Bytelná jistota nad vaší hlavou

Chcete střešní krytinu, která vydrží? Vsaďte na skládanou střechu. Pokud nedojde k systémové chybě při tvorbě střešního souvrství, zajistí vám dnes kvalitní skládaná krytina plnou funkčnost střechy přibližně na půl století.

Přednost a zároveň úskalí skládané střechy spočívá v tom, že se skládá z jednotlivých střešních tašek, šablon nebo malých desek. Ty umožňují dokonalou řemeslnou pokládku, která pak má zásadní vliv na životnost střechy jako celku. Mezi skládané krytiny si proto dovolíme počítat nejen pálené a betonové tašky, ale také tradiční přírodní krytiny – břidlici a šindel.

Funkční systém a pevný krov

Střecha tvoří ucelený funkční systém – a přední výrobci skládaných krytin tento systém nejen respektují, nýbrž sami nabízejí jako celek. Správně složené souvrství s řádnou izolací podstřešního prostoru a se všemi klempířskými prvky i doplňky je pak opravdu velmi trvanlivé. Včetně krytiny, která vám bude spolehlivě sloužit nejméně 30, ale spíše 50 a více let. Odborně položená skládaná střecha vás nejspíš po celý zbytek života ochrání před všemi rozmary počasí. Důležitý faktor, který ovlivní konkrétní volbu krytiny, ovšem tvoří předpokládané zatížení sněhem. V horských oblastech se totiž hmotnost sněhu na střeše v zimě může pohybovat od 150 až do 500 kg/m², čímž občas dosáhne až desetinásobku váhy střešní krytiny. Připočítejte ještě silný vítr, který na horách duje, a hned je jasné, že bez pevného krovu se tam neobejdete. Jestliže ho máte, pak už není důvod obávat se vyšší váhy bytelné skládané krytiny. Právě naopak: Stabilitu krytiny lze považovat za specifickou přednost. Co tedy máte na výběr?

Pálená hlína

Nejklasičtější skládanou střechou v českém prostředí byla a stále je tašková krytina z keramické hlíny. Přírodní surovina po výpalu nabízí stálost barvy a celkového vzhledu střechy. Máte jistotu, že i po 20 letech bude krytina vypadat stejně: Nedrolí se, nebledne ani se v ní netvoří póry. Můžete počítat s životností až 100 let. Keramická střecha ovšem stojí téměř o třetinu více než betonová krytina bez úprav. Vzhled pálené krytiny je ve srovnání s betonem o něco jemnější, ale rozdíl dnes již není výrazný. Keramika nabízí pestřejší škálu tvarů, zato však menší škálu barev. Pálené keramické tašky dobře odolávají rovněž mechům a lišejníkům, což můžete ještě podpořit použitím engoby (povrchové úpravy s matným leskem) nebo glazury (hladkého povrchu s plným leskem). Tašky mají vysoký tepelný odpor, dobře akumulují teplo a izolují proti hluku. Hmotnost krytiny je okolo 40 kg/m², ovšem v případě klasické bobrovky může přesáhnout i 60 kg/m². Při pokládce musíte dodržet bezpečný sklon střechy, což platí i pro jejího betonového konkurenta.

Beton

Masivní betonové tašky na střeše opravdu pevně sedí, ani silný vítr je nesfoukne. Jejich vyšší hmotnost (oproti pálené přibližně o 10 kg/m²) je kompenzována nejen příznivější cenou (až o 30 %), ale také širší škálou barev a opravdu mimořádnou odolností vůči povětrnosti. Životnost krytiny je více než dostačující – až 80 let. Chcete-li odlehčit krovu, můžete zvolit velký formát tašek (Bramac MAX – hmotnost 40 kg/m²), inovovanou zdvojenou bobrovku, ale především technologickou novinku – tašku Bramac Classic AERLOX (sníží hmotnost až o 30 %). Za bouřek a větrného počasí se však relativně vyšší hmotnost betonových tašek může stát naopak výhodou, protože střeše dodávají stabilitu. Tašky mají minimální nasákavost, jsou mrazuvzdorné, tvarově stálé a jejich pevnost se během let zvyšuje. Speciální povrchové úpravy střechu mírně prodraží, ale ještě zvýší odolnost a dlouhodobou stabilitu původní barevnosti (Protector PLUS, Colorsystem, EVO) nebo výrazně omezí přehřívání střechy (technologie STAR). Současný trh nabízí i tašky pro mírný sklon (MAX 7°), ale jinak je nutné dodržet bezpečný sklon pokládky (viz rámeček).

Nový povrch betonových tašek s vysokým leskem nese název Prima. Je třívrstvý, podstatně zvyšuje odolnost a vytváří dojem keramické glazury. Čtyři barvy, kompletní sortiment doplňků. KM Beta.

Břidlice

Kvalitní střecha z přírodní břidlice, to je vrcholné pokrývačské dílo! Pyšní se elegancí, originalitou odstínu i ručního zpracování detailů a skutečně mimořádnou životností (až 150 let). Svůj nezaměnitelný přírodní odstín si udržuje po celou dobu životnosti. Pro kvalitu břidlice je ovšem klíčové, aby byla těžena z hlubinných dolů. Za tento originál si logicky připlatíte, takže počítejte s cenou od 700 Kč/m2 až do 1 700 Kč/m2. Pro cenu i hmotnost krytiny je zásadní také způsob pokládky (krytí jednoduché či dvojité, svislé či vodorovné, exkluzivní). Hmotnost se pak může pohybovat od 25 kg/m2 až po 80 kg/m2). Barva surového kamene přechází podle místa těžby od černé přes šedou až po tmavě zelenou. Z přírodní břidlice se dá vytvořit také většina střešních detailů, které mohou prakticky nahradit tradiční klempířské oplechování (vykrývané úžlabí, štítové lemování, lemování hřebene a nároží, ochrana komína, vikýřů či štítu). Životnost střechy jako celku pak zpravidla přesahuje 100 let.

Hřeben, nároží i úžlabí z břidlice jsou vizitkou pokrývačské dovednosti. Za střechu si připlatíte (cena od 600 Kč/m2 bez DPH), ale vydrží vám až 150 let. Richter-Pizarras

Šindel

Dřevěné šindele jsou určeny převážně na střechy dřevěnic, památkových a stylových objektů, ale v poslední době si nacházejí stále širší uplatnění a zdobí nejen střechy, nýbrž také stěny provětrávaných fasád moderních ekologických domů. Podstatné je, aby všechny šindele měly svůj vysoký standard – hustotu dřeva, ruční způsob opracování i přesný výsledný tvar. Ručním štípáním nedochází k přerušení dřevních vláken, což je velmi důležité: Voda pak nemůže vzlínat do šindele a rychle odtéká po vláknech ze střechy. Úprava šindele je ovšem náročná práce, která vyžaduje řemeslnou zručnost a užití značné síly. Ručním strouháním po vláknech se uštípnutý kus upraví přesně do požadovaného tvaru (základní dělení na alpský a valašský šindel). Rozhodně se však nesnažte ušetřit koupí levnějšího řezaného šindele! Pouze u ručně štípaného a strouhaného šindele můžete očekávat plnou funkčnost a dlouhodobou životnost. Nejdelší (až 80 let) vám nabídne štípaný alpský šindel z modřínu (cena od 1 200 Kč/m2), který se – na rozdíl od smrkového valašského šindele – obejde i bez pravidelné údržby (moření či natírání).

Parádní grafickou strukturu vytváří skladba přírodní střechy ze štípaného valašského šindele. Spoje pero-drážka, dvojité krytí, voda odtéká po vláknech. StipanySindel.com.

Kritéria pro výběr krytiny

 • předpokládané zatížení sněhem
 •  přírodní podmínky lokality (vítr, déšť, sluneční svit, teplota)
 • architektura domu a okolí
 • soulad krytiny s fasádou
 • tvar a sklon střechy
 •  členitost střechy (nároží a úžlabí)
 • stáří domu a stav krovu
 • celkový stav konstrukce (podstřešní fólie, tepelná izolace, okapový systém, střešní okna)

Proč je třeba dodržet bezpečný sklon střechy?

 • Pro plnou funkčnost střešního systému má zásadní význam, aby se dařilo dlouhodobě a bezpečně odvádět ze střechy veškerou vodu.
 • Klíčovou roli při odvádění vody má sklon střechy. Čím je větší (strmější), tím bezpečněji bývá voda ze střechy odvedena. Proto výrobci vždy uvádějí minimální sklon pokládky pro daný typ skládané krytiny – tzv. bezpečný sklon.
 • Tašku či šablonu lze použít i u nižších sklonů, ale pak bývá nutné provést některá doplňková opatření. Může se jednat o požadavek na celoplošné bednění nebo na slepení pásů střešní fólie v místě přesahů, případně o požadavek na utěsnění perforací v místě kontralatí pomocí těsnicí pásky.
 • U střech s velmi nízkým sklonem může vzniknout požadavek na vytvoření tzv. vodotěsného podstřeší. Toto opatření je technologicky náročnější a realizaci střechy jako celku prodraží.

Životnost a cena skládaných krytin

 • Pálená: životnost až 100 let, cena 500–900 Kč/m2, bobrovka cca 1 000 Kč/m2
 • Betonová: životnost až 80 let, cena 300–600 Kč/m2
 • Přírodní břidlice: životnost až 150 let, cena 700–1 700 Kč/m2
 • Štípaný smrkový valašský šindel: životnost až 60 let, cena 800–1 200 Kč/m2 (jednoduché či dvojité krytí)
 • Štípaný modřínový alpský šindel: až 80 let, cena od 1 200 Kč/m2

TEXT: VÍT STRAŇÁK ● FOTO: ARCHIV FIREM

Datum vydání: 15. 4. 2020

Edit: