Co se zbytky z kuchyně? Zjistěte, jak třídit bioodpad efektivně

Nemusíme trávit hodiny vařením, aby vznikal i v naší domácnosti bioodpad. Každému z nás někdy zůstanou nějaké zbytky jídla, slupky od ovoce či zeleniny, sáčky od čaje, kávová sedlina atd. A máme-li k tomu navíc ještě zahradu, tak se biologicky rozložitelný odpad jen kupí – posekaná tráva, spadané listí, ostříhané větve ze stromů…
Pokud bychom vyhazovali všechen takový odpad do popelnice se směsným odpadem, nejspíše bychom brzy zjistili, že nám v ní nezbývá místo na další odpad. A budete se divit, i v tomto případě, kdy mluvíme o odpadu, se jedná o plýtvání…
Nevytříděný bioodpad skončí bez možnosti efektivního využití na skládkách odpadu (pro zajímavost: v ČR tvoří bioodpad cca 25 % objemu našich popelnic), skládky navíc navždy zaberou místo přírodě a jejím obyvatelům. Bioodpad lze ale velmi efektivně využít…

foto Pixabay

Co do bioodpadu patří?

Pokud bychom měli charakterizovat, co to vlastně bioodpad je, pak se jedná o biologicky rozložitelný odpad, který můžeme buď sami ekologicky zpracovat, nebo ho odnést do speciálního kontejneru na bioodpad, který mívá většinou hnědou barvu.
Odtud může putovat například k profesionálním zpracovatelům, třeba do bioplynových stanic, kde se z něj vyrobí energie, nebo do kompostáren, kde se přemění na výživnou půdu.

 

A tedy co patří do bioodpadu?

Bez obav do bioodpadu můžeme vyhodit veškeré zbytky jídel rostlinného původu, slupky a odřezky z ovoce a zeleniny, posekanou trávu, plevel, větvičky ze stromů a keřů, zvadlé květiny, zeminu z květináčů, skořápky z ořechů, čajové sáčky nebo třeba kávovou sedlinu (i s papírovým filtrem).
Do bioodpadu naopak nepatří zbytky živočišných a mléčných produktů, zbytky tepelně upravených jídel, olej, znečištěné piliny, kosti či uhynulá zvířata. A stejně tak do bioodpadu nepatří ani nedopalky od cigaret, které uvolňují mikroplasty a jiné škodlivé a toxické látky.

 

Jak třídit bioodpad správně?

Když už nyní víme, co do bioodpadu (ne)patří, pojďme se podívat, jak třídit bioodpad správně a efektivně.
Nejjednodušší to mají majitelé zahrad, kteří mohou značnou část bioodpadu zlikvidovat přirozeně kompostováním, čímž navíc ještě dají možnost vzniku hnojiva.

Ani obyvatelé bytů ale nemusí zoufat – v obcích jsou k dispozici speciální kontejnery na třídění bioodpadu (většinou sběrné nádoby hnědé barvy), využít pro třídění a recyklaci bioodpadu přímo v bytě můžeme použít pro kompostování vermikompostér. Větší množství bioodpadu lze odvézt na sběrný dvůr.

Je dobré vědět, že obce mají povinnost zajistit svým obyvatelům možnost odložit bioodpad, mnoho z nich to řeší i přistaveným velkoobjemovým kontejnerem.
Abychom nemuseli běhat s každým odpadem hned na kompost či ke kontejneru, je vhodné pořídit si doma samostatné uzavíratelné nádoby, které necháme stát na lince, nebo je schováme pod dřez. Využít lze různé plastové boxy, či třeba zavařovací sklenice. Pak už nám nic nebrání v tom, abychom dali bioodpadu šanci na další využití.

Nemusíte trávit zrovna ani hodiny vařením, aby vám i ve vaší domácnosti vznikal bioodpad. Každému z nás někdy zbydou nějaké zbytky jídla, slupky od ovoce či zeleniny, sáčky od čaje, kávová sedlina atd. A máme-li k tomu navíc ještě zahradu, tak se bioodpad jen kupí – posekaná tráva, spadané listí, ostříhané větve ze stromů… Pokud bychom takový odpad vhazovali do popelnice se směsným odpadem, zjevně bychom brzy zjistili, že nám v ní nezbývá místo na další odpad, nebo bychom minimálně více zatěžovali skládky či spalovny, kam tento odpad míří. Pojďme se proto podívat, co patří do bioodpadu a jak ho správně likvidovat.

 

 

 

Komerční prezentace

Datum vydání: 3. 6. 2024

Edit: