Být v síti a cítit se jak ryba ve vodě

Chystáte se koupit za dobrou cenu stavební pozemek bez inženýrských sítí? Než dáte svůj podpis na kupní smlouvu, je dobré vědět, co vás čeká a nemine.

Ještě před koupí parcely, která je zcela nezasíťovaná (nemá vybudované přípojky na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plyn ani datové sítě), byste si měli ověřit především to, zda je pozemek skutečně zanesen v územním plánu jako stavební. Jinak totiž můžete narazit na zásadní problém hned na začátku: Dodavatel by nemusel souhlasit se zavedením přípojky na plyn a elektřinu! I u stavebního pozemku se vám však může stát, že plyn v dané lokalitě není vůbec zaveden. Proto někteří vlastníci nakonec změní své záměry a místo původně plánovaného vytápění plynem volí dostupnější zdroj. Vlastní zaměření všech inženýrských sítí provádí geodet.

KOLIK ZAPLATÍTE?

Ceny za realizaci inženýrských sítí se liší. Jednak podle toho, jak vysokou spoluúčast vyžaduje od vlastníka pozemku obec, do jejíž kompetence spadají vodovody a kanalizace, jednak podle individuálního jednání s poskytovatelem elektřiny a plynu. Základ pro stanovení ceny však tvoří poloha. Inženýrské sítě mohou být v dosahu, případně mohou přímo procházet dotyčným pozemkem. O tom, kde přesně se inženýrské sítě nacházejí, by vás měl informovat makléř už při koupi. Praxe nicméně bývá taková, že pokud sítě parcelou neprocházejí, makléř vám zpravidla přesvědčivě tvrdí, že jsou přivedeny na hranici pozemku. Taková formulace slibuje budoucímu majiteli lákavou vidinu nižších nákladů, ale je dobré ji včas ověřit! Obecně v takovém případě můžete počítat s náklady okolo 700 Kč za metr. Průměrná cena jednoho napojení vás pak vyjde přibližně na 30 000 Kč. Pokud by vám ovšem makléř poskytl mylnou informaci, mohli byste za slepou důvěru dost draze zaplatit. Naštěstí se díky kvalitním materiálům a moderním technologickým postupům při zavádění inženýrských sítí nemusíte bát, že by vás v krátkém čase čekala další výrazná investice. Zbudované sítě vám bezpečně zaručí dlouhodobou životnost a spolehlivou funkčnost. Pokud by se ukázalo jako problém zavedení vody na pozemek, přichází v úvahu alternativní řešení v podobě vyhloubení vlastní studny. V tom případě můžete volit mezi proutkařem (většinou levnější varianta) a odbornou studnařskou firmou (řešení se zárukou).

Na samotě u lesa? Krásné bydlení, ale zasíťování pozemku může být problém. Kurko reality

MOŽNÉ KOMPLIKACE

U elektřiny probíhá realizace připojení na síť zemním kabelem. Pokud není elektrická síť přivedena až na hranici pozemku, může vám to z peněženky obratem vytáhnout nemalou částku. Kabel je nutné položit dostatečně hluboko – a pak platí jednoduchá přímá úměra: Čím vzdálenější je „uzel“, od kterého síť vedete, tím výše se vyšplhá konečná cena. Komplikací se však mohou stát také inženýrské sítě přímo na pozemku, protože vás jako stavebníka zásadně omezí. Při stavbě totiž musíte respektovat tzv. ochranné pásmo. Přesněji vám jeho existenci na vaší konkrétní parcele osvětlí stavební úřad. Jestliže jste prozíraví, ověříte si stav ještě před zakoupením parcely v katastru nemovitostí, kde v takovém případě najdete věcné břemeno vedení sítě přes pozemek. V praxi to může znamenat, že například podél vedení elektrizační soustavy nesmíte bez souhlasu vlastníka vedení nejen nic stavět, ale také třeba vysazovat trvalé porosty. Ochranné pásmo proto může při výstavbě představovat problém výrazný, někdy dokonce zcela zásadní. Teoreticky mohou plány na výstavbu i zkrachovat, protože inženýrské sítě jsou vedeny tak, že se mezi ně dům prostě nevejde. Ve většině případů však dokáže situaci zachránit vhodný individuální projekt architekta.

OVĚŘENÍ STAVU SÍTÍ

K tomu, abyste si ověřili informace od vlastníka pozemku či realitního makléře, budete potřebovat parcelní číslo dotyčného pozemku. Jestliže prodává realitní kancelář, je žádoucí zjistit také vlastníka. V ideálním případě vám všechny potřebné údaje sdělí makléř, ale pokud ne, budete se muset podívat do katastru nemovitostí. Přístup sem je veřejný a bezplatný, databáze je v současné době už dostupná i v elektronické podobě. Následně pak vyplníte žádost pro poskytovatele, kterou najdete na příslušných webových stránkách. Ten vám online zašle svoje vyjádření. Maximální lhůta, kterou tyto instituce mají pro vyjádření, činí 30 dnů, nicméně v praxi bývají schopny reagovat rychleji. Při troše dobré vůle a vstřícnosti se tak kýžené odpovědi můžete dočkat i v poloviční lhůtě.

Foto: Ambienten VIP

BĚH NA DLOUHOU TRAŤ

Přípojky inženýrských sítí nejsou z právního hlediska součástí pozemku, jedná se o samostatné stavby. Jejich vlastníkem proto může být jiná osoba, než která je majitelem pozemku. O připojení žádá provozovatel, který navíc stanovuje ekonomické a technické podmínky připojení. Budete k tomu potřebovat stavební povolení. To může vyřizovat rovněž provozovatel, ve většině případů si je však bere na starosti stavebník. Mimo to musíte k povolení inženýrských sítí získat i územní rozhodnutí. Přikládá se kompletní projektová dokumentace, která je zpracována autorizovanou osobou, případně by ji měl autorizovaný projektant alespoň ověřit. V případě sítí do 50 metrů stačí územní souhlas. Do celkových nákladů na realizaci přípojky musíte započítat jak výdaje za práci, tak i za materiál. Náročnost zemních prací se liší podle délky výkopu i charakteru půdy. Ve svých plánech počítejte předem s tím, že zasíťování pozemku je administrativně složitý a časově náročný proces. Například zřízení elektrické přípojky může klidně trvat rok i déle.

NÁŠ TIP KATASTR

Všechny podstatné údaje o pozemku zjistíte či ověříte zdarma podle parcelního čísla v katastru nemovitostí

TEXT: VÍT STRAŇÁK S VYUŽITÍM WEBU STAVEBNÍ VZDĚLÁNÍ
FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 14. 8. 2020

Edit: