Ekologické vytápění tepelným čerpadlem

Pozitivní přístup k ekologii a snižování škodlivých dopadů na životní prostředí prostupuje našimi životy čím dál tím více. A to je dobře. Způsob našeho bydlení a spotřebovávání energie má na životní prostředí významný vliv. Lze topit ekologicky a přitom ekonomicky? Se správným tepelným čerpadlem ano.

V čem je topení tepelným čerpadlem specifické?

Tepelná čerpadla patří mezi alternativní zdroje energie, k získání tepla dovedou využít energii odebranou z okolního prostředí, tedy ze země, vzduchu nebo vody. Tuto energii přeměněnou na teplo pak přečerpávají do topného systému. K tomu přitom spotřebují jen malé množství přidané energie. Vytápění tepelným čerpadlem tak není téměř vůbec závislé na dodávkách energie, většinu využije z obnovitelných zdrojů. Kromě vytápění a ohřevu vody mohou některé druhy tepelných čerpadel sloužit také jako klimatizace, tedy k ochlazování v letních měsících.

Jaké jsou druhy a pro koho se hodí?

Aby byla tepelná čerpadla co nejefektivnější jak tepelně, tak ekonomicky, tak je třeba mít dobře tepelně izolovaný dům a také prostor na samotné čerpadlo. Největší využití tedy nacházejí v novostavbách a rekonstruovaných rodinných domech, ale i bytových domech.

Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje, ze kterého energii získávají a také podle média, do kterého je energie distribuována. Zdrojem tedy může být vzduch, jehož výhodou je dostupnost a nižší investiční náklady. Energie ze zemně se čerpá přes zemní kolektory, sondu nebo zásobník ledu a tato čerpadla mají vysokou účinnost. Vysokou účinnost mají také tepelná čerpadla, která získávají energii z vody. Zde závisí na kvalitě vody.

Druhy:

𐤟 tepelné čerpadlo vzduch/voda,
𐤟 tepelné čerpadlo země/voda,
𐤟 tepelné čerpadlo voda/voda,
𐤟 tepelné čerpadlo vzduch/vzduch.

Pro rozhodnutí, jaké čerpadlo je pro vás to pravé, je nutné zohlednit více faktorů, od místa a velikosti bytu, využití, zdrojů a také finančních možností. Faktem ale zůstává, že vytápění tepelným čerpadlem nabízí nejlepší poměr výkonu, ceny i dopadu na životní prostředí.

Komerční prezentace

Edit: