Co byste měli vědět o Montessori?

Zastáváte názor, že dítě je plnohodnotná osobnost? Myslíte si, že by se děti měly učit z vlastní iniciativy? Věříte, že učení by měla být zábava a ne zdroj stresu? Pak jste ti správní Montessori rodiče!

Základní principy Montessori výuky:

 • Podpora činnosti dítěte

 • Nenapomínání, absence trestů

 • Neautoritativní, nenátlakový přístup

 • Učitel je průvodce dítěte

 • Užití materiálů a pomůcek s ohledem na věk a psychický vývoj dítěte

 • Přiměřené užití uznání, snaha o nevybudování závislosti dítěte na pochvalách

 • Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí

 • Princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit)

 • Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého vzdělání

 • Možnost volby materiálů a pracovního místa

 • Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení učiva

 • Připravené prostředí“ v Montessori třídě beroucí v potaz vývoj žáků a jejich schopnosti.

Jak probíhá den v Montessori škole

V Montessoritřídě je uplatňován princip připraveného prostředí. Prostor bývá uspořádán do koutků. Děti se zde volně pohybují a věnují se své činnosti tam, kde je jim to příjemné. Nenachází se zde ale žádné lavice a katedra pro učitele. Děti nemají za úkol nehnutě sedět v lavici a pasivně naslouchat výkladu učitele.

Tip: Při výuce je užíván specifický metodický materiál aMontessori pomůcky. Ale sehnat se dají i Montessori hračky, které patří k velmi oblíbeným hračkám nejen mezi dětmi, které procházejí Montessori výukou. Pořídíte je na agatinsvet.cz, kde najdete také školní potřeby, hry pro děti, kreativní potřeby i hračky pro nejmenší.

Učivo je seřazeno od jednoduchého ke složitějšímu a při výuce se klade důraz především na svobodný rozvoj, samostatnost a tvůrčí práci dítěte. Klasické vyučovací hodiny v Montessori škole neexistují, jsou nahrazeny činností dítěte. Na něm závisí, jak dlouho u dané činnosti setrvá. Montessori výuka je založena i na tzv. skutečných aktivitách, kdy dítě např. pere prádlo či se stará se o rostliny a zvířata. Povětšinou děti bývají ve smíšených věkových skupinách a hodnocení prací a známkování probíhá slovně.

Komerční prezentace

Datum vydání: 15. 9. 2017

Edit: