Ateliér ELAM: Aktivní, pasivní a housenkovitý

Málokdo má větší zkušenosti s výstavbou nízkoenergetických, pasivních, nulových, plusových a ekologických domů než brněnský architekt Mojmír Hudec, zakládající člen Centra pasivního domu a vůdčí osobnost Ateliéru ELAM.


Ing. arch. Mojmír Hudec
Zakladatel a jednatel Ateliéru ELAM je absolventem FA VUT Brno (1980). Již v roce 1991 spoluzakládá česko-francouzskou společnost Bioklimat sdružující řadu odborníků na nízkoenergetické a solární stavby. Pod její hlavičkou projektuje přelomovou nízkoenergetickou stavbu Sluneční penzion ve Svitavách (dokončen 1993). Po roce 2000 projektuje a realizuje první domy podle pasivního standardu. Má za sebou desítky realizací pasivních a nízkoenergetických domů optimalizovaných programem PHPP 8.5. Ve svých projektech využívá principy a prvky soběstačných domů. Dává přednost používání přírodních materiálů a ekologických technologií. Je autorem odborné knihy „Pasivní dům – proč a jak stavět“ a knihy „Pasivní domy z přírodních materiálů“ (Grada). V rámci Centra pasivního domu působil jako místopředseda rady, je místopředsedou Sdružení hliněného stavitelství v Brně a členem sdružení Ekodům v Praze.
www.elam.cz


Aktivní dům ve Svinošicích

Jaký je energetický koncept domu?
Dům je řešen v pasivním standardu, ale je založen také na užití aktivních prvků. Základ tvoří pasivní standard izolací s využitím izolačního trojskla na okenní otvory a všech opatření pro zajištění vzduchotěsnosti stavby. Ale kromě toho jsou v domě použity dva aktivní systémy – větrací rekuperační jednotka a solární fotovoltaické kolektory.

Jak tyto aktivní systémy fungují?
Rekuperační jednotka Duplex Atrea je umístěna v technické místnosti a zajišťuje větrání objektu i jeho základní vytápění (v kombinaci s malým tepelným čerpadlem vzduch-vzduch). Sociální zařízení a prostor kuchyně jsou napojeny na odtah, přívod čerstvého vzduchu je do obytných pokojů. Vzduch přirozeně prochází pod dveřmi bez prahů. Jednotka má možnost přepojení na přívod vzduchu ze zemního kolektoru.
Solární fotovoltaické panely jsou umístěny na části pultové střechy a mají ideální orientaci vůči slunci. Po jejich osazení se dům stal energeticky plusovým.

Jak jste řešil architekturu domu a jeho zasazení do okolí?
Objekt jsem řešil jako přízemní ekologickou dřevostavbu s plochou zelenou střechou, která v severní části přechází do pultové střechy s fotovoltaikou. Hlavní průčelí je orientováno na jih a před ním je dřevěná terasa, jejíž přístřešek dům chrání proti letnímu horku. Celá fasáda má modřínový obklad, všechny konstrukce jsou přírodní a difúzně otevřené.
Tvar domu navazuje na tvarosloví domů v bezprostředním sousedství. Prakticky totožný tvar má sousední dům ze severní strany. Oba domy tvoří společně snížený horizont, který vytváří pozvolný přechod do volného území.

 

Vizitka domu

Lokalita: Svinošice
Zastavěná plocha: 183 m2 + terasa 74 m2
Užitná plocha: 131 m2 (bez garáže)
Měrná potřeba tepla na vytápění: 20 kWh/m2
Projekt: 2009
Realizace: svépomocí, dokončení 2011
Autor projektu: Mojmír Hudec
Cena realizace: 4,3 mil. Kč


Pasivní dům „Pod třešní“

Dvoupodlažní rodinný dům má sedlovou střechu s mírným sklonem a je orientován k jihu. Díky velkorysému prosklení do zahrady (dřevěná okna Slavona s izolačním trojsklem) využívá na maximum solárních zisků. U vstupu na parcelu je umístěna dvojgaráž, k níž vede zpevněná příjezdová cesta (pojezdný trávník). Umístění domu na pozemek bylo od počátku cíleno tak, aby zůstala zachována velká původní třešeň. Fasáda je hladká ve světlé pastelové barvě. Z jižní strany a u vstupu se nachází předsazená dřevěná konstrukce se světlou lazurou, nad vstupem je umístěn otevřený dřevěný přístřešek. Stavba je řešena v tradiční zděné technologii z vápenopískových bloků KM Beta založených na betonových základových pasech. Kontaktní izolace je vyhotovena z grafitového polystyrenu. Strop je monolitický, sedlová střecha má konstrukci z dřevěných úsporných vazníků, kvalitní izolaci (minerální vlna Isover + foukaná celulóza Climatizer) a plechovou krytinu. Vytápění zajišťují krbová kamna na dřevo spolu s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Teplovodní podlahové topení je kombinováno s teplovodními radiátory na stěnách u vyústek vzduchotechniky. Řízené větrání pomocí rekuperační jednotky Paul Santos. Sociální zařízení a prostor kuchyně jsou napojeny na odtah, přívod čerstvého vzduchu je vyveden do obytných pokojů.

Vizitka domu

Zastavěná plocha: 120 m2
Užitná plocha: 184 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2
Autor projektu: Mojmír Hudec
Realizace: Modesto green, dokončení 2015


Dřevostavba „Housenka“

Pasivní objekt atypického tvaru (půdorys v mírných obloucích tvaru písmene „S“) je řešen jako jednopodlažní dřevostavba s dřevěným obkladem a pultovou zelenou střechou. Hlavní fasáda má orientaci k jihu a celou ji lemuje průběžná terasa, která navazuje na obývací a jídelní část. Proti letnímu slunci jsou prosklené plochy chráněny přesahem střechy. Ve východní části objektu je přístřešek rozšířen pro venkovní sezení, na něž navazuje přírodní koupací jezírko a objekt sauny. U vstupu na parcelu je otevřený přístřešek pro dvě auta se skladem. Stavebně je dům založen na provětrávané mezeře, vytvořené podélnými pasy ze ztraceného bednění. Celá konstrukce objektu je řešena z úsporných dřevěných I-nosníků s izolací z foukané celulózy a s konopnou tepelnou izolací. Vnitřní povrchy tvoří hliněné omítky v kombinaci s deskami z lisované slámy. Celý dům byl postaven z prefabrikátů zhotovených ve výrobně. Objekt vytápějí krbová kamna na dřevo, pojistku tvoří přímotopná tělesa v jednotlivých místnostech. Větrání zajišťuje kompaktní rekuperační jednotka se zabudovaným malým tepelným čerpadlem. Rozvody ohřátého čerstvého vzduchu jsou provedeny v podhledech. Větrací jednotka je osazena rovněž zásobníkem na teplou vodu o objemu 180 l, její ohřev zajišťuje zabudované tepelné čerpadlo.

Vizitka domu

Lokalita: Olšany
Zastavěná plocha: 246 m2
Užitná plocha: 119 m2
Měrná potřeba tepla na vytápění: do 20 kWh/m2
Autor projektu: Mojmír Hudec
Realizace: H.L.C., dokončení 2013

 

 

 

 

text Vít Straňák foto Robert Žákovič, Martin Slabý, Ota Nepilý a Mojmír Hudec

Datum vydání: 5. 2. 2022

Edit: