Dobrý komín znamená bezpečí

Ať komín ve starším domě, či v novostavbě, vždy má za úkol bezpečně odvést spaliny od spotřebiče ven z domu. A nenechme se mýlit tím, že z dnešních komínů téměř nestoupá kouř, takže není důležitý. Ač jsou spalovací procesy mnohem dokonalejší a paliva kvalitnější, spaliny nepřestávají být nebezpečné. A to jak lidem, tak komínu.

Zásadní změnou je nižší teplota spalin a rozdílné je i chemické složení zplodin, které navíc mají mnohem vyšší relativní vlhkost. Na vnitřních stěnách komínu se při těchto nižších teplotách sráží voda s kyselinotvornými příměsemi, které agresivně působí na vnitřní stěny komínu. Proto věnujme komínům náležitou pozornost, jak při stavbě, tak při údržbě. Zatímco dříve stačilo postavit bytelný bezpečný komín s dobrým přirozeným tahem, dnes je třeba brát v úvahu mnohem více faktorů – od druhu paliva přes typ spotřebiče až například po způsob větrání.

1

Nadstřešní část komínového tělesa HELUZ je možné omítnout, obložit cihelnými pásky, obezdít lícovými cihlami, případně vyzdít z betonových prstenců GRAND, které nahrazují komínovou tvarovku a zároveň imitují lícové zdivo nebo obklad z břidlice.

2

Nerezové komíny jsou obvykle koncipovány jako třívrstvé. Skládají se z vnějšího nerezového pláště, tepelné izolace a vnitřní vložky, která může být buď keramická, nerezová, nebo v některých případech i plastová. Nevyžadují nosný základ a mohou být umístěny v interiéru i na fasádě domu. Povrch nerezových fasádních komínů může být i barevný, komín se tak může stát poměrně nenápadnou součástí fasády. Výhodou je, že mohou být snadno instalovány i dodatečně. VK VACOVSKÝ

Jaký do novostavby?

Na tuto otázku je třeba odpovědět již ve stadiu projektování. Není možné postavit nejdříve komín a pak teprve řešit, čím a jak budeme topit. Musíme ho stavět s ohledem na druh paliva, výkon spotřebiče a samotný dům – jeho výšku, druh konstrukce i energetickou náročnost. Komín je vlastně jediným motorem, který pohání spotřebič, bez komínu s potřebným tahem by dobře nefungoval krb ani atmosférický plynový kotel. Zajištění správného tahu je u chladnějších spalin obtížnější, protože zdrojem tahu je právě teplo ve spalinách. Kromě tahu je potřeba zajistit i přívod vzduchu ke spotřebiči, v současných utěsněných domech již není možné, ba je nebezpečné, spoléhat na vzduch v místnosti. Zvolit můžeme masivní zděný komín či lehký nerezový. Ve zděných stavbách obvykle volíme podobné technologie jako u celého domu, u dřevostaveb, kde se vyhýbáme mokrým stavebním procesům, dáváme většinou přednost lehkým komínům, které se montují suchou cestou.

3

Komínový systém HELUZ Izostat Duo je vhodný pro všechny typy paliv a určený pro podtlakový i přetlakový provoz. Je dodáván buď jako systém dvouvrstvý bez tepelné izolace pro plynná a kapalná paliva, nebo třívrstvý s tepelnou izolací pro pevná paliva.

4

Dvouvrstvý komínový systém HELUZ Izostat Duo s tenkostěnnou izostatickou vložkou nevyžaduje díky unikátní cihelné komínové tvarovce Heluz Duo tepelnou izolaci ani při vysokých teplotách, což šetří peníze i čas nutný pro výstavbu komínu. Díky tenkým stěnám se tyto vložky lépe prohřívají, čímž se zkracuje doba nutná pro zátop. Jsou odolné vůči vysokým teplotám a teplotním šokům i vůči přímému plameni. Na rozdíl od klasických šamotových vložek nepraskají a jejich hladké vnitřní stěny brání usazování pevných částí a jejich následnému vznícení a vyhoření.

Neimprovizujte!

Moderní komín je složitým promyšleným systémem, jehož každá součást má svůj smysl. Sestavovat jej z různorodých komponentů je namáhavé, dokonce i nebezpečné. Proto renomovaní výrobci nabízejí kompletní sestavy, které se liší pláštěm, materiálem vložky, jejím průměrem i počtem průduchů. Mohou být s přirozeným tahem nebo s nuceným odtahem spalin či s přetlakovým režimem. Základní systém bývá doplněn různými zařízeními pro regulaci tahu. Komínové těleso může mít průduch pro přívod externího vzduchu ke spotřebiči.
Nemá smysl vymýšlet již vymyšlené, lepší je vybrat si na základě konkrétních podmínek budoucího domu ze široké nabídky certifikovaných komínových systémů takový, který bude splňovat potřebné parametry. Bohužel statistiky ukazují, že improvizace při montáži komínů, náhrada originálních dílů za jiné materiály nebo nedodržení technologických postupů jsou častou příčinou nebezpečných až tragických selhání komínů.

Komín ve starším domě

Jednovrstvé zděné komíny už nemusí současným nárokům vyhovovat. Proto pokud máte podezření, že komín není v dobrém stavu, či pokud chcete změnit spotřebič, je dobré nechat provést jeho revizi. Ve druhém případě je to dokonce vaše povinnost. Nejčastějším způsobem opravy je vložkování, ne vždy je však nutné, a naopak, někdy ani vyvložkování nepomůže a je nutná kompletní rekonstrukce – výměna komínu. Vyvložkovaný komín zamezuje úniku spalin do interiéru, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost povrchu komínu. Pokud nemá průduch dostatečnou světlost, aby se do něj vložka vešla, komín se vyfrézuje do většího profilu. To však s sebou nese nebezpečí, že dojde k těžko zjistitelným narušením. Bezpečnější je postavit komín nový. Třeba v jiném místě, například na fasádě domu. Možnosti rozhodně existují.

5

Potřebujeme kominíka?

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá povinnost pravidelně čistit a kontrolovat spalinové cesty a vyjmenovává, ve kterých případech je nutná jejich revize. Letos byla zveřejněna nová prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu.

Čištění spalinové cesty u spotřebičů do 50 kW u pevných paliv je nutné třikrát ročně, u sezonních dvakrát, u kapalných paliv dvakrát, respektive jednou ročně, u plynných jednou ročně.
Čištění je možné provádět i svépomocí, revizi mohou zajistit pouze autorizovaní a speciálně přezkušovaní kominíci.
Kontrolu spalinové cesty musí provést u všech druhů paliv jednou ročně vyučený kominík s živnostenským listem v oboru kominictví. Ten vydá o provedené kontrole písemné potvrzení.

Kdy provést revizi spalinové cesty?

před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliva
před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu a typu
po komínovém požáru
při vzniku trhlin, nebo při podezření na vznik trhlin

6

Třísložkový systémový komín YTONG s keramickou vložkou, tepelnou izolací a pórobetonovým pláštěm je zcela kompatibilní se systémem Ytong. Komínová sada je určena na výstavbu suchých komínů s jedním kouřovodem, bez trvalé kondenzace a s přirozeným tahem spalin. Komín je vhodný pro všechny druhy paliv, v nabídce v rozměrech 160, 180 a 200 mm.

7

Výhodami systémového komínu YTONG jsou snadná a rychlá stavba, přesné zdění, omezení mokrého procesu a ekologická nezávadnost.

Jeden nebo dva?

Navrhnout v domě dva komíny může být užitečným řešením pro domy s centrálním teplovodním vytápěním. Jeden komín bude určen pro kotel, a druhý pro příležitostné topení v krbu či krbových kamnech. Je sice možné postavit komín se dvěma průduchy různého průměru – pro kotel a pro krb, bude nás to však omezovat v dispozičním řešení domu – kotel i krb budou muset být blízko sebe. Většinou kotel, často s akumulační nádrží, umisťujeme do technické místnosti stranou od hlavního obytného prostoru.

8

Víte, že…

Špatný stav komínu je stále nejčastější příčinou požáru?
Oxid uhelnatý může při velmi nízkých koncentracích způsobit i smrt, navíc se nemusí jeho zhoubné působení projevit ihned?
Ublížit může i oxid uhličitý, jehož toxické účinky se projeví již při koncentraci 2 % ve vzduchu?
Foto: archiv firem

Více informací se nachází v říjnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

img.php

Datum vydání: 19. 11. 2016

Edit: