Rekonstruovat, nebo zbourat a postavit?

rekonstrukce rodinného domu

Foto: Knauf Insulation

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), který na podzim otevřel nové možnosti dotací, nabízí mnoho řešení pro ty, kteří by si rádi pořídili vlastní bydlení.

Ponechme teď stranou program NZÚ Light, který nabízí dotace na snadno realizovatelná opatření pro nízkopříjmové domácnosti. Pro ty, kteří chtějí koupit či postavit novostavbu v pasivním energetickém standardu, se nabízí program NZÚ Standard, oblast Novostavba, kde žadatelé mohou získat až 535 000 Kč. Přesto pro mnohé může být zajímavější program Oprav dům po babičce.

Maximální výše dotace

V rámci programu Oprav dům po babičce totiž lze získat dotaci více než jeden milion korun, a to ať už na komplexní renovaci domu, nebo za určitých podmínek na postavení zcela nového domu na místě původní stavby. Dotace v tomto programu je podmíněna komplexním zateplením domu – tedy obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Zde můžete získat až milionovou dotaci.

Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky. Dále je v programu zahrnuto i mnoho dalších opatření na zefektivnění energetické náročnosti stavby, ať už se jedná o fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací nebo například na využití dešťové a odpadní vody. Navíc čím více opatření využijete, tím více peněz od státu dostanete – za každou kombinaci opatření totiž získáte bonus 10 000 Kč. Pokud jste rodina s nezaopatřenými dětmi, můžete také navíc obdržet bonus 50 000 Kč za každé takové dítě.

Zbourat a postavit znovu

Pokud máte pozemek, na kterém stojí stavba (rodinný dům či stavba určená k rekreaci s celoročním obýváním), jejíž stav je k rekonstrukci nevyhovující, máte možnost tuto stavbu zbourat, postavit na jejím místě novou, a dotaci získat i takto. Rozhodnete-li se pro tuto variantu, je potřeba splnit několik podmínek. Jednak musí mít nový dům energeticky vztažnou plochu nepřevyšující 350 metrů čtverečních. Původní stavba musí být zároveň odstraněna v souvislosti s přípravou na stavbu nového domu, a to bezprostředně předtím.

Při rozhodování mezi renovací starého domu a postavením nového je mnoho faktorů, které je třeba zvážit.V některých případech může být ekonomicky a energeticky efektivnější zbourat stávající stavbu a postavit novou, která bude splňovat moderní energetické normy a poskytovat lepší životní komfort,“ připouští Martin Protiva, obchodní ředitel Ekonomických staveb. „Nové technologie a stavební metody nám nyní umožňují postavit domy, které jsou nejen energeticky účinnější, ale také odolnější a dlouhodobě udržitelné.“

Zálohově i zpětně

Výhodou programu Oprav dům po babičce bezesporu je možnost čerpat dotaci zálohově, tedy předem, narozdíl od NZÚ Standard, kde je dotace vyplácena až po vyúčtování. Je ale dobré vědět, že i v programu Oprav dům po babičce lze získat peníze zpětně, a to na realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023. Konkrétní případy jsou však vždy individuální, proto je vhodné konzultovat zájem o dotaci telefonicky nebo osobně v regionálních centrech, která jsou pro tyto dotační programy zřízena.

Na jakou stavbu lze dotaci čerpat?

Program Oprav dům po babičce definuje, co všechno spadá pod pojem „rodinný dům“, tedy takový, na který můžete dotaci čerpat. Do této definice spadají:

  • budovy s nejvýše třemi samostatnými byty;
  • obytné části zemědělských usedlostí, které splňují definici bytu;
  • rekreační stavby využívané pro bydlení, kde budou žadatel a členové jeho domácnosti mít evidován trvalý pobyt;
  • několik dalších kategorií budov, které stavebně a užitím odpovídají rodinným domům.

Tento program naopak za rodinný dům nepovažuje stavby, které nejsou pevně spojeny se zemí, ani stavby dočasné a výrobky plnící funkci stavby.

Text: Vít Straňák
Foto: Knauf Insulation
Zdroj info: Nová zelená úsporám

 

Datum vydání: 12. 4. 2024

Edit: