Klimatizace aneb Budiž chládek!

Loňské extrémně horké léto značně pozvedlo popularitu klimatizací a možná přesvědčilo i odpůrce těchto zařízení. Přece jen touha po ochlazení je silnější než rizika, která bývají s používáním klimatizace spojována. Tato rizika ale ve skutečnosti neexistují. Jsou totiž způsobena jen špatným používáním.

MOBILNÍ A PEVNÉ

Sortiment klimatizačních jednotek zahrnuje mobilní klimatizace, u nichž odpadá nutnost odborné montáže. Odvod tepla zajišťuje flexibilní hadice o průměru asi 120 mm zaústěná do venkovního prostoru (do okna nebo otvorem do fasády).
Druhou možností jsou pevné klimatizace dělené, takzvaný split/multisplit. Sestávají z jedné jednotky venkovní, na kterou je možné napojit jednu až pět jednotek vnitřních. Vyžadována je odborná montáž – podle platné legislativy smějí s chladivem nakládat výhradně certifikované osoby.

JAKÝ VÝKON?

Výkon klimatizační jednotky se navrhuje podle tepelných zisků místnosti (vnitřní zisky, jako jsou osoby, počítače, a vnější zisky od slunce). Jednoduchou pomůckou může být plocha nebo objem místnosti. Pokud ale chcete, aby klimatizace dostatečně plnila svůj úkol, je více než vhodné svěřit stanovení optimálního výkonu a volbu typu klimatizace odborné firmě.

JAK JE TO SE ZDRAVÍM?

Ano, s klimatizací je spojené riziko nachlazení i jiných negativních dopadů na zdraví. Jsou ale vždy jen důsledkem špatného zacházení či nedostatečné údržby. Nejčastější chybou je stále velký rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou. Neměl by být větší než 6 °C!
Zásadní je i správné umístění klimatizace. Měla by zajistit rovnoměrné chlazení místnosti, ale proudění vzduchu by nemělo směřovat na osoby – například na jídelní stůl. Neuvážlivé je se do proudu chladného vzduchu přímo stavět či sedat.
Pokud jde o údržbu, nesprávná péče je už spíše důsledkem lenosti – moderní klimatizace se totiž o své potřeby samy hlásí, připomenou nutnost výměny filtrů, ale také upozorní na problém, pomohou s jeho řešením nebo rovnou doporučí zavolat servis.

MODERNÍ FUNKCE

Ing. Tomáš Petrák, KLIMA RAPID

Jakými funkcemi nebo technologiemi disponují současné klimatizace?

Dnes klimatizace nejen v létě chladí, ale také ohřívá v zimě vzduch na principu tepelného čerpadla (vzduch-vzduch), a to až do venkovních teplot –17 °C. Dále mohou být jednotky vybaveny čističkou vzduchu a mohou sloužit i pro odvlhčování.
V poslední době se rozšiřuje vzdálené ovládání přes internet pomocí wi-fi modulů pro vnitřní jednotky – mohou zajistit temperaci na teplotu 8 °C, což je vhodné pro chaty a chalupy v kombinaci se vzdáleným ovládáním včetně diagnostiky funkce zařízení.

Jak v interiéru klimatizační jednotku umístit?

Záleží na typu klimatizace, ale nejčastější jsou nástěnné jednotky, které se umístí na střed místnosti nebo nad vstupní dveře. Konkrétní umístění by měla řešit odborná firma se zákazníkem.

Klimatizace jsou opatřeny energetickými štítkem – jakých parametrů si při výběru všímat?

Je vhodné porovnat energetickou náročnost, takzvaný topný faktor COP/EER a dále hlučnost vnitřní a venkovní jednotky. V dnešní době pracují klimatizace s invertně řízeným kompresorem, který zajistí nízkou spotřebu i hlučnost. Například v porovnání s přímotopem získáme z klimatizace 3 kW při příkonu jen 1 kW (u přímotopu 1kW elektro = 1 kW tepla).

Text: Kateřina Nová
Foto: archiv firem

Datum vydání: 25. 6. 2019

Edit: