Hausbót na Temži

Lodi, která kdysi patřila k fl otile Jindřicha VIII., velel admirál Nelson. Současné majitele před zimou chrání ovčí vlna, v oknech mají izolační dvojskla a na stropě se jim blyští odlesky Temže… bydlí na hausbótu v Londýně.

Proslulá, původně říční plachetnice Favorite (Favoritka), byla poprvé spuštěna na vodu v Sittingbournu v hrabství Kent v roce 1803. Proslavila se jako zásobovací loď admirála Nelsona, kdy dopravovala munici a střelný prach pro podřízenou flotilu v Medwayi až do osudné bitvy u Trafalgaru (1805). Poté byla Favorite využívána jako obchodní plavidlo až do roku 1939 a během druhé světové války opět jako bárka přepravující munici. Až v roce 1949 defi nitivně zakotvila v Chiswick Mallu. Favorite se za dobu své existence dokonce dvakrát potopila, ale vyřazena z provozu byla až v roce 1966. To jí bylo úctyhodných sto šedesát tři, přičemž svému účelu sloužila plných sto třicet šest let. Ani tím však její historie neskončila, noví majitelé dodali lodi lehký ocelový trup a přebudovali ji na hausbót. Nicméně spíše živořila, dokud se jí neujal architekt Roderick James s manželkou.

Roderick vždycky toužil žít na vodě. Když v roce 2005 s Amandou zjistili, že potřebují přesídlit do Londýna, začali hledat bydlení kolem řeky. Hausbótů ke koupi se moc nenabízelo, takže se pár rozhodl vzít věc pevně do svých rukou. Informovali majitele lodí na Temži o svém úmyslu prostě tak, že každému vhodili dopis do poštovní schránky. „Ukázalo se, že jsme náš záměr dobře načasovali,“ říká Roderick. „Záhy nás kontaktovala majitelka jednoho z hausbótů, protože jej právě hodlala prodat.“

Domluvili se na prohlídce a bez váhání se rozhodli loď koupit. „Věděl jsem, že je ve špatném stavu, a div, že už nešla ke dnu,“ směje se Roderick, „ale protože kotviště bylo pronajaté doživotně, na nábřeží k němu přiléhala zahrada a celkově se nacházelo v krásné lokalitě, rozhodli jsme se i bez dalších znaleckých posudků.“

Manželé prožili na lodi přibližně rok, než došli k poznání, že hausbót potřebuje opravdu důkladnou přestavbu. Favorite byla následně opatrně odvlečena do námořní loděnice u Brentfordu, kde ji opravili a přestavěli. „Tehdy jsem měl opravdu těžké spaní,“ vzpomíná Roderick. „Začalo to tím, že na očištění boků použili hadice s tlakovou vodou. Trup praskl a voda se vřinula rovnou dovnitř! Všechno bylo shnilé a rezavé. Loď byla v mnohem horším stavu, než jsme si mysleli.“

Favorite zůstala v loděnici déle, než předpokládali. Během základních oprav ji i přestavěli. V loděnici nejprve na míru vyrobili deset milimetrů silný ocelový plát, kterým vypodložili dno trupu. Stala se z ní opět loď, která se mohla vydat i na moře, ale také o deset tun ztěžkla. Její ponor se zvětšil asi o patnáct centimetrů, takže potřebovali přesunout i okénka kajut, protože ta původní se ocitla částečně pod čarou ponoru. Teprve po dalších šesti měsících mohla být Favorite odvlečena zpět do svého původního kotviště. Těchto šest měsíců Roderick s Amandou věnovali základní přestavbě lodi. „Představte si, že vám z domu zbyla jen hrubá stavba. Kromě nových oken jsme zpevnili palubu, vyměnili zábradlí, vztyčili novou střechu a podbili stropy a boky, které jsme samozřejmě také nově izolovali,“ říká Roderick. Spolu s Amandou mysleli především na efektivní vytápění a tepelnou setrvačnost. Namísto tradiční minerální vaty se rozhodli použít pravou ovčí vlnu proslulého plemene Black Mountain. „Jako vždy i tento záměr se ukázal komplikovanější, než jsme si původně mysleli,“ vysvětluje Roderick. „Když se ale jednou pustíte do práce, chcete to dotáhnout do konce a v takové kvalitě, jakou jste si předsevzali na začátku.“

Nakonec se ještě rozhodli zvětšit původní obrys lodi o ocelový rám, sestavený přímo v loděnici. Jeho smyslem bylo rozšíření horní paluby tak, aby vznikl pohodlný obývací pokoj. Jeho stěny i strop jsou velkoryse prosklené. Zasklené jsou izolačními dvojskly. Prostor přiléhá ke kuchyni s jídelnou a není oddělen, čili vytváří otevřený půdorys svými rozměry srovnatelný s běžnými suchozemskými stavbami. „Dostali jsme tak slunný, prosvětlený, a přesto soukromý prostor, kde se příjemně sedí. Můžeme dokonce pozorovat přílivové vzedmutí a klesání hladiny!“ pochvaluje si Roderick. V podpalubí se nacházejí čtyři ložnice, dvě koupelny a světe, div se, kino. Celou dispozici pak završuje malá pracovna. Na horní palubě je samozřejmě místo i pro posezení pod širým nebem, venkovní jídelní stůl a prostor pro sluneční lehátka. Zvenku jsou k lodi připojené krakorce, na nichž je uložen záchranný člun, který lze použít k drobným praktickým cestám po řece nebo si na něm jen tak vyjet na výlet.

Díky Roderickovi a Amandě a jejich nadšení při rekonstrukci původně historické plachetnice, se bude Favorite po mnoho dalších let dál vznášet na vlnách Temže.

Připravil Martin Verner
Foto: Promedia.cz

Datum vydání: 16. 5. 2020

Edit: