Díky odvlhčovačům a čističkám můžete i vy dýchat v interiéru zdravý vzduch

V současné době má velké množství lidí problémy s alergickými reakcemi. Mnohdy to souvisí bohužel s prostředím, ve kterém žijeme, případně se vzduchem, který dýcháme. A někdy máme špatný vzduch také v interiéru, nejen venku, kde to nemůžeme ovlivnit. Je zde potom prostředí, které je například vhodné pro rozvoj plísní.

Odvlhčovače dokáží řešit vaše problémy s plísněmi

Abyste účinně dokázali bojovat s písněmi, je naprosto zásadní vůbec zamezit jejich tvorbě. Pokud už je potřeba řešit plesnivějící zdivo, je to v podstatě už eliminace následků šíření plísní. Pokud však použijete dobrý odvlhčovač vzduchu, potom můžete dostat vlhkost vzduchu v interiéru do rozumných mezí. Tím je zpravidla myšlena relativní vlhkost vzduchu mezi 40 až 60 %, která je považována za optimum. Kromě pořízení odvlhčovače, je potřeba v interiéru také hlavně:

  • Dostatečně větrat
  • Větrat správným způsobem

Tyto skutečnosti zmiňujeme, protože na větrání se opravdu velmi často zapomíná. A co je horší, lidé nevětrají úplně ideálně. Například v zimě je vhodné větrat nárazově dvakrát až třikrát denně, a to pouze po dobu několika minut. Rychle se vymění vzduch a neprochladne zdivo. Pokud budete v zimě větrat na ventilaci, máte mimo jiné zaděláno na tvorbu plísní a toto řešení je navíc krajně neekonomické z hlediska vytápění. Kromě zmiňovaného odvlhčovače se doporučuje používat také čistička. Ta totiž dokáže vzduch zbavit třeba i pórů plísní a je tak dalším vítaným pomocníkem.

Co dělat při vážných problémech?

Máte opravdu vážný problém s plísněmi? Potom je velmi vhodné používat čističky vzduchu kombinované s odvlhčovačem. Díky tomu získáte za jedny peníze přístroj, který umí zbavit vzduch přebytečné vlhkosti a zároveň jej vyčistit.

Velkou výhodou čističek vzduchu jsou používané filtry. Obsahují například uhlíkový filtr, který využívá aktivního uhlíku k filtrování vzduchu. Dokáže tak dostat ze vzduchu mnohé zdraví škodlivé látky.

Komerční prezentace

Edit: