zděné komíny se vyznačují dlouhou životností, dají se přizpůsobovat a vložkovat pro různé druhy palivových spotřebičů, mohou mít více průduchů. Jeden z průduchů je možné využívat pro některé instalační svody, větrání či ponechat jako rezervu pro případnou změnu vytápěcí soustavy. Jsou náročnější na montáž a mají velkou hmotnost, vyžadují proto nosný základ.
  • Plechové komíny, obvykle z antikorozní oceli, nevyžadují nosný základ, často se používají v dřevostavbách. Jejich nízká hmotnost umožňuje ukotvit celý komín na vnější nosnou stěnu domu, čímž odpadá choulostivý prostup střechou a stropními konstrukcemi. Výhodou je, že mohou být snadno instalovány i dodatečně. Kvalitní nerezové třívrstvé komíny jsou dražší než zděné.

Text: Miloslava Perglová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 13. 9. 2019

Edit: