Jak se dělá topný zázrak

Tepelné čerpadlo je alternativní zdroj energie, který získává teplo z okolního prostředí – země, vody či vzduchu. Toto teplo je v opakovaném cyklu přečerpáváno z nižší teploty na vyšší a využíváno pro vytápění nebo ohřev vody. Jak to funguje?

Zdroj, odkud se energie čerpá, je ochlazen o několik stupňů. Teplo, které se z něj odebere, poslouží jako energie k ohřevu vody v otopné soustavě, případně i užitkové vody. Tepelné čerpadlo je tedy v podstatě chladicí zařízení, které využíváte pro zisk tepla. V praxi je například okolní vzduch o teplotě 15 °C ochlazen tepelným čerpadlem na 10 °C – a teplo z něj získané vám následně ohřeje topnou vodu.

 

Co je k tomu třeba?

Aby tepelné čerpadlo mohlo tento proces provést, potřebuje vstupní elektrickou energii pro pohon kompresoru. Tepelné čerpadlo tak spotřebovává část svého výkonu ve formě elektrické energie, ale zbývající (podstatně větší) část tvoří teplo, které je odnímáno z ochlazované látky (vzduchu, vody či země). Poměr mezi celkovým teplem, které je dodáváno do otopného systému, a energií spotřebovanou ve formě vstupního elektrického impulzu, se nazývá topný faktor (anglicky COP – Coefficient of Performance). V průběhu topné sezony kolísá, ale jeho celoroční průměr (zkratka SCOP – Seasonal Coefficient of Performance) se dnes pohybuje mezi hodnotami 3 až 4. A pomalu míří k magickému číslu 5.

Teplo ze vzduchu získává tepelné čerpadlo Economic v novostavbě rodinného domku. Sestavu tepelného čerpadla AWX-08 ECO (systém vzduch-voda) včetně zásobníku pro ohřev vody, záložního elektrokotle i akumulační nádoby můžete pořídit za 168 000 Kč bez DPH. Záruka 5 let. FOTO PZP Heating.

 

Zájem stoupá

V České republice je v provozu již více než 75 000 tepelných čerpadel a jejich pořizovací cena se stala dostupnou pro většinu rodinných či bytových domů. Moderní technologie se totiž stále více orientují na čerpání tepla ze vzduchu, které nevyžaduje zemní vrty, instalaci plošných kolektorů ani jiné práce, jež v minulosti výrazně prodražovaly vstupní investici. Dnes jde jen o samotné technické zařízení, které zpravidla zahrnuje venkovní a vnitřní jednotku (tzv. splitové provedení). V našich klimatických podmínkách je právě tato varianta nejvýhodnější. V posledních letech vzrostl zájem o tepelná čerpadla také díky státním dotacím (Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace).

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda WpL 25 AC nabízí režim vytápění, chlazení i přípravy teplé vody, vše s regulací. Dá se kombinovat se solárními kolektory. Díky nízké provozní hlučnosti vhodné do husté zástavby. Cena 300 564 Kč. FOTO Stiebel Eltron.

 

Zdroj a médium

Tepelná čerpadla určená k vytápění se dělí na tři základní typy: země-voda, vzduch-voda, voda-voda. První slovo vždy označuje zdroj, odkud se teplo čerpá, druhé označuje teplosměnné médium, do něhož se teplo přečerpává. Zdrojem tepla tedy může být země (z hlubinného vrtu nebo plošného povrchového kolektoru), voda (podzemní či povrchová) nebo vzduch (venkovní či odpadní z interiéru). Médiem pro přečerpání tepla bývá zpravidla voda. Může jím být také vzduch, ale v praxi nachází větší uplatnění jedině systém vzduch-vzduch: Tady ovšem jde v prvé řadě o klimatizaci, která v zimním období pracuje v opačném režimu a dokáže přitápět (tzv. rekuperační systém). Tepelná čerpadla k vytápění dovedou pro změnu v létě aspoň částečně klimatizovat.

SCOP vyšší než 5 nabízí tepelné čerpadlo vzduch-voda nibe F2120. Má kompresor s řízeným výkonem, který optimalizuje provozní náklady, a pracuje efektivně až do venkovní teploty –25 °C. Akční cena včetně vnitřní systémové jednotky VVM 320 (vlevo) 196 000 Kč. FOTO DZD – divize Nibe.

 

Vyplatí se investice?

Zjednodušeně můžeme říci, že největším konkurentem tepelného čerpadla při rozhodování o zdroji vytápění je kondenzační plynový kotel. Pokud srovnáte pořizovací náklady, je tepelné čerpadlo (i v moderní variantě vzduch-voda) přibližně o 100 000 korun dražší. Zdánlivě propastný rozdíl, jenže při provozu rodinného domu s běžnými náklady na vytápění ušetříte každý rok nejméně 15 000 Kč. Prostým součtem tedy vychází doba ekonomické návratnosti na 7 let. To není mnoho. Pro objektivní srovnání se ovšem vyplatí vzít v úvahu také životnost obou zařízení. Jestliže u kondenzačního kotle můžete počítat s životností nejméně 10 let, u tepelného čerpadla hraje značnou roli jeho kvalita. Pokud zvolíte čerpadlo s evropskou značkou kvality Q (viz rámeček), buďte si jisti, že vydrží 20 let. Pak máte jistotu, že se vám za dobu provozu investice bohatě vrátí.

Nová generace tepelných čerpadel Vaillant flexotHErM exclusive a flexoCOMpA Ct exclusive vyniká maximální účinností, nízkou hlučností a novým systémem regulace. Záruka 10 let. FOTO Vaillant.


Hledejte spolehlivé dodavatele

• Na českém trhu dnes působí více než 120 dodavatelů tepelných čerpadel a ti mezi sebou vedou konkurenční boj.

• V orientaci vám může významně pomoci profesní Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ). Na svých webových stránkách (www.avtc.cz) uvádí seznam značek, jež získaly prestižní mezinárodně uznávaný certifikát kvality společenství EHPA (European Heat Pump Association).

• Tento certifikát je udělován na základě náročných testů ve specializovaných evropských zkušebnách a je vázán rovněž na záruční lhůty i odborný servis příslušného dodavatele.

• Spolehlivými dodavateli by měly být všechny firmy, které AVTČ uvádí v oficiálním seznamu svých členů.

Jednotka S-Therm GSH-IrAD hydrobox patří do 3. generace invertorových tepelných čerpadel (řízený provoz), je ideální pro podlahové vytápění a lze na ni získat dotaci. Cena 103 286 Kč. FOTO Nepa.

 


Značka Q – sázka na jistotu

• Základním vodítkem pro dobrý výběr tepelného čerpadla je evropská značka kvality Q (European Quality Label for Heat Pumps), kterou vydává EHPA.

• U všech výrobků s touto značkou máte záruku pravdivosti udávaných klíčových parametrů (výkon, topný faktor, hlučnost).

• Navíc máte garanci odborné servisní sítě a dodávek náhradních dílů nejméně 10 let po ukončení výroby.

• Seznam všech tepelných čerpadel v ČR se značkou Q najdete na www.avtc.cz. Momentálně jde o výrobky celkem 18 distributorů.

Nejprodávanější tepelné čerpadlo v Čr za rok 2016 je IVt Air X v systému vzduch-voda. Vedle vytápění a ohřevu vody obsahuje ve standardu i klimatizaci. Cena kompletního řešení od 160 000 Kč. FOTO IVT.

Ucelený systém Samsung EHS tDM zahrnuje tepelné čerpadlo vzduch-voda s topným výkonem 9 Kw, vnitřní hydrobox a připojení čtyř nástěnných klimatizačních jednotek. Doporučená cena 242 886 Kč. FOTO Samsung.

FOTO Samsung.

FOTO Samsung.

Klimatizace je tepelné čerpadlo v opačném režimu (účinně pracuje v systému vzduch-vzduch). na snímku panasonic Etherea CS-Z9tkEW z řady Etherea Z, která získala prestižní iF product Design Award za rok 2017. Mezinárodní porota ocenila elegantní design, minimální hlučnost (19 dB), energetickou účinnost A +++, malé rozměry s hloubkou pouhých 20 cm, ekologický provoz a účinnou filtraci vzduchu. FOTO Panasonic.

 

 

TEXT: VÍT STRAŇÁK ● FOTO: SE SOUHLASEM FIREM PZP Heating, Stiebel Eltron, DZD – divize Nibe, Vaillant, NEPA, IVT, Samsung, Panasonic

Edit: