Cihla: moderní klasika

Tradice v Česku velí: rodinný dům má být poctivou zděnou stavbou! Ale nejde jen o tradici. Jednovrstvé cihelné zdivo se dnes úspěšně využívá i pro výstavbu pasivních domů.

Kdo to kdy slyšel: energeticky pasivní dům, jehož obvodové zdivo je postaveno z jediné vrstvy cihelného zdiva bez dodatečného zateplení! A přece je to tak. Kvalitní materiál a kvalitní výstavba bez tepelných mostů.

Pórobetonový systém ytong zařadil jako novinku také detaily povrchových úprav: žaluziový kastlík, lehčenou vnitřní omítku a hlazenou vnitřní stěrku. Ty zlepšují tepelnou izolaci, prodyšnost i pohlcování vodní páry. Ytong.

 

 

JEDNA VRSTVA ŠETŘÍ ČAS, PENÍZE I PROSTOR

Je jasné, že při moderní výstavbě už nevystačíte s klasickými plnými cihlami. Dnes jde o nové typy cihel a tvárnic s promyšleným systémem dutin, které jsou zpravidla vyplněny tepelnou izolací (pěnovým polystyrenem, perlitem či minerální vatou). Termoizolační zdivo pro jednovrstvé zdění se stává hitem, který vám nabízí několikanásobnou úsporu: při stavbě šetří čas i práci, po jejím dokončení peníze za vytápění i klimatizaci, ale díky menší tloušťce stěn také vnitřní obytný prostor.

 

IZOLACE UVNITŘ

Termoizolační cihly jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako standardní cihly, jen jejich četné otvory vyplňuje izolační materiál. Tím může být minerální vata, expandovaný pěnový polystyren (EPS) nebo rovněž expandací (zahřátím, které výrazně zvětší objem) upravený přírodní produkt perlit (sklo vulkanického původu). Vždy jde o vysoce kvalitní cihly s integrovanou izolací, ale podstatné je mít předem promyšlený efekt, jehož chcete dosáhnout (jednoznačný důraz na tepelnou složku, nebo kombinace s izolací zvukovou, tloušťka zdiva, cena). Tomu pak můžete přizpůsobit konkrétní volbu. Jestliže pro tepelnou izolaci dokonale splní vaše požadavky EPS, pro zvukovou izolaci je rozhodně vhodnější minerální vata.

Rodinný dům v Čechočovicích. Wienerberger.

 

KLÍČOVÉ PARAMETRY

Moderní zdivo by mělo splňovat zároveň tři parametry: minimální tepelný prostup, dobrou akumulaci tepla a vysokou paropropustnost (difuzní schopnost). Všechny izolanty uvnitř cihly jsou upraveny jako hydrofobní (nesmáčivé) a zároveň paropropustné, takže vlhkost se může dostat pouze do cihlového střepu a z něj se pak odpařuje. To je podstatné plus oproti vnějšímu kontakt nímu zateplení, kde zejména při rychlé realizaci novostaveb hrozí srážení stavební vlhkosti ve zdivu a následný vznik plísní.

Cihlové obkladové pásky Klinker se vyznačují vysokou kvalitou a nasákavostí do 6 %. Použití v interiéru i exteriéru, vhodné také pro obklad fasády po zateplení. Cena od 15 Kč/ks. Klinker Centrum.

 

PŘESNÉ ZDĚNÍ

Systém broušených cihel umožňuje moderní, rychlé a přesné zdění na tenkovrstvou maltu, lepidlo nebo speciální pěnu. Díky minimální výšce ložné spáry dosahuje zdivo lepší tepelné izolace. Základ systému tvoří cihel né bloky s přesnou výškou 249 mm, jejichž ložné plochy jsou zabroušené do vodorovných rovin. Lze je použít jak na stavbu příček, tak na jednovrstvé nebo i vícevrstvé obvodové zdivo. Broušené cihly dobře izolují (tepelně i zvukově), akumulují teplo a regulují vlhkost vzduchu, čímž vytvářejí zdravé vnitřní mikroklima. Pokud nechcete klasické pálené cihly, vyrábějí se i broušené cihly vápenopískové či betonové. Při přesném zdění je však vždy nutné dbát na perfektní založení stavby.

Vápenopískové cihly používají ryze přírodní suroviny (nehašené vápno, křemičitý písek, voda). Vysoká únosnost, vynikající zvuková izolace, rychlá výstavba. Cena přesných tvárnic tloušťky 36,5 cm včetně dopravy 1 265 Kč/m 2 . Kalksandstein.

 

ZVUKOVÁ IZOLACE

Kladete důraz na zvukovou izolaci (uvnitř bytu, mezi byty či mezi domy)? Pak uvítáte specifické vlastnosti akustických cihel. Jejich izolační schopnost ovšem může zhoršit nesprávné zabudování zdicích prvků v místech, kde dochází ke zvukovému propojení konstrukcí. Proto se vyplatí nepodcenit konstrukční řešení. Tyto cihly totiž mají speciální děrování, které při správném použití zaručuje vysoký útlum hluku. Akustické stěny mohou být jednoduché či dvojité: ty jednoduché se omítají z obou stran, dvojité vždy jen z vnějších stran. Mezera mezi vnitřními stranami dvojité akustické stěny musí být vyplněna minerální izolací.

 

CIHLY PODLE PŘÁNÍ

Chcete–li stavět rychle, mohou být i akustické cihly broušené. Díky zabroušení obou ložných ploch lze zdít na tenkovrstvou maltu, případně na zdicí pěnu – a rychlost zdění se tím zvýší až o 30 %. Pokud kladete důraz na nosnou funkci akustického zdiva, poslouží vám šalovací cihly zalévané. Otvory v nich se při zdění vyplní betonem či maltou. Zdivo pak nejen účinně izoluje proti hluku, ale díky vysoké objemové hmotnosti rovněž výborně akumuluje teplo.

 

ŠEDOBÍLÁ CIHLA

Hra barev u materiálů už nás nepřekva puje… Ale ani ryze přírodní cihla ne musí mít jen cihlovou barvu. Jednak jsou tu ekologické nepálené cihly, kte ré jsou svými parametry překvapivě konkurenceschopné, jednak cihly vápenopís kové. Ty jsou trvanlivé, přesné, pevné, skvěle izolují zvuko vě i tepelně a umožňují rychlou výstavbu. Jejich hlavní složky tvoří nehašené vápno, křemičitý písek a voda. Stě na z vápe nopískových cihel může být pohle do vá (šedobílá), omítnutá, rustikální ne bo s obkladem. Také z vápenopís ko vých bloků můžete postavit dům v pasiv ním energetickém standardu.

 

NA BETON PŘÍRODNÍ

Barvou i přírodním složením připomíná vápenopískové cihly pórobeton – beton vylehčený malými vzduchovými bublinkami. Obsahuje 100 % přírodních surovin (křemičitý písek, vápno, vodu), má velmi nízkou nasákavost a vyš ší požární odolnost než hutný beton. Díky své struktuře s miliony vzduchových pórů materiál přirozeně dýchá a udržuje ideální vlhkost interiéru (okolo 50 %). Navíc po hlcuje pro zdraví nepříznivé kladné ionty a svým zásaditým složením brání vzniku plísní. V tvárnicích pórobetonu nevznikají tepelné mosty, vzduch uzavřený v pórech zdiva působí jako účinný izolant. Výstavba je rychlá, snadná a přesná – opět jednovrstvým zděním, téměř bez odpadu, s minimální spotřebou malty. Díky ucelenému systému ytong zde z jediného materiálu postavíte celý dům včetně povrchových úprav. Stavba vykazuje malou objemovou hmotnost a mimořádnou mechanickou pevnost.

 


Proč zvolit zděnou stavbu

  • Domy z pálených cihel a pórobetonových tvárnic mají dlouhou životnost, jsou masivní, pevné, odolné, mechanicky i tvarově stálé. Jejich konstrukce je proto bezpečná a spolehlivá.
  • Díky broušeným cihlám, přesným tvarovkám, suchému zdění, tenkovrstvým spárám nebo zdění na pěnu a na lepidlo lze dnes hrubou stavbu zkrátit na několik měsíců či dokonce týdnů.
  • Cihelné zdivo velmi dobře izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a stejně dobře zvládá i kolísání vlhkosti vzduchu.
  • Schopnost regulace vlhkosti v interiéru, která je typická pro stavby z cihel i pórobetonu, vytváří zdravé mikroklima. Díky svému přírodnímu základu dokážou tyto materiály „dýchat“ – podobně jako dřevo.
  • Výroba cihel i tvárnic je šetrná vůči životnímu prostředí.

Založení stavby při přesném zdění

  • Při zdění z broušených cihel, ale také z termoizolačních cihel na tenkovrstvou maltu nebo speciální pěnu je nutné dbát na perfektní založení stavby.
  • Nejnáročnější je založení první řady cihel, která se zpravidla pokládá do maltového lože na pevném odizolovaném podkladu.
  • První řada musí být dokonale rovná, protože na milimetrové vrstvě speciální tenkovrstvé malty nelze nic vyrovnat – na rozdíl od 12 mm vysokého maltového lože při klasickém zdění.
  • Stavíteli svépomocí, využijte pro založení stavby pomoc odborníka: Každá chyba se totiž přenáší do dalších řad zdiva.
  • Nezbytnými pomůckami pro přesné založení stavby z broušených cihel jsou nanášecí válec či maltovací vozík a zakládací sada. Pro kvalitní výsledek je žádoucí dodržet přesně výrobcem deklarovaný technologický postup.

Text: Vít Straňák, foto: archiv firem

 

 

Datum vydání: 18. 2. 2021

Edit: